Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11514 A. Adil Tırpan Eski Eserlerimizin Korunmasında Örgütlenme ve Yönetim Eksiklikleri 30.01.2012 Oku
11630 A. Hande Orhan Henri Matisse’in Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı 01.02.2012 Oku
11480 A. Osman Uysal Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri 28.01.2012 Oku
11210 A. R. Humphreys Bugünkü İngiliz Dramı 21.01.2012 Oku
11178 A. R. Humphreys Bugünkü İngiliz Şiiri 20.01.2012 Oku
11329 A. V. Gatenby Material For A Study of Turkish Words in English 23.01.2012 Oku
11326 A. Yakubovski İbn-i Bibi'nin, XIII. Asır Başında Anadolu Türklerinin Sudak, Polovets (Kıpçak) ve Ruslara

Karşı Yaptıkları Seferin Hikâyesi (Kıpçak Sahrasında Cereyan Eden Ticarî Hayattan Bazı Safhalar)
23.01.2012 Oku
11258 Abdülkadir İnan Eski Türklerde ve Folklorda «ant» 21.01.2012 Oku
11251 Abdülkadir İnan Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler 21.01.2012 Oku
11183 Abdülkadir İnan Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair 20.01.2012 Oku
11489 Abdüsselam Bilgen Nizami'nin Hamsesindeki Eğitici ve Öğretici Nitelikteki Öğütler 29.01.2012 Oku
11194 Abidin İtil Bhavishyamahapuranam 20.01.2012 Oku
11289 Afet İnan Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek ve Onun Son Günleri 23.01.2012 Oku
11274 Afet İnan Atatürk'te Vatan Mefhumu ve Millet Sevgisi 22.01.2012 Oku
11267 Afet İnan Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine 21.01.2012 Oku
6415 Agnieszka Ayşen Kaim Sözlü Edebiyat Ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: ?Meddah? Tek Kişilik Tiyatro 16.03.2010 Oku
11624 Ahmet Cuma Sarah Kırsch’in Şiirlerinde Tabiat Betimlemesi 01.02.2012 Oku
11616 Ahmet Cuma Gerhard Hauptmann ve Necati Cumalı’nın Oyunlarında Toplum Eleştirisi 01.02.2012 Oku
11609 Ahmet Cuma Hugo Von Hofmannsthal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Rüya Estetiği 31.01.2012 Oku
15502 Ahmet Cüneyt Gültekin Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Baskası 06.07.2012 Oku
11427 Ahmet E. Uysal Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları 26.01.2012 Oku
11426 Ahmet E. Uysal Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi 26.01.2012 Oku
11401 Ahmet E. Uysal Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri 24.01.2012 Oku
11384 Ahmet E. Uysal Modern İngiliz Şiirinde Bazı Primitivizm ve Anarkizm Cereyanları 24.01.2012 Oku
11507 Ahmet Kankal Ali Kuşçu 29.01.2012 Oku
11388 Ahmet Temir Nıcholas Poppe(1897*) : Altmışıncı Doğum Yılı Dolayısiyle Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir

Deneme
24.01.2012 Oku
11334 Ahmet Temir Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler 23.01.2012 Oku
11411 Ahmet Uysal Stephen Spender ve Modern İngiliz Şiirindeki Yeri 25.01.2012 Oku
15510 Ahmet Yüksel Ulema, göç ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ülkesine göç eden ulemanın iskanına dair

bazı bilgiler
06.07.2012 Oku
11629 Ahu Köksal Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass 01.02.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
11627 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler 01.02.2012 Oku
11618 Altan Aykut Türkiye’de Rus Dili Ve Edebiyatı Çalışmaları Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça

Öğrenimi (1883-2006)
01.02.2012 Oku
11466 Altan Aykut Rus Edebiyatında Karamzin ve Duygusal Hikayeleri 27.01.2012 Oku
11571 Angelika Arman İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine Flaubert ve Kafka- "Bovarizm" ve "Kafkaesklik" 31.01.2012 Oku
11554 Angelika Arman Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
31.01.2012 Oku
11291 Annemarie Von Gabain Köktürklerin Tarihine Bir Bakış III. Şehir Gözüyle Step 23.01.2012 Oku
11186 Annemarie Von Gabain Köktürklerin Tarihine Bir Bakış 20.01.2012 Oku
11542 Anwar Ahmad Nigar Dergisinin İsmine Esin Kaynağı Olan Türk Şair Nigar Bint-i Osman 30.01.2012 Oku
11422 Arnold Toynbee Tarihin Faydası ve Değeri 26.01.2012 Oku
11358 Arthur Sewell Poetry and Syntax 23.01.2012 Oku
11330 Arthur Sewell The State of English Letters To-Day 23.01.2012 Oku
15512 Asuman Belen Özcan V.S. Naipaul’un yarım hayat’ında kimlik arayışının anlambilimsel ve anlatıbilimsel izleri

06.07.2012 Oku
11348 Aydın Sayılı Kha-zini'nin Rasat Aletleri Üzerindeki Risalesi 23.01.2012 Oku
11345 Aydın Sayılı Nastr-ud-Din-i-Tüsi ve Meraga Rasathanesi 23.01.2012 Oku
11292 Aydın Sayılı Farabi ve İlim 23.01.2012 Oku
11281 Aydın Sayılı George Sarton'un Introduction to The History of Science Adlı Eseri 22.01.2012 Oku
11457 Aydın Süer Gogol'un Yapıtlarında Memur Tipleri 27.01.2012 Oku
11628 Ayfer Teker Garcia Günümüz İspanyol Öyküsü 01.02.2012 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia Lope De Vega Tiyatrosu'nda Nükteci Figürün (El Gracioso) Yeri ve Önemi 16.03.2010 Oku
15506 Aymil Doğan Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
06.07.2012 Oku
11572 Ayşe (Pamir) Dietrich Lexical and Syntactical Analysis of Passives Ergatives and Middles in Türkish,

Russian and English
31.01.2012 Oku
11565 Ayşe (Pamir) Dietrich Rusça'da Ad ve Nicelik Öbeğine Durum Verilmesi 31.01.2012 Oku
11560 Ayşe (Pamir) Dietrich Rusça'da Eylemlerin Nesne Konumundaki Mastar Şekilleri 31.01.2012 Oku
11454 Ayşe Onat Hunların Doğuda Siyasal Üstünlük Dönemi (Ms. 25 - 46) 27.01.2012 Oku
6437 Ayşegül Yüksel Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri 17.03.2010 Oku
11592 Ayşen Sina Eleusis'de Demeter Kültü ve Kadın Ritüelleri 31.01.2012 Oku
11612 Ayten Can Tunalı Hasan Fehmi Paşa’nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim-Öğretimde Düzenlemeler 01.02.2012 Oku
11160 Azra Erhat Vergilius Tefsirlerinin Gelişmesi 20.01.2012 Oku
11205 B. C. E. Davis Bugünkü İngiliz Romanı 21.01.2012 Oku
11383 Bahaeddin Ögel Eski Ortaasya Kabileleri Hakkında Araştırmalar: Yüe-Çi'ler 24.01.2012 Oku
11282 Bahaeddin Ögel Büyük Hun Devletinin Kuruluşundan Önce Kuzey Çin'in Etnolojisi Hakkında 22.01.2012 Oku
11257 Bahaeddin Ögel Çin Kaynaklarına Göre Wu-Sun'lar ve Siyasî Sınırları Hakkında Bazı Problemler 21.01.2012 Oku
11248 Bahaeddin Ögel Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygur'ların Menşe Efsanesi 21.01.2012 Oku
15507 Banu Alan Sümer Erken Alman romantiklerinin aydınlanma’ya ilişkin tutumları üzerine 06.07.2012 Oku
11506 Battal İnandı Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl) 29.01.2012 Oku
11450 Battal İnandı Gottfrıed Von Strassburg'un "Soylu Kalpler" Dünyası 27.01.2012 Oku
15554 Baysar Tanıyan Golden Mobius Strip: Lessing’s “The Golden Notebook” As A Fragmented Narrative 13.07.2012 Oku
11561 Bedrettin Aytaç Emîn er-Rîhânî'nin Denemelerinde Milliyetçilik 31.01.2012 Oku
11488 Bedrettin Aytaç Abbasi Devrinde Nesir ve Al-Harîrî 29.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]