Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10416 Ayşe Nur Sır 'Don' Kelimesi Üzerine 08.12.2011 Oku
10389 Erkan Demir "Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek"'; -(I)ş-, -(U)ş- Eki 07.12.2011 Oku
16982 Makbule Sarıkaya "Gürbüz Türk Çocuğu" ve Mevsimler 30.01.2013 Oku
10354 Ahmet Taşgın "Haram Sudan Atladım" Diyarbakır'da Haram Su ile İlgili İnanışlar 05.12.2011 Oku
10353 Nuran Elmacı "Haram Sudan Atladım" Diyarbakır'da Haram Su ile İlgili İnanışlar 05.12.2011 Oku
13312 Sevim Yılmaz Önder 14. yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü 28.03.2012 Oku
17732 Necdet Öztürk 15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Ant/Yemin Kayıtları 04.07.2013 Oku
10335 Neslihan Koç Keskin 17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı 05.12.2011 Oku
10395 Mehmet Salih Erkek 17. Yüzyılda Mardin Kadı Mahkemesine Yansıyan Küfür Davaları 08.12.2011 Oku
10415 Ülkü Gürsoy 1872 -1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları 08.12.2011 Oku
17740 Işılay Işıktaş Sava 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi 08.07.2013 Oku
18375 Bilgütay Dursunoğlu Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
18374 Farız Yıldırım Ad Alınır mı Verilir mi? Milli Bilinç Bağlamında Ad Konusu ve Bingöl'deki Soyadları 06.03.2014 Oku
10343 Nebahat Yusoğlu Ahmet Midhat Efendi'nin Macera Romanlarında İntikam 05.12.2011 Oku
16976 Yasemin Özdemir Anadolu Güneş Saatleri 30.01.2013 Oku
16974 M. Baha Tanman Anadolu Türk Mimarisinde Mevsimler 30.01.2013 Oku
13327 Aynur İnce Anadolu’da Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kerbelâ Toprağının Kullanımı 29.03.2012 Oku
10352 Orhan Çeltikci Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı 05.12.2011 Oku
17746 Orçun Ünal Ant Kelimesinin Kökeni Üzerine 08.07.2013 Oku
10324 Dinçer savaş Lenger Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal 05.12.2011 Oku
18379 Ümit Özgür Demirci Ardahan’ın Hanak İlçesinde Kullanılan Lakaplar 07.03.2014 Oku
10377 Erkan Kayaöz Av ve Avcı Arasındaki Yarışma 07.12.2011 Oku
10385 İlhama Jafarova Azerbaycan Geleneksel Çocuk Oyunları 07.12.2011 Oku
10373 Erdal Karaman Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında 'Meyhane' 07.12.2011 Oku
18370 Ilhama Jafarova Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma 05.03.2014 Oku
15712 Reza Khalily Azerbaycan Masallarında Şah Abbas’ın Tebdil-i Kıyafetleri 12.08.2012 Oku
10333 Zeynel Arslangündoğdu Bal arısı (Apis mellifera L., 1758) 05.12.2011 Oku
10332 Rikâp Yüce Balarısı (Apis mellifera Linnaeus, 1758)'nın Üremesi ve Sosyal Yaşantısı 05.12.2011 Oku
17735 Berna Ayaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz Balıkesir Yöresinde Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Ant 04.07.2013 Oku
10367 Sedat Adıgüzel Bazı Azerbaycan Masallarında Yarış ve Rekabet 07.12.2011 Oku
18383 Saim Sakaoğlu Bazı Meyve Adları 11.03.2014 Oku
16975 Meral Hakman Bir Anadolu Tanrısı Olarak Zeus’un Tabiat ile İlişkisi Üzerine Bir Gözlem 30.01.2013 Oku
16980 Ali Demirsoy Bir Astronomi – Mühendislik – Kadastro Harikası: “Kemaliye Sulama (Su Yönetim) Sistemi” 30.01.2013 Oku
10406 Samira Kortantamer Bir Hükümdarlık Alameti Olan Tırâz 08.12.2011 Oku
10341 Gülcan Çolak Bostancı Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler 05.12.2011 Oku
10376 Makbule Sarıkaya Bir Yarışma Örneği: Çok Evlatlılar Müsabakası 07.12.2011 Oku
17742 Bahadır Güneş Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme Türkleri Ağzında Yeminlerin Kullanılışı 08.07.2013 Oku
10403 Ömer Düzbakar Bursa Şer'iyye Sicillerine Göre Esnaf Teşkilatı ve Kumaş Nizamı 08.12.2011 Oku
13323 Ebru Burcu Yılmaz Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Romanında Toprağın Dili 28.03.2012 Oku
13324 Namık Kemal Şahbaz Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı 28.03.2012 Oku
15717 Canser Kardaş Cizre’de Geleneksel Üretim Yapan Marangozlar 12.08.2012 Oku
13311 Muna Silav Utkan Çatalhöyük 28.03.2012 Oku
16983 Macit Balık Çevreci Eleştiri Işığında Latife Tekin'in Romanları 30.01.2013 Oku
10315 Pınar Kasapoğlu Akyol Çorum'un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasapoğlu Ailesi Üzerinden

Kasaplık Kültürüne Bir Bakış
02.12.2011 Oku
4879 Hasan Yazıcı Dede Korkut Hikâyelerinde Av 18.03.2009 Oku
4878 Muharrem Kaya Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av 18.03.2009 Oku
10379 Sezer Özyaşamış Şakar Dil, Kültür Bağlamında Bazı Yarışlar ve Ödülleri 07.12.2011 Oku
15711 Nuran Tezcan Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme Motifi 12.08.2012 Oku
10321 Yunus Kaplan Divan Şiirinde Kasaplık 02.12.2011 Oku
10339 Özlem Demirel Dönmez Divanü Lûgati-it Türk ve Kutadgu Bilig'de İntikam Kelimeleri 05.12.2011 Oku
10329 Fatma Pekşen Divriği Kültüründe Arı ve Bal 05.12.2011 Oku
16986 Hasan Köksal Doğa Olaylarını Gözlemleyerek Yapılan Tahminler: Melhameler 30.01.2013 Oku
18384 İrfan Çağatay Doğu Karadeniz'de -A Soneki ile Türetilmiş Sığır (İnek) Adları 11.03.2014 Oku
4894 Mehmet Ağırgan Edirne'de Sultanların Av Bahçesi: Hadika-i Hassa 18.03.2009 Oku
10327 Alev Özbil Edirne'nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri 05.12.2011 Oku
18953 Ergün Veren Efelik Müessesesinde Zeybekliğe Terfi ve Yemin Töreni 29.09.2014 Oku
10326 Arzu Kılınç Eflak-Boğdan ve Karadeniz'de Bal ve Balmumu 05.12.2011 Oku
16981 Bahtiyar Aslan Elhân-ı Şitâ’dan Kar Sesi’ne Modern Türk Şiirinde “Kar” 30.01.2013 Oku
10362 Yasemin Küçükcoşkun Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 06.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma 06.12.2011 Oku
18377 Ömer Faruk Yaldızkaya Emirdağ’da Lâkaplar Üzerine Bir Araştırma 06.03.2014 Oku
10347 Sahure Çınar Erzurum Hamamlarında İntikam 05.12.2011 Oku
15706 Murat Elmalı Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz 12.08.2012 Oku
16985 Ertan Besli Eski ve Orta Türkçe İklim ve Mevsim İsimlerinin Lügatçesi 30.01.2013 Oku
17741 Gülşen Özçamkan Eylem - Söz Dönüşümünde Ant 08.07.2013 Oku
18385 İrfan Çağatay Fiziki Özelliklerine Göre Keçi Adları (Artvin - Arhavi Özelinde) 11.03.2014 Oku
10413 Nihal Ülger Fonksiyonel ve Süsleyici Özelliği Olan Düğmenin Dikişteki Yeri 08.12.2011 Oku
10412 Tevhide Özbağı Fonksiyonel ve Süsleyici Özelliği Olan Düğmenin Dikişteki Yeri 08.12.2011 Oku
10371 Metin Eke Geçmişte Yapılan Âşık Atışmalarının Günümüzdeki Görünümü 07.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]