Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
4875 Fuzuli Bayat 18.03.2009 Oku
4876 18.03.2009 Oku
4877 18.03.2009 Oku
4878 Muharrem Kaya 18.03.2009 Oku
4879 18.03.2009 Oku
4880 18.03.2009 Oku
4881 Metin Eke 18.03.2009 Oku
4882 Mustafa Uslu 18.03.2009 Oku
4893 18.03.2009 Oku
4894 18.03.2009 Oku
4895 18.03.2009 Oku
4896 18.03.2009 Oku
4897 18.03.2009 Oku
6640 02.04.2010 Oku
10315 02.12.2011 Oku
10316 02.12.2011 Oku
10317 N. Ebru Zeren 02.12.2011 Oku
10318 02.12.2011 Oku
10319 Fuzuli Bayat 02.12.2011 Oku
10320 02.12.2011 Oku
10321 Yunus Kaplan 02.12.2011 Oku
10322 05.12.2011 Oku
10323 05.12.2011 Oku
10324 05.12.2011 Oku
10325 Sedat Erkut 05.12.2011 Oku
10326 05.12.2011 Oku
10327 05.12.2011 Oku
10328 05.12.2011 Oku
10329 05.12.2011 Oku
10330 05.12.2011 Oku
10331 05.12.2011 Oku
10332 05.12.2011 Oku
10333 05.12.2011 Oku
10334 Edward Tryjarski 05.12.2011 Oku
10335 05.12.2011 Oku
10336 Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish 05.12.2011 Oku
10337 Samira Kortantamer 05.12.2011 Oku
10338 Abdulselam Arvas 05.12.2011 Oku
10339 05.12.2011 Oku
10340 05.12.2011 Oku
10341 05.12.2011 Oku
10342 05.12.2011 Oku
10343 05.12.2011 Oku
10344 05.12.2011 Oku
10345 05.12.2011 Oku
10346 05.12.2011 Oku
10347 05.12.2011 Oku
10348 05.12.2011 Oku
10349 Elmira G. Cahiyeva 05.12.2011 Oku
10350 Anna Vanzan Turkish Hammam and the West: Myth and Reality 05.12.2011 Oku
10351 Ali Asker Bal 05.12.2011 Oku
10352 05.12.2011 Oku
10353 05.12.2011 Oku
10354 05.12.2011 Oku
10355 Su 05.12.2011 Oku
10356 06.12.2011 Oku
10357 06.12.2011 Oku
10358 06.12.2011 Oku
10359 Hatice P. Erdemir 06.12.2011 Oku
10360 H. Harika Durgun 06.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper 06.12.2011 Oku
10362 06.12.2011 Oku
10363 06.12.2011 Oku
10364 07.12.2011 Oku
10365 Berna Olgunsoy 07.12.2011 Oku
10366 07.12.2011 Oku
10367 07.12.2011 Oku
10368 Ayten Atay 07.12.2011 Oku
10369 07.12.2011 Oku
10370 07.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]