Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15037 01.06.2012 Oku
15036 01.06.2012 Oku
15035 01.06.2012 Oku
15034 Esra Uslu 01.06.2012 Oku
15033 01.06.2012 Oku
15032 01.06.2012 Oku
15031 Cumhur Aslan 01.06.2012 Oku
15030 01.06.2012 Oku
15029 01.06.2012 Oku
15028 Okan Alayi 01.06.2012 Oku
15027 01.06.2012 Oku
15026 01.06.2012 Oku
15025 01.06.2012 Oku
15024 01.06.2012 Oku
15023 01.06.2012 Oku
15022 01.06.2012 Oku
15021 01.06.2012 Oku
15020 01.06.2012 Oku
15019 Ruhi Ayangil 01.06.2012 Oku
15018 Esra Berkman 01.06.2012 Oku
15017 01.06.2012 Oku
15016 01.06.2012 Oku
15015 01.06.2012 Oku
15014 01.06.2012 Oku
15013 Ali Budak 01.06.2012 Oku
15012 Mehmet Canatar 01.06.2012 Oku
15011 01.06.2012 Oku
15010 01.06.2012 Oku
15009 Ferhat Aslan 01.06.2012 Oku
15008 01.06.2012 Oku
15007 01.06.2012 Oku
15006 Arif Bilgin 01.06.2012 Oku
15005 Ernest Wolf-Gazo 01.06.2012 Oku
15004 Alain Servantie 01.06.2012 Oku
15003 01.06.2012 Oku
15002 Fuat Sezgin 01.06.2012 Oku
15001 01.06.2012 Oku
15000 Feridun M. Emecen 01.06.2012 Oku
14999 01.06.2012 Oku
14998 01.06.2012 Oku
14997 Ali Budak 01.06.2012 Oku
14996 Faruk Bal 01.06.2012 Oku
14995 Recep Uslu 01.06.2012 Oku
14994 01.06.2012 Oku
14993 Dans ve Hareket 01.06.2012 Oku
14992 01.06.2012 Oku
14991 01.06.2012 Oku
14990 01.06.2012 Oku
14989 Ali Erol 01.06.2012 Oku
14988 01.06.2012 Oku
14987 01.06.2012 Oku
14986 Osman Mutluel 01.06.2012 Oku
10306 Hiclal Demir 01.12.2011 Oku
10305 01.12.2011 Oku
10304 01.12.2011 Oku
10303 01.12.2011 Oku
7975 02.11.2010 Oku
7974 02.11.2010 Oku
7973 02.11.2010 Oku
7972 02.11.2010 Oku
7970 Fatma Acun 02.11.2010 Oku
7968 02.11.2010 Oku
7967 02.11.2010 Oku
7965 02.11.2010 Oku
7964 Celal Aslan 02.11.2010 Oku
7963 Mutlu Deveci 02.11.2010 Oku
7961 Hayrettin Ayaz 02.11.2010 Oku
7960 Mustafa Kurt 02.11.2010 Oku
7959 02.11.2010 Oku
7958 02.11.2010 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]