Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11514 30.01.2012 Oku
11630 A. Hande Orhan 01.02.2012 Oku
11480 A. Osman Uysal 28.01.2012 Oku
11210 A. R. Humphreys 21.01.2012 Oku
11178 A. R. Humphreys 20.01.2012 Oku
11329 A. V. Gatenby Material For A Study of Turkish Words in English 23.01.2012 Oku
11326 A. Yakubovski 23.01.2012 Oku
11258 21.01.2012 Oku
11251 21.01.2012 Oku
11183 20.01.2012 Oku
11489 29.01.2012 Oku
11194 Bhavishyamahapuranam 20.01.2012 Oku
11289 23.01.2012 Oku
11274 22.01.2012 Oku
11267 21.01.2012 Oku
6415 16.03.2010 Oku
11624 Ahmet Cuma 01.02.2012 Oku
11616 Ahmet Cuma 01.02.2012 Oku
11609 Ahmet Cuma 31.01.2012 Oku
15502 06.07.2012 Oku
11427 Ahmet E. Uysal 26.01.2012 Oku
11426 Ahmet E. Uysal 26.01.2012 Oku
11401 Ahmet E. Uysal 24.01.2012 Oku
11384 Ahmet E. Uysal 24.01.2012 Oku
11507 Ahmet Kankal 29.01.2012 Oku
11388 Ahmet Temir 24.01.2012 Oku
11334 Ahmet Temir 23.01.2012 Oku
11411 Ahmet Uysal 25.01.2012 Oku
15510 06.07.2012 Oku
11629 Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass 01.02.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
11627 01.02.2012 Oku
11618 Altan Aykut 01.02.2012 Oku
11466 Altan Aykut 27.01.2012 Oku
11571 Angelika Arman 31.01.2012 Oku
11554 Angelika Arman 31.01.2012 Oku
11291 Annemarie Von Gabain 23.01.2012 Oku
11186 Annemarie Von Gabain 20.01.2012 Oku
11542 Anwar Ahmad 30.01.2012 Oku
11422 Arnold Toynbee 26.01.2012 Oku
11358 Arthur Sewell Poetry and Syntax 23.01.2012 Oku
11330 Arthur Sewell The State of English Letters To-Day 23.01.2012 Oku
15512 06.07.2012 Oku
11348 23.01.2012 Oku
11345 23.01.2012 Oku
11292 23.01.2012 Oku
11281 22.01.2012 Oku
11457 27.01.2012 Oku
11628 Ayfer Teker Garcia 01.02.2012 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia 16.03.2010 Oku
15506 06.07.2012 Oku
11572 31.01.2012 Oku
11565 31.01.2012 Oku
11560 31.01.2012 Oku
11454 27.01.2012 Oku
6437 17.03.2010 Oku
11592 31.01.2012 Oku
11612 01.02.2012 Oku
11160 Azra Erhat 20.01.2012 Oku
11205 B. C. E. Davis 21.01.2012 Oku
11383 24.01.2012 Oku
11282 22.01.2012 Oku
11257 21.01.2012 Oku
11248 21.01.2012 Oku
15507 06.07.2012 Oku
11506 29.01.2012 Oku
11450 27.01.2012 Oku
15554 13.07.2012 Oku
11561 31.01.2012 Oku
11488 29.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]