Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
7840 14.10.2010 Oku
7920 21.10.2010 Oku
7968 02.11.2010 Oku
10457 13.12.2011 Oku
13535 Arzu S. Ertane Baydar 08.04.2012 Oku
15041 05.06.2012 Oku
13564 08.04.2012 Oku
13534 08.04.2012 Oku
15074 07.06.2012 Oku
8086 Alsu Kamalieva 12.11.2010 Oku
15063 07.06.2012 Oku
13824 20.04.2012 Oku
11997 10.02.2012 Oku
11998 10.02.2012 Oku
10259 29.11.2011 Oku
11985 N. Hanzade Uralman 09.02.2012 Oku
13828 20.04.2012 Oku
8331 A Cognitive-Poetic Approach to Translating Typographical Iconicity in Pattern Poems 19.01.2011 Oku
13829 20.04.2012 Oku
13876 21.04.2012 Oku
7992 03.11.2010 Oku
7961 Hayrettin Ayaz 02.11.2010 Oku
15066 Mustafa Kol 07.06.2012 Oku
13553 08.04.2012 Oku
13848 Didar Akar 20.04.2012 Oku
13847 20.04.2012 Oku
13850 20.04.2012 Oku
13849 20.04.2012 Oku
8087 Minara Aliyeva Esen 12.11.2010 Oku
7937 25.10.2010 Oku
7795 Ece Korkut 13.10.2010 Oku
13831 20.04.2012 Oku
15057 06.06.2012 Oku
10313 02.12.2011 Oku
7860 18.10.2010 Oku
7898 19.10.2010 Oku
15059 An analysis of interactivty possibities in online journalism 07.06.2012 Oku
7793 13.10.2010 Oku
8828 05.05.2011 Oku
10264 30.11.2011 Oku
7988 Mutlu Deveci 03.11.2010 Oku
13832 20.04.2012 Oku
13570 Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case 09.04.2012 Oku
7975 02.11.2010 Oku
13598 Mustafa Safran 10.04.2012 Oku
14990 01.06.2012 Oku
12094 10.02.2012 Oku
12093 10.02.2012 Oku
13559 08.04.2012 Oku
13870 Aspectual Properties of Turkish Denominal Verbs 20.04.2012 Oku
7789 Ruhi Kara 13.10.2010 Oku
13589 10.04.2012 Oku
15042 05.06.2012 Oku
8039 10.11.2010 Oku
13533 08.04.2012 Oku
8063 Hakan Uzun 10.11.2010 Oku
8055 10.11.2010 Oku
8062 10.11.2010 Oku
8036 10.11.2010 Oku
8061 10.11.2010 Oku
8048 Durdu Mehmet Burak 10.11.2010 Oku
8037 10.11.2010 Oku
8044 Feridun Ata 10.11.2010 Oku
8041 10.11.2010 Oku
8059 10.11.2010 Oku
11972 09.02.2012 Oku
11971 Umut Al 09.02.2012 Oku
10460 13.12.2011 Oku
10459 Umut Al 13.12.2011 Oku
14988 01.06.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]