Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10416 08.12.2011 Oku
10389 Erkan Demir 07.12.2011 Oku
16982 30.01.2013 Oku
10354 05.12.2011 Oku
10353 05.12.2011 Oku
13312 28.03.2012 Oku
17732 04.07.2013 Oku
10335 05.12.2011 Oku
10395 Mehmet Salih Erkek 08.12.2011 Oku
10415 08.12.2011 Oku
17740 08.07.2013 Oku
18375 06.03.2014 Oku
18374 06.03.2014 Oku
10343 05.12.2011 Oku
16976 30.01.2013 Oku
16974 M. Baha Tanman 30.01.2013 Oku
13327 29.03.2012 Oku
10352 05.12.2011 Oku
17746 08.07.2013 Oku
10324 05.12.2011 Oku
18379 07.03.2014 Oku
10377 07.12.2011 Oku
10385 07.12.2011 Oku
10373 Erdal Karaman 07.12.2011 Oku
18370 Ilhama Jafarova 05.03.2014 Oku
15712 Reza Khalily 12.08.2012 Oku
10333 05.12.2011 Oku
10332 05.12.2011 Oku
17735 Berna Ayaz 04.07.2013 Oku
17734 Ali Duymaz 04.07.2013 Oku
10367 07.12.2011 Oku
18383 11.03.2014 Oku
16975 Meral Hakman 30.01.2013 Oku
16980 Ali Demirsoy 30.01.2013 Oku
10406 Samira Kortantamer 08.12.2011 Oku
10341 05.12.2011 Oku
10376 07.12.2011 Oku
17742 08.07.2013 Oku
10403 08.12.2011 Oku
13323 28.03.2012 Oku
13324 28.03.2012 Oku
15717 12.08.2012 Oku
13311 Muna Silav Utkan 28.03.2012 Oku
16983 30.01.2013 Oku
10315 02.12.2011 Oku
4879 18.03.2009 Oku
4878 Muharrem Kaya 18.03.2009 Oku
10379 07.12.2011 Oku
15711 Nuran Tezcan 12.08.2012 Oku
10321 Yunus Kaplan 02.12.2011 Oku
10339 05.12.2011 Oku
10329 05.12.2011 Oku
16986 30.01.2013 Oku
18384 11.03.2014 Oku
4894 18.03.2009 Oku
10327 05.12.2011 Oku
18953 29.09.2014 Oku
10326 05.12.2011 Oku
16981 Bahtiyar Aslan 30.01.2013 Oku
10362 06.12.2011 Oku
10361 Cafer Gariper 06.12.2011 Oku
18377 06.03.2014 Oku
10347 05.12.2011 Oku
15706 12.08.2012 Oku
16985 Ertan Besli 30.01.2013 Oku
17741 08.07.2013 Oku
18385 11.03.2014 Oku
10413 08.12.2011 Oku
10412 08.12.2011 Oku
10371 Metin Eke 07.12.2011 Oku
[ 1 2 3 4 ]