Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10372 07.12.2011 Oku
10344 05.12.2011 Oku
10393 Abdullah Eren 08.12.2011 Oku
10338 Abdulselam Arvas 05.12.2011 Oku
15709 12.08.2012 Oku
10354 05.12.2011 Oku
10407 08.12.2011 Oku
10327 05.12.2011 Oku
13321 Ali Asker Bal 28.03.2012 Oku
10378 Ali Asker Bal 07.12.2011 Oku
10351 Ali Asker Bal 05.12.2011 Oku
16980 Ali Demirsoy 30.01.2013 Oku
17734 Ali Duymaz 04.07.2013 Oku
17745 08.07.2013 Oku
10350 Anna Vanzan Turkish Hammam and the West: Myth and Reality 05.12.2011 Oku
10326 05.12.2011 Oku
10382 07.12.2011 Oku
10384 07.12.2011 Oku
13327 29.03.2012 Oku
10417 08.12.2011 Oku
10396 08.12.2011 Oku
13329 29.03.2012 Oku
4895 18.03.2009 Oku
10328 05.12.2011 Oku
18381 07.03.2014 Oku
10416 08.12.2011 Oku
10397 Aytanga Dener 08.12.2011 Oku
10368 Ayten Atay 07.12.2011 Oku
17742 08.07.2013 Oku
10380 07.12.2011 Oku
10340 05.12.2011 Oku
16981 Bahtiyar Aslan 30.01.2013 Oku
10411 08.12.2011 Oku
10316 02.12.2011 Oku
4880 18.03.2009 Oku
4897 18.03.2009 Oku
17735 Berna Ayaz 04.07.2013 Oku
10365 Berna Olgunsoy 07.12.2011 Oku
17743 Bilal Altan 08.07.2013 Oku
10374 07.12.2011 Oku
18375 06.03.2014 Oku
13308 28.03.2012 Oku
10320 02.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper 06.12.2011 Oku
17737 08.07.2013 Oku
15708 12.08.2012 Oku
17744 08.07.2013 Oku
15717 12.08.2012 Oku
13331 29.03.2012 Oku
10414 08.12.2011 Oku
10399 08.12.2011 Oku
10410 Danuta Chmielowska L'influence du style turc sur le costume historique d'un noble polonais 08.12.2011 Oku
13309 Deniz Onur Erman 28.03.2012 Oku
10324 05.12.2011 Oku
13323 28.03.2012 Oku
10334 Edward Tryjarski 05.12.2011 Oku
10345 05.12.2011 Oku
10349 Elmira G. Cahiyeva 05.12.2011 Oku
18367 05.03.2014 Oku
10386 Emine Koca 07.12.2011 Oku
18955 29.09.2014 Oku
10373 Erdal Karaman 07.12.2011 Oku
18953 29.09.2014 Oku
18366 05.03.2014 Oku
18371 05.03.2014 Oku
17736 04.07.2013 Oku
10408 08.12.2011 Oku
10383 07.12.2011 Oku
17738 Erkan Demir 08.07.2013 Oku
10389 Erkan Demir 07.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]