Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18956 F. Gülay Mirzaoğlu Zeybeklik Geleneği Bağlamında Efe, Zeybek ve Kızan: Kavramlar, Tanımlar ve Törenler 01.10.2014 Oku
6640 Mehmet Çeribaş Kırgız Halk Edebiyatında Yarışma Temelli Bir Tür: "Aytış" 02.04.2010 Oku
10321 Yunus Kaplan Divan Şiirinde Kasaplık 02.12.2011 Oku
10320 Bülent Özkan Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması 02.12.2011 Oku
10319 Fuzuli Bayat Köroğlu Destanında Kasapoğlu 02.12.2011 Oku
10318 Gözde Sazak Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık 02.12.2011 Oku
10317 N. Ebru Zeren Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık 02.12.2011 Oku
10316 Baktıbek İsakov Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti 02.12.2011 Oku
10315 Pınar Kasapoğlu Akyol Çorum'un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasapoğlu Ailesi Üzerinden

Kasaplık Kültürüne Bir Bakış
02.12.2011 Oku
17736 Erhan Aktaş Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği 04.07.2013 Oku
17735 Berna Ayaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17733 Güler Yarcı Osmanlıda Yemin ve Tahlif 04.07.2013 Oku
17732 Necdet Öztürk 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Ant/Yemin Kayıtları 04.07.2013 Oku
18371 Erhan Aktaş Hakas Destanlarında Ad Verme Motifi ve "Han Orba" Adı Üzerine 05.03.2014 Oku
18370 Ilhama Jafarova Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma 05.03.2014 Oku
18369 Hilal Oytun Altun Polonya Tatarlarında Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18368 Nesrin Bayraktar Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları 05.03.2014 Oku
18367 Emine Gürsoy Naskali İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları 05.03.2014 Oku
18366 Ergün Veren Kazan İlçesinin (Türkiye-Ankara) İsminin Kaynağı 05.03.2014 Oku
10355 Mesut Şen Su 05.12.2011 Oku
10354 Ahmet Taşgın "Haram Sudan Atladım" Diyarbakır'da Haram Su ile İlgili İnanışlar 05.12.2011 Oku
10353 Nuran Elmacı "Haram Sudan Atladım" Diyarbakır'da Haram Su ile İlgili İnanışlar 05.12.2011 Oku
10352 Orhan Çeltikci Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı 05.12.2011 Oku
10351 Ali Asker Bal Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında "Türk Hamamı" İmgesi 05.12.2011 Oku
10350 Anna Vanzan Turkish Hammam and the West: Myth and Reality 05.12.2011 Oku
10349 Elmira G. Cahiyeva Kumuklarda Kan Davası Geleneği 05.12.2011 Oku
10348 Mustafa Güneş Tasavvuf Kültüründe İntikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği) 05.12.2011 Oku
10347 Sahure Çınar Erzurum Hamamlarında İntikam 05.12.2011 Oku
10346 Hikmet Koraş Rauf Parfi'nin Şiirlerinde İntikam Duygusu 05.12.2011 Oku
10345 Elmas Şahin Mektup Aşkları'nda İntikam 05.12.2011 Oku
10344 A. Mevhibe Coşar İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu 05.12.2011 Oku
10343 Nebahat Yusoğlu Ahmet Midhat Efendi'nin Macera Romanlarında İntikam 05.12.2011 Oku
10342 Fatih Yıldız Hiciv Oklarına Çekilen Kılıç: Nef'î'nin Ölümü 05.12.2011 Oku
10341 Gülcan Çolak Bostancı Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler 05.12.2011 Oku
10340 Bahadır Güneş Genel Ağ (İnternet) Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramlar 05.12.2011 Oku
10339 Özlem Demirel Dönmez Divanü Lûgati-it Türk ve Kutadgu Bilig'de İntikam Kelimeleri 05.12.2011 Oku
10338 Abdulselam Arvas Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri 05.12.2011 Oku
10337 Samira Kortantamer Şecer ud-Durr'un İntikamı 05.12.2011 Oku
10336 Sevim Yılmaz Önder Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish 05.12.2011 Oku
10335 Neslihan Koç Keskin 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı 05.12.2011 Oku
10334 Edward Tryjarski Türklerde Arıcılık 05.12.2011 Oku
10333 Zeynel Arslangündoğdu Bal arısı (Apis mellifera L., 1758) 05.12.2011 Oku
10332 Rikâp Yüce Balarısı (Apis mellifera Linnaeus, 1758)'nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı 05.12.2011 Oku
10331 Mehmet Kahyaoğlu Hanedan Sembolü Olarak Arı 05.12.2011 Oku
10330 Eyup Sertaç Ayaz Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler 05.12.2011 Oku
10329 Fatma Pekşen Divriği Kültüründe Arı ve Bal 05.12.2011 Oku
10328 Ayşe Nur Kırgız Sağın Yunus Emre'nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan 05.12.2011 Oku
10327 Alev Özbil Edirne'nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri 05.12.2011 Oku
10326 Arzu Kılınç Eflak-Boğdan ve Karadeniz'de Bal ve Balmumu 05.12.2011 Oku
10325 Sedat Erkut Hititler'de Arı ve Bal 05.12.2011 Oku
10324 Dinçer savaş Lenger Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal 05.12.2011 Oku
10323 Necat Çetin Torbalı, Arıtaş Köyünde Arıcılık 05.12.2011 Oku
10322 Mustafa Karataş Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri 05.12.2011 Oku
18377 Ömer Faruk Yaldızkaya Emirdağ’da Lâkaplar Üzerine Bir Araştırma 06.03.2014 Oku
18376 Mahire Tursuntohti Uygurlarda Ad Koyma 06.03.2014 Oku
18375 Bilgütay Dursunoğlu Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18374 Farız Yıldırım Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
10363 Gülsün Parlar Türk Minyatür Resminde Hamam Kültürüne Dayalı Örnekler ve Batılılaşmaya Yönelik İlk

Denemelerde Plastik Yaklaşımlar
06.12.2011 Oku
10362 Yasemin Küçükcoşkun Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 06.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 06.12.2011 Oku
10360 H. Harika Durgun Yakup Kadri'nin Eserlerinde Anadolu İnsanı ve Temizlik Sorunu 06.12.2011 Oku
10359 Hatice P. Erdemir Hellen ve Roma Toplumlarında Tuvalet ve Temizlik 06.12.2011 Oku
10358 Nejat Yentürk Roma Banyosu Nasıl Türk Hamamı Oldu? 06.12.2011 Oku
10357 Said Öztürk Osmanlı Kültürel Mirasında Sabun 06.12.2011 Oku
10356 Erol Göka Su ile Mahrem Maceramız 06.12.2011 Oku
18381 Ayşe Nur Sır Risâle-i Miraciyye’de Uhrevi Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18380 Turgay Kabak Lakaplar ve Uzuncaburç Kasabasi’nda Lakap Verme Geleneği Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
18379 Ümit Özgür Demirci Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar 07.03.2014 Oku
18378 Esra Keskinkılıç Sultanî Lakaplar (veya Devletlü ve Saadetlü Lakaplar) 07.03.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]