Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10372 A. Mevhibe Coşar Söz Yarışında Yenilmezlik: "Olsa Eski Günlerim/ Daha Güzel Söylerim" 07.12.2011 Oku
10344 A. Mevhibe Coşar İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu 05.12.2011 Oku
10393 Abdullah Eren Sihâmı Kazâ'da Hakaret Unsuru Olarak Hayvanlar 08.12.2011 Oku
10338 Abdulselam Arvas Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri 05.12.2011 Oku
15709 Ahmet Koçak Hayatın Ölümden Sonra Uçuşa Tebdili 12.08.2012 Oku
10354 Ahmet Taşgın "Haram Sudan Atladım" Diyarbakır'da Haram Su ile İlgili İnanışlar 05.12.2011 Oku
10407 Alev Özbil Kispet ve Kispet Ustalığı 08.12.2011 Oku
10327 Alev Özbil Edirne'nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri 05.12.2011 Oku
13321 Ali Asker Bal Toprak Kesilen Bedenler; Neşet Günal’ın Kırsal Yaşam Manzaraları 28.03.2012 Oku
10378 Ali Asker Bal Türkiye'de Sanat Yarışmaları; Tartışmalı Bir Temsil Alanı 07.12.2011 Oku
10351 Ali Asker Bal Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında "Türk Hamamı" İmgesi 05.12.2011 Oku
16980 Ali Demirsoy Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: “Kemaliye Sulama (Su Yönetim) Sistemi” 30.01.2013 Oku
17734 Ali Duymaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17745 Anna Grabolle Çeliker “May the Bread Shred Me into Tiny Bits” – Oaths in Kurmanji Kurdish from the Van Region 08.07.2013 Oku
10350 Anna Vanzan Turkish Hammam and the West: Myth and Reality 05.12.2011 Oku
10326 Arzu Kılınç Eflak-Boğdan ve Karadeniz'de Bal ve Balmumu 05.12.2011 Oku
10382 Atilla Coşkun Toksoy Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları 07.12.2011 Oku
10384 Aymira Maratkızı Kırgız Ulusal Oyunları 07.12.2011 Oku
13327 Aynur İnce Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı 29.03.2012 Oku
10417 Aysel Güneş Terzilik Terimlerinin Argoda ve Mecaz Anlamda Kullanımı 08.12.2011 Oku
10396 Aysel Güneş Mizah Dergilerinde ve İnternette Küfürlü Sözlerin Yazımları 08.12.2011 Oku
13329 Ayşe Güç Işık Müslüman-Yezidi İlişkileri Örneğinde Arındırıcı Bir Madde Olarak Toprak 29.03.2012 Oku
4895 Ayşe İlker Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede "Av-Et" İlişkisi 18.03.2009 Oku
10328 Ayşe Nur Kırgız Sağın Yunus Emre'nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan 05.12.2011 Oku
18381 Ayşe Nur Sır Risâle-i Miraciyye’de Uhrevi Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme 07.03.2014 Oku
10416 Ayşe Nur Sır 'Don' Kelimesi Üzerine 08.12.2011 Oku
10397 Aytanga Dener Şehir Yüzeylerindeki "Kötü" Sözler 08.12.2011 Oku
10368 Ayten Atay Nogay Masallarında Yarış 07.12.2011 Oku
17742 Bahadır Güneş Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı 08.07.2013 Oku
10380 Bahadır Güneş Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatlarının Adlandırılması 07.12.2011 Oku
10340 Bahadır Güneş Genel Ağ (İnternet) Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramlar 05.12.2011 Oku
16981 Bahtiyar Aslan Elhân-ı Şitâ’dan Kar Sesi’ne Modern Türk Şiirinde “Kar” 30.01.2013 Oku
10411 Baktıbek İsakov Göçebe Kırgız Kültüründe Yün ve Deriden İp Yapımı (XX. Yüzyıl) 08.12.2011 Oku
10316 Baktıbek İsakov Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti 02.12.2011 Oku
4880 Behiye Köksel Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller 18.03.2009 Oku
4897 Bekir Koç Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Av Yasakları 18.03.2009 Oku
17735 Berna Ayaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
10365 Berna Olgunsoy Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar 07.12.2011 Oku
17743 Bilal Altan Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
10374 Bilal Çakıcı Mehmed Bahâeddin'in "Münâzara-ı Seyf ü Kalem"i 07.12.2011 Oku
18375 Bilgütay Dursunoğlu Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
13308 Buket Acartürk Toprağın Binlerce Yıllık Macerası 28.03.2012 Oku
10320 Bülent Özkan Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması 02.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 06.12.2011 Oku
17737 Caner Işık İkrar Cemi ve Ritüelleri 08.07.2013 Oku
15708 Caner Işık Halk İnançlarında Kalıp Değiştirme, Ruh Göçü 12.08.2012 Oku
17744 Canser Kardaş Kutsallık Atfedilen Kişiler Üzerinden Yemin: Güneydoğu Örneği 08.07.2013 Oku
15717 Canser Kardaş Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar 12.08.2012 Oku
13331 Canser Kardaş Şırnak Türbelerinde Toprakla İlgili Uygulamalar 29.03.2012 Oku
10414 Çiğdem Kara Terzi Bekir Dülger 08.12.2011 Oku
10399 Çiğdem Kılıç Ortaoyunu ve Karagöz Metinlerinde Kullanılan İlençler, Sitem Sözleri, Aşağılamalar 08.12.2011 Oku
10410 Danuta Chmielowska L'influence du style turc sur le costume historique d'un noble polonais 08.12.2011 Oku
13309 Deniz Onur Erman Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı 28.03.2012 Oku
10324 Dinçer savaş Lenger Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal 05.12.2011 Oku
13323 Ebru Burcu Yılmaz Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Romanında Toprağın Dili 28.03.2012 Oku
10334 Edward Tryjarski Türklerde Arıcılık 05.12.2011 Oku
10345 Elmas Şahin Mektup Aşkları'nda İntikam 05.12.2011 Oku
10349 Elmira G. Cahiyeva Kumuklarda Kan Davası Geleneği 05.12.2011 Oku
18367 Emine Gürsoy Naskali İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları 05.03.2014 Oku
10386 Emine Koca Güzellik Yarışmalarının Türkiye'deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri 07.12.2011 Oku
18955 Ercan Uyanık-Ali Özçelik Zeybek Kültüründe Yüze Çıkma ve Kır Serdarlığı 29.09.2014 Oku
10373 Erdal Karaman Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında 'Meyhane' 07.12.2011 Oku
18953 Ergün Veren Efelik Müessesesinde Zeybekliğe Terfi ve Yemin Töreni 29.09.2014 Oku
18366 Ergün Veren Kazan İlçesinin (Türkiye-Ankara) İsminin Kaynağı 05.03.2014 Oku
18371 Erhan Aktaş Hakas Destanlarında Ad Verme Motifi ve "Han Orba" Adı Üzerine 05.03.2014 Oku
17736 Erhan Aktaş Türklerde ve Macarlarda Ant İçme ve Kan Kardeşliği 04.07.2013 Oku
10408 Erhan Taşbaş Gölge Oyunundaki Çelebi Tipinin Kıyafeti 08.12.2011 Oku
10383 Erhan Taşbaş Kırgız Ulusal Oyunları 07.12.2011 Oku
17738 Erkan Demir Üç Ant Bir Günde, Yalan Üçü de… 08.07.2013 Oku
10389 Erkan Demir "Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek"'; -(I)ş-, -(U)ş- Eki 07.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]