Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11313 23.01.2012 Oku
11573 31.01.2012 Oku
11382 24.01.2012 Oku
11587 31.01.2012 Oku
11403 25.01.2012 Oku
1448 25.01.2012 Oku
11177 Jean Camborde 20.01.2012 Oku
11439 George T. Dennis 26.01.2012 Oku
11294 Selahattin Tansel 23.01.2012 Oku
11298 23.01.2012 Oku
6438 17.03.2010 Oku
11488 29.01.2012 Oku
11316 23.01.2012 Oku
11290 23.01.2012 Oku
11331 23.01.2012 Oku
11600 31.01.2012 Oku
11124 M. Karasan 19.01.2012 Oku
11581 31.01.2012 Oku
11611 Christopher Pelling 01.02.2012 Oku
11486 28.01.2012 Oku
11113 Nimet Akdes Kurat Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair 19.01.2012 Oku
11547 30.01.2012 Oku
11586 31.01.2012 Oku
11550 Sema Ege 31.01.2012 Oku
6135 Tevfik Ekiz 01.03.2010 Oku
11507 Ahmet Kankal 29.01.2012 Oku
11406 25.01.2012 Oku
11341 23.01.2012 Oku
11437 26.01.2012 Oku
11506 29.01.2012 Oku
11169 20.01.2012 Oku
11187 20.01.2012 Oku
11139 19.01.2012 Oku
11446 27.01.2012 Oku
11413 25.01.2012 Oku
11137 19.01.2012 Oku
11286 Janos Eckman 22.01.2012 Oku
11627 01.02.2012 Oku
11480 A. Osman Uysal 28.01.2012 Oku
11397 24.01.2012 Oku
11196 20.01.2012 Oku
11417 25.01.2012 Oku
11317 23.01.2012 Oku
11237 Walter Ruben 21.01.2012 Oku
11613 01.02.2012 Oku
15506 06.07.2012 Oku
11448 27.01.2012 Oku
11538 Pauline Sarkar 30.01.2012 Oku
11499 Sema Ege Anti Science and Anti-Technology Attitude 1870-1900 29.01.2012 Oku
6437 17.03.2010 Oku
11496 29.01.2012 Oku
11250 Antropoloji ve Tarih 21.01.2012 Oku
11495 Harry Hoijer 29.01.2012 Oku
11494 Ralph Leon Beals 29.01.2012 Oku
11633 Derya Adalar 01.02.2012 Oku
11531 M. Faruk Toprak 30.01.2012 Oku
11528 30.01.2012 Oku
11297 Kemal Balkan 23.01.2012 Oku
11470 Nadir engin Uzun 27.01.2012 Oku
11274 22.01.2012 Oku
11289 23.01.2012 Oku
11564 31.01.2012 Oku
11221 21.01.2012 Oku
11134 Kemal Balkan 19.01.2012 Oku
15542 11.07.2012 Oku
11625 01.02.2012 Oku
11427 Ahmet E. Uysal 26.01.2012 Oku
11107 Jean Camborde 19.01.2012 Oku
11305 23.01.2012 Oku
11401 Ahmet E. Uysal 24.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]