Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15075 07.06.2012 Oku
15076 07.06.2012 Oku
15063 07.06.2012 Oku
15058 06.06.2012 Oku
15060 Meryem Bulut Mardin'de evlilikler 07.06.2012 Oku
15051 Birsen Karaca 05.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu 01.06.2012 Oku
13875 21.04.2012 Oku
13856 20.04.2012 Oku
13844 20.04.2012 Oku
8332 20.01.2011 Oku
13585 Zeynep Erk Emeksiz 09.04.2012 Oku
12080 Eduard Alan Bulut 10.02.2012 Oku
12081 10.02.2012 Oku
13538 Erol Teymur 08.04.2012 Oku
13562 Asude Bilgin 08.04.2012 Oku
13561 08.04.2012 Oku
7798 Oktay Saydam 14.10.2010 Oku
7840 14.10.2010 Oku
7848 Ali Berat Alptekin 15.10.2010 Oku
8827 05.05.2011 Oku
13628 Zeynep Akdeniz 11.04.2012 Oku
8828 05.05.2011 Oku
13630 Serkan Acar 11.04.2012 Oku
13631 11.04.2012 Oku
10313 02.12.2011 Oku
10130 18.11.2011 Oku
15007 01.06.2012 Oku
15009 Ferhat Aslan 01.06.2012 Oku
15010 01.06.2012 Oku
10265 30.11.2011 Oku
13827 20.04.2012 Oku
7891 19.10.2010 Oku
11964 09.02.2012 Oku
11963 Umut Al 09.02.2012 Oku
7932 Nehir Sert 22.10.2010 Oku
7881 19.10.2010 Oku
7875 18.10.2010 Oku
7995 Tuna Ertem 03.11.2010 Oku
7865 Kubilay Aktulum 18.10.2010 Oku
8061 10.11.2010 Oku
7996 03.11.2010 Oku
7973 02.11.2010 Oku
7859 18.10.2010 Oku
11993 Mehmet Toplu 09.02.2012 Oku
7832 14.10.2010 Oku
7968 02.11.2010 Oku
7813 14.10.2010 Oku
7835 Vocabulary Teaching 14.10.2010 Oku
7824 14.10.2010 Oku
7789 Ruhi Kara 13.10.2010 Oku
7874 18.10.2010 Oku
7912 20.10.2010 Oku
7837 M. Z. Zekiyev 14.10.2010 Oku
7903 20.10.2010 Oku
7982 03.11.2010 Oku
7855 15.10.2010 Oku
7864 18.10.2010 Oku
8036 10.11.2010 Oku
14993 Dans ve Hareket 01.06.2012 Oku
15039 05.06.2012 Oku
13833 Neslihan Kansu Yetkiner 20.04.2012 Oku
13835 20.04.2012 Oku
13834 20.04.2012 Oku
13829 20.04.2012 Oku
14992 01.06.2012 Oku
14994 01.06.2012 Oku
15067 Ozan Tunca 07.06.2012 Oku
15068 07.06.2012 Oku
15048 05.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]