Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1448 25.01.2012 Oku
6135 Tevfik Ekiz 01.03.2010 Oku
6136 01.03.2010 Oku
6137 01.03.2010 Oku
6165 02.03.2010 Oku
6415 16.03.2010 Oku
6416 16.03.2010 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia 16.03.2010 Oku
6418 Tahsin Konur 16.03.2010 Oku
6432 Tiyatro Problemi 17.03.2010 Oku
6433 Rahmi Er 17.03.2010 Oku
6434 Rahmi Er 17.03.2010 Oku
6435 17.03.2010 Oku
6436 17.03.2010 Oku
6437 17.03.2010 Oku
6438 17.03.2010 Oku
6440 17.03.2010 Oku
11107 Jean Camborde 19.01.2012 Oku
11108 19.01.2012 Oku
11109 Olivier Lacombe 19.01.2012 Oku
11110 Sosyal Evrim Meselesi 19.01.2012 Oku
11111 19.01.2012 Oku
11112 19.01.2012 Oku
11113 Nimet Akdes Kurat Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair 19.01.2012 Oku
11114 19.01.2012 Oku
11115 Suut Kemal Yetkin 19.01.2012 Oku
11116 19.01.2012 Oku
11117 Walter Ruben 19.01.2012 Oku
11118 Seniha Tunakan 19.01.2012 Oku
11119 19.01.2012 Oku
11120 19.01.2012 Oku
11121 19.01.2012 Oku
11122 19.01.2012 Oku
11123 19.01.2012 Oku
11124 M. Karasan 19.01.2012 Oku
11125 19.01.2012 Oku
11126 W. Eberhard 19.01.2012 Oku
11127 W. Eberhard 19.01.2012 Oku
11128 Cevdet Perin 19.01.2012 Oku
11129 19.01.2012 Oku
11130 19.01.2012 Oku
11131 Olivier Lacombe Zaman 19.01.2012 Oku
11132 19.01.2012 Oku
11133 19.01.2012 Oku
11134 Kemal Balkan 19.01.2012 Oku
11135 19.01.2012 Oku
11136 19.01.2012 Oku
11137 19.01.2012 Oku
11138 19.01.2012 Oku
11139 19.01.2012 Oku
11140 19.01.2012 Oku
11141 19.01.2012 Oku
11142 Mediha Berkes 19.01.2012 Oku
11143 19.01.2012 Oku
11144 19.01.2012 Oku
11145 Curiatius Maternus 19.01.2012 Oku
11146 19.01.2012 Oku
11147 20.01.2012 Oku
11148 Olivier Lacombe Tarih 20.01.2012 Oku
11149 Gerhard Ritter 20.01.2012 Oku
11150 W. Eberhard 20.01.2012 Oku
11151 Walter Ruben 20.01.2012 Oku
11152 20.01.2012 Oku
11153 20.01.2012 Oku
11154 Ekrem Akurgal 20.01.2012 Oku
11155 20.01.2012 Oku
11156 20.01.2012 Oku
11157 20.01.2012 Oku
11158 Benno Landsberger 20.01.2012 Oku
11159 20.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]