Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15321 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
18437 Toplumsal Dinamizm ve Spor 22.03.2014 Oku
19476 24.03.2015 Oku
19527 01.04.2015 Oku
18126 19.12.2013 Oku
18421 19.03.2014 Oku
17815 Levent Alyap 27.09.2013 Oku
18748 Fatma Sibel Bayraktar 02.07.2014 Oku
18763 11.07.2014 Oku
17825 27.09.2013 Oku
17689 17.06.2013 Oku
18757 09.07.2014 Oku
17817 27.09.2013 Oku
16595 Cem Erdem 19.12.2012 Oku
18140 20.12.2013 Oku
18139 Kemal Polat 20.12.2013 Oku
18769 11.07.2014 Oku
19513 30.03.2015 Oku
17829 27.09.2013 Oku
15314 21.06.2012 Oku
18766 11.07.2014 Oku
13131 Hanife Gezer 19.03.2012 Oku
13130 19.03.2012 Oku
17823 27.09.2013 Oku
19492 26.03.2015 Oku
16588 19.12.2012 Oku
18411 18.03.2014 Oku
18410 18.03.2014 Oku
19496 Lale Hasanova 27.03.2015 Oku
19487 25.03.2015 Oku
16589 19.12.2012 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev 11.07.2014 Oku
13128 Janilmirza Bapaeva 19.03.2012 Oku
15305 Oktay Ahmed 20.06.2012 Oku
16051 28.09.2012 Oku
16050 28.09.2012 Oku
17818 27.09.2013 Oku
18427 20.03.2014 Oku
17211 Emine Atmaca 26.03.2013 Oku
17696 Gulmira Ospanova 18.06.2013 Oku
17695 Fatma Karabulut 18.06.2013 Oku
19489 25.03.2015 Oku
18123 19.12.2013 Oku
18432 22.03.2014 Oku
18754 09.07.2014 Oku
18425 Zehra Yazbahar 19.03.2014 Oku
16047 28.09.2012 Oku
16046 28.09.2012 Oku
18136 20.12.2013 Oku
16038 Levent Alyap 26.09.2012 Oku
13141 20.03.2012 Oku
18409 18.03.2014 Oku
18417 Feyza Tokat 18.03.2014 Oku
19485 25.03.2015 Oku
16591 19.12.2012 Oku
17690 Luo Xin 17.06.2013 Oku
15312 21.06.2012 Oku
18131 19.12.2013 Oku
16594 19.12.2012 Oku
16593 19.12.2012 Oku
17821 27.09.2013 Oku
17697 18.06.2013 Oku
17226 27.03.2013 Oku
19565 07.04.2015 Oku
17220 27.03.2013 Oku
17210 26.03.2013 Oku
16049 28.09.2012 Oku
16048 28.09.2012 Oku
18756 09.07.2014 Oku
18755 09.07.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]