Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11295 O. Burian 23.01.2012 Oku
11296 23.01.2012 Oku
11297 Kemal Balkan 23.01.2012 Oku
11298 23.01.2012 Oku
11299 23.01.2012 Oku
11300 23.01.2012 Oku
11301 Hasan Eren 23.01.2012 Oku
11302 Yohannes Edfelt 23.01.2012 Oku
11303 23.01.2012 Oku
11304 23.01.2012 Oku
11305 23.01.2012 Oku
11306 23.01.2012 Oku
11307 Kemal Balkan 23.01.2012 Oku
11308 23.01.2012 Oku
11309 23.01.2012 Oku
11310 L. Ligeti 23.01.2012 Oku
11311 Danyal Bediz 23.01.2012 Oku
11312 23.01.2012 Oku
11313 23.01.2012 Oku
11314 23.01.2012 Oku
11315 Osman Turan 23.01.2012 Oku
11608 31.01.2012 Oku
11609 Ahmet Cuma 31.01.2012 Oku
11610 31.01.2012 Oku
11590 Kemal Tuzcu 31.01.2012 Oku
11591 31.01.2012 Oku
11592 31.01.2012 Oku
11593 31.01.2012 Oku
11595 31.01.2012 Oku
11594 31.01.2012 Oku
11596 31.01.2012 Oku
11597 Birsen Karaca 31.01.2012 Oku
11572 31.01.2012 Oku
11573 31.01.2012 Oku
11574 Celal Soydan 31.01.2012 Oku
11575 31.01.2012 Oku
11576 31.01.2012 Oku
11577 31.01.2012 Oku
11578 31.01.2012 Oku
11579 31.01.2012 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia 16.03.2010 Oku
11580 31.01.2012 Oku
11581 31.01.2012 Oku
11582 31.01.2012 Oku
11583 31.01.2012 Oku
11584 Dursun Zengin 31.01.2012 Oku
11585 Textarbeit im Konversationsunterricht 31.01.2012 Oku
11586 31.01.2012 Oku
11587 31.01.2012 Oku
11588 31.01.2012 Oku
11589 31.01.2012 Oku
11547 30.01.2012 Oku
11546 Kubilay Aysevener 30.01.2012 Oku
11548 Dursun Zengin 30.01.2012 Oku
11550 Sema Ege 31.01.2012 Oku
11551 31.01.2012 Oku
11552 Sema Ege 31.01.2012 Oku
11553 Ufuk Ege The Portrayals of the Universe in Medieval Literature 31.01.2012 Oku
11564 31.01.2012 Oku
11565 31.01.2012 Oku
11566 31.01.2012 Oku
11567 31.01.2012 Oku
11568 H. Derya Can 31.01.2012 Oku
11569 31.01.2012 Oku
11570 31.01.2012 Oku
11571 Angelika Arman 31.01.2012 Oku
11554 Angelika Arman 31.01.2012 Oku
11555 31.01.2012 Oku
11556 31.01.2012 Oku
11557 Dursun Zengin 31.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]