Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1448 İlhan Erk "Tuhfetülfarisîn Fî Ahval-İ Huyul El-Mücahidin" Adlı Kîtabın İlimler Tarihi Yönünden

İncelenmesi
25.01.2012 Oku
6135 Tevfik Ekiz Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? 01.03.2010 Oku
6136 Özgür Aydın Türkçede Üçüncü Kişi Buyrum Yapıları 01.03.2010 Oku
6137 Burhan Günel Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü 01.03.2010 Oku
6165 Gürbüz Erginer Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması 02.03.2010 Oku
6415 Agnieszka Ayşen Kaim Sözlü Edebiyat Ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: ?Meddah? Tek Kişilik Tiyatro 16.03.2010 Oku
6416 Sıla Şenlen Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri 16.03.2010 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia Lope De Vega Tiyatrosu'nda Nükteci Figürün (El Gracioso) Yeri ve Önemi 16.03.2010 Oku
6418 Tahsin Konur Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişkisi 16.03.2010 Oku
6432 İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Tiyatro Problemi 17.03.2010 Oku
6433 Rahmi Er Modern Mısır Tiyatrosu (I) 17.03.2010 Oku
6434 Rahmi Er Modern Mısır Tiyatrosu (II) 17.03.2010 Oku
6435 Sevinç Sokullu Tiyatroda Bitmeyen Bir Tartışma Çağdaş Sahne Biçimi Sorunu 17.03.2010 Oku
6436 Sevda Şener Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı 17.03.2010 Oku
6437 Ayşegül Yüksel Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri 17.03.2010 Oku
6438 Tüten Özkaya A.P. Çehov'un Oyunlarında Üslûp Özellikleri 17.03.2010 Oku
6440 Mukadder Yaycıoğlu Pablo Picasso: Şair, Oyun Yazarı, Sahne ve Kostüm Tasarımcısı 17.03.2010 Oku
11107 Jean Camborde Baudelaire'de Şiir 19.01.2012 Oku
11108 Şinasi Altundağ Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hakkında Kısa Bir Etüd 19.01.2012 Oku
11109 Olivier Lacombe Felsefe Tarihi Mahiyeti Hakkında Düşünceler 19.01.2012 Oku
11110 Behice Sadık Boran Sosyal Evrim Meselesi 19.01.2012 Oku
11111 H. G. Güterbock Eti Hiyeroglif Yazılarının Çözümü Bugün Ne Durumdadır? 19.01.2012 Oku
11112 Muzaffer Şerif Başoğlu Farklar Psikolojisine Giriş 19.01.2012 Oku
11113 Nimet Akdes Kurat Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair 19.01.2012 Oku
11114 Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak 19.01.2012 Oku
11115 Suut Kemal Yetkin Sanat Eseri ve Hayatı 19.01.2012 Oku
11116 Melahat Özgü Goethe'nin Sanat Görüşü 19.01.2012 Oku
11117 Walter Ruben Hind'de Köy ve Şehir 19.01.2012 Oku
11118 Seniha Tunakan Irkların Doğuşu 19.01.2012 Oku
11119 Zekiye Süleyman Eglar İptidai Cemiyetlerde Edebî Şekillerin İşlevi 19.01.2012 Oku
11120 Behice Sadık Boran Sosyoloji Anlayışında İkilik 19.01.2012 Oku
11121 M. Şükrü Akkaya Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım 19.01.2012 Oku
11122 Şinasi Altundağ Coğrafya ve Felsefe 19.01.2012 Oku
11123 Saadet Çağatay Uygurca ve Eski Osmanlıcada İnstrumental -°n 19.01.2012 Oku
11124 M. Karasan Ahlâk Üzerine Mektuplar I Descartes'dan Elisabeth'e 19.01.2012 Oku
11125 Necip Üçok Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları 19.01.2012 Oku
11126 W. Eberhard Eski Çin Kültürü ve Türkler 19.01.2012 Oku
11127 W. Eberhard Die Altchinesische Kultur und Die Türken 19.01.2012 Oku
11128 Cevdet Perin Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı? 19.01.2012 Oku
11129 Şinasi Altundağ Münchengratz Muahedesi 19.01.2012 Oku
11130 Niyazi Çıtakoğlu Coğrafyanın Bugünkü Anlamı 19.01.2012 Oku
11131 Olivier Lacombe Zaman 19.01.2012 Oku
11132 Şevket Aziz Kansu Cumhuriyetin 20. Yılı ve Türk İlminin Hizmetinde Gençlerimiz 19.01.2012 Oku
11133 Emin Bilgiç Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar 19.01.2012 Oku
11134 Kemal Balkan Babilde Feodalizm Araştırmaları Kas'lar Devrinde Babil 19.01.2012 Oku
11135 Mustafa Selçuk Ar Etiler'de Bahar Bayramı Törenleri 19.01.2012 Oku
11136 Tahsin Özgüç Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı 19.01.2012 Oku
11137 Nimet Dinçer Anadolu Damga Mühürleri 19.01.2012 Oku
11138 Muhaddere N. Özerdim M. S. 4-5. Asırlarda Çin'in Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri 19.01.2012 Oku
11139 Füruzan Kınal Amarna Çağında Mısırın Önasya Münasebetleri 19.01.2012 Oku
11140 Neşet Çağatay Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku 19.01.2012 Oku
11141 Mehmet Altay Köymen Kirman Selçukluları Tarihi 19.01.2012 Oku
11142 Mediha Berkes Elvan Köyünde Sosyal Bir Araştırma 19.01.2012 Oku
11143 Selçuk Trak Giresun-Ordu ve Ardülkesinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları 19.01.2012 Oku
11144 Suat Sinanoğlu Bukolik Şiirin Menşei Üzerinde Araştırmalar 19.01.2012 Oku
11145 Samim Sinanoğlu Curiatius Maternus 19.01.2012 Oku
11146 Zafer Taşlıklıoğlu Lykia Kültleri 19.01.2012 Oku
11147 Reşat İzbırak Yukarı Kızılırmak Bölgesinde Jeomorfoloji Araştırmaları 20.01.2012 Oku
11148 Olivier Lacombe Tarih 20.01.2012 Oku
11149 Gerhard Ritter Tarih ve Hayat Nietzsche ile Bir Münâkaşa 20.01.2012 Oku
11150 W. Eberhard Eski Çin Felsefesinin Esasları 20.01.2012 Oku
11151 Walter Ruben Hint Mabet Kapılarının (Gopura) Tarihçesi 20.01.2012 Oku
11152 Saadet Çağatay Eski Osmanlıca Üzerinde Bazı Notlar 20.01.2012 Oku
11153 Necip Üçok Lengüistik ve Lengüistikle İlgili Bilimler 20.01.2012 Oku
11154 Ekrem Akurgal Sanat Tarihi Bakımından Sinan 20.01.2012 Oku
11155 Şinasi Altundağ Türkler'de Disiplin ve Adalete Dair Bir Kaç Örnek 20.01.2012 Oku
11156 H. G. Güterbock Zile Yakınında Maşattan Gelme Bir Eti Mektubu 20.01.2012 Oku
11157 Tahsin Özgüç Öntarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntuları 20.01.2012 Oku
11158 Benno Landsberger Mezopotamya'da Medeniyetin Doğuşu 20.01.2012 Oku
11159 Mehmet Tuğrul Hikâyet-i Kerem Han 20.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]