Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11634 01.02.2012 Oku
11633 Derya Adalar 01.02.2012 Oku
11632 Kemal Tuzcu 01.02.2012 Oku
11631 01.02.2012 Oku
11630 A. Hande Orhan 01.02.2012 Oku
11629 Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass 01.02.2012 Oku
11628 Ayfer Teker Garcia 01.02.2012 Oku
11627 01.02.2012 Oku
11626 01.02.2012 Oku
11625 01.02.2012 Oku
11624 Ahmet Cuma 01.02.2012 Oku
11623 01.02.2012 Oku
11622 01.02.2012 Oku
11621 01.02.2012 Oku
11620 Valeria Ovari 01.02.2012 Oku
11619 01.02.2012 Oku
11618 Altan Aykut 01.02.2012 Oku
11617 Nurmelek Demir 01.02.2012 Oku
11616 Ahmet Cuma 01.02.2012 Oku
11615 01.02.2012 Oku
11614 01.02.2012 Oku
11613 01.02.2012 Oku
11612 01.02.2012 Oku
11611 Christopher Pelling 01.02.2012 Oku
6137 01.03.2010 Oku
6136 01.03.2010 Oku
6135 Tevfik Ekiz 01.03.2010 Oku
11648 02.02.2012 Oku
11647 02.02.2012 Oku
11646 02.02.2012 Oku
11645 02.02.2012 Oku
11644 Mustafa Uyar 02.02.2012 Oku
11643 02.02.2012 Oku
11642 02.02.2012 Oku
11641 02.02.2012 Oku
11640 02.02.2012 Oku
11639 02.02.2012 Oku
11638 02.02.2012 Oku
11637 02.02.2012 Oku
11636 02.02.2012 Oku
11635 02.02.2012 Oku
6165 02.03.2010 Oku
15516 Derya Perk Er 06.07.2012 Oku
15515 06.07.2012 Oku
15514 06.07.2012 Oku
15513 06.07.2012 Oku
15512 06.07.2012 Oku
15511 Zafer Karademir 06.07.2012 Oku
15510 06.07.2012 Oku
15509 06.07.2012 Oku
15508 Hale Toledo 06.07.2012 Oku
15507 06.07.2012 Oku
15506 06.07.2012 Oku
15505 Burcu Canar 06.07.2012 Oku
15504 Derya Silibolatlaz-Baykara Faunal studies on Byzantine City of the Amorium 06.07.2012 Oku
15503 06.07.2012 Oku
15502 06.07.2012 Oku
15501 Mutlu Er 06.07.2012 Oku
15530 07.07.2012 Oku
15529 Zeynep Z. Atayurt 07.07.2012 Oku
15528 07.07.2012 Oku
15527 Taner Can In Search of The Uncanny in The Narratives of The Great War 07.07.2012 Oku
15526 H. Derya Can 07.07.2012 Oku
15525 07.07.2012 Oku
15524 07.07.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
15522 Zerrin Eren 07.07.2012 Oku
15521 H. Derya Can 07.07.2012 Oku
15520 Can Bulut 07.07.2012 Oku
15519 Sabrina Baghzou 07.07.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]