Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13540 08.04.2012 Oku
13850 20.04.2012 Oku
7897 19.10.2010 Oku
7984 Abdullah Acehan 03.11.2010 Oku
10257 29.11.2011 Oku
10458 Abidin Emre 13.12.2011 Oku
15026 01.06.2012 Oku
7968 02.11.2010 Oku
7996 03.11.2010 Oku
15071 07.06.2012 Oku
7978 03.11.2010 Oku
7931 Ahmet Pehlivan 22.10.2010 Oku
15074 07.06.2012 Oku
8059 10.11.2010 Oku
15004 Alain Servantie 01.06.2012 Oku
7965 02.11.2010 Oku
2379 11.12.2007 Oku
7848 Ali Berat Alptekin 15.10.2010 Oku
15013 Ali Budak 01.06.2012 Oku
14997 Ali Budak 01.06.2012 Oku
14989 Ali Erol 01.06.2012 Oku
13612 Ali Erol 10.04.2012 Oku
13619 Language education and ELT materials in Turkey from the path dependence perspective 11.04.2012 Oku
15021 01.06.2012 Oku
7974 02.11.2010 Oku
8085 12.11.2010 Oku
13565 Alsu Kamalieva 08.04.2012 Oku
8086 Alsu Kamalieva 12.11.2010 Oku
15006 Arif Bilgin 01.06.2012 Oku
10452 12.12.2011 Oku
13535 Arzu S. Ertane Baydar 08.04.2012 Oku
7957 Asiye Duman 02.11.2010 Oku
11997 10.02.2012 Oku
7854 15.10.2010 Oku
7850 15.10.2010 Oku
13609 10.04.2012 Oku
13856 20.04.2012 Oku
14991 01.06.2012 Oku
13622 11.04.2012 Oku
13562 Asude Bilgin 08.04.2012 Oku
13600 10.04.2012 Oku
15001 01.06.2012 Oku
12081 10.02.2012 Oku
7876 18.10.2010 Oku
13837 20.04.2012 Oku
10265 30.11.2011 Oku
8089 12.11.2010 Oku
13865 20.04.2012 Oku
13868 20.04.2012 Oku
15053 Ayten Er 05.06.2012 Oku
13591 Aziz Tekdemir 10.04.2012 Oku
7822 14.10.2010 Oku
10303 01.12.2011 Oku
13815 20.04.2012 Oku
13812 20.04.2012 Oku
15063 07.06.2012 Oku
13811 20.04.2012 Oku
7895 Bayram Durbilmez 19.10.2010 Oku
13550 Bedri Nermutlu The Politic Meaning of Ottoman Printing House 08.04.2012 Oku
15014 01.06.2012 Oku
13829 20.04.2012 Oku
15041 05.06.2012 Oku
13854 20.04.2012 Oku
7838 Bilal Aktan 14.10.2010 Oku
8829 05.05.2011 Oku
13858 20.04.2012 Oku
14984 31.05.2012 Oku
16165 Bilginer Onan 23.10.2012 Oku
13620 11.04.2012 Oku
14999 01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]