Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11313 Güzin Dino "Araba Sevdası" Kuruluşu Hakkında Bir Deneme 23.01.2012 Oku
11573 Semra Alemdaroğlu "Gök Kırmızı" ve Neorealizm 31.01.2012 Oku
11382 Muhaddere N. Özerdim "Hsi-Yü" Olarak Çin Türkistanı'nın Tarihî Sınırlanması ve Tarihî Önemi 24.01.2012 Oku
11587 Zümral Ölmez "Passage de Milan "da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinler Arası İlişkiler 31.01.2012 Oku
11403 İlhan erk "Tuhfetülfarisîn Fî Ahval-İ Huyul El-Mücahidin" Adlı Kîtabın İlimler Tarihi Yönünden

İncelenmesi
25.01.2012 Oku
1448 İlhan Erk "Tuhfetülfarisîn Fî Ahval-İ Huyul El-Mücahidin" Adlı Kîtabın İlimler Tarihi Yönünden

İncelenmesi
25.01.2012 Oku
11177 Jean Camborde «Kötülük Çiçekleri»ni Nasıl Okumalı 20.01.2012 Oku
11439 George T. Dennis 1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması 26.01.2012 Oku
11294 Selahattin Tansel 1768 Seferi Hakkında Bir Araştırma 23.01.2012 Oku
11298 Şerafettin Turan 1829 Edirne Antlaşması 23.01.2012 Oku
6438 Tüten Özkaya A.P. Çehov'un Oyunlarında Üslûp Özellikleri 17.03.2010 Oku
11488 Bedrettin Aytaç Abbasi Devrinde Nesir ve Al-Harîrî 29.01.2012 Oku
11316 Saadet Çağatay Abd-ül-Kayyum Nasıri 23.01.2012 Oku
11290 Muhaddere N. Özerdim Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi 23.01.2012 Oku
11331 Orhan Aydın Acıpayamlı Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken ile İlgili Etnografik Araştırmalar 23.01.2012 Oku
11600 Necmettin Özerkmen Ahiliğin Tarihsel – Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları – Sosyolojik

Yaklaşım
31.01.2012 Oku
11124 M. Karasan Ahlâk Üzerine Mektuplar I Descartes'dan Elisabeth'e 19.01.2012 Oku
11581 Zeynep Günal Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı 31.01.2012 Oku
11611 Christopher Pelling Aiskhylos’un Persler Oyunu ve Tarih 01.02.2012 Oku
11486 İlhan Erdem Ak-Koyunlu Devletinin Kurucusu Kara-Yülük Osman Beyin Hayatı ve Faaliyetleri (?—1435) 28.01.2012 Oku
11113 Nimet Akdes Kurat Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair 19.01.2012 Oku
11547 Turgut Yiğit Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı 30.01.2012 Oku
11586 Ümran Türkyılmaz Albert Camus'nün Caligula'sında Yaşam Ölüm Diyalektiği 31.01.2012 Oku
11550 Sema Ege Aldous Huxley ve Çelişkiler 31.01.2012 Oku
6135 Tevfik Ekiz Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? 01.03.2010 Oku
11507 Ahmet Kankal Ali Kuşçu 29.01.2012 Oku
11406 Yaşar Önen Alman Dil Devriminin Ana İlkeleri 25.01.2012 Oku
11341 Yaşar Önen Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar 23.01.2012 Oku
11437 Gürsel Aytaç Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik 26.01.2012 Oku
11506 Battal İnandı Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl) 29.01.2012 Oku
11169 Melahat Özgü Alman Klasisizm'inde Sanat Anlayışı 20.01.2012 Oku
11187 Melahat Özgü Alman Romantizminde Sanat Anlayışı 20.01.2012 Oku
11139 Füruzan Kınal Amarna Çağında Mısırın Önasya Münasebetleri 19.01.2012 Oku
11446 Necla Aytür Amerika'da Doğalcı Roman 27.01.2012 Oku
11413 Kılıç Kökten Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme 25.01.2012 Oku
11137 Nimet Dinçer Anadolu Damga Mühürleri 19.01.2012 Oku
11286 Janos Eckman Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar 22.01.2012 Oku
11627 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler 01.02.2012 Oku
11480 A. Osman Uysal Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri 28.01.2012 Oku
11397 Enver Yaşar Bostancı Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus Morfolojik Tetkiki İle Ontojenetik ve

Filojenetik Münasebetleri Üzerinde Bir Araştırma
24.01.2012 Oku
11196 Hatice Özçörekçi Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları 20.01.2012 Oku
11417 Orhan Acıpayamlı Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar 25.01.2012 Oku
11317 İ. Kılıç Kökten Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma 23.01.2012 Oku
11237 Walter Ruben Anadolu'nun Yerleşme Tarihi ile İlgili Görüşler 21.01.2012 Oku
11613 Cengiz Çetin Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları 01.02.2012 Oku
15506 Aymil Doğan Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
06.07.2012 Oku
11448 Cahit Günbattı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Bulunan Üç Tablet 27.01.2012 Oku
11538 Pauline Sarkar Anne Hebert'i Çevirmek 30.01.2012 Oku
11499 Sema Ege Anti Science and Anti-Technology Attitude 1870-1900 29.01.2012 Oku
6437 Ayşegül Yüksel Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri 17.03.2010 Oku
11496 Yıldız Canpolat Antonıo Buero Vallejo ve Bir Merdivenin Öyküsü Üzerine 29.01.2012 Oku
11250 Halil Demircioğlu Antropoloji ve Tarih 21.01.2012 Oku
11495 Harry Hoijer Antropolojinin Konusu ve Alanı 29.01.2012 Oku
11494 Ralph Leon Beals Antropolojinin Konusu ve Alanı 29.01.2012 Oku
11633 Derya Adalar Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü 01.02.2012 Oku
11531 M. Faruk Toprak Arap Şiirinde Rumiyyat 30.01.2012 Oku
11528 İnci Koçak Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler 30.01.2012 Oku
11297 Kemal Balkan At Kültürü ile İlgili, M. Ö. 14 Üncü Yüzyıldan Nippur'da Bulunmuş Akatça Metinlerin Terceme

ve İzahı
23.01.2012 Oku
11470 Nadir engin Uzun Atasözlerinin Kısalığı ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu 27.01.2012 Oku
11274 Afet İnan Atatürk'te Vatan Mefhumu ve Millet Sevgisi 22.01.2012 Oku
11289 Afet İnan Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek ve Onun Son Günleri 23.01.2012 Oku
11564 Galip Akın Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar 31.01.2012 Oku
11221 Hikmet Akın Aydın Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma 21.01.2012 Oku
11134 Kemal Balkan Babilde Feodalizm Araştırmaları Kas'lar Devrinde Babil 19.01.2012 Oku
15542 Devrim Kılıçer Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlamanın Mantığı 11.07.2012 Oku
11625 İsmail Doğan Baranyai Decsi Janos’un Türk İmparatorlarının Kroniği İsimli Manzum Tarihi 01.02.2012 Oku
11427 Ahmet E. Uysal Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları 26.01.2012 Oku
11107 Jean Camborde Baudelaire'de Şiir 19.01.2012 Oku
11305 Muhaddere N. Özerdim Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan'ında Yaşıyan Halklardan Moğolların

Örf ve Âdetleri
23.01.2012 Oku
11401 Ahmet E. Uysal Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri 24.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]