Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18428 Mehmet Emin Bars A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi 20.03.2014 Oku
18426 Hüseyin Ayaz Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme 20.03.2014 Oku
18427 Özkan Daşdemir Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası 20.03.2014 Oku
18429 Kübra Şengül Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu 20.03.2014 Oku
16038 Levent Alyap (Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli

Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi
26.09.2012 Oku
18120 Cengiz Alyılmaz (Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi 17.12.2013 Oku
15304 Bülent Hünerli {-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-

Kıyaslama" Bildirme]
20.06.2012 Oku
18766 Melike Uçar A. Melek Özyetgin’in “İslam Öncesi Uygurlarda Toprak Hukuku” Adlı Eserine Dair 11.07.2014 Oku
15312 Ramazan Avcı Abdurrahim Karakoç 21.06.2012 Oku
18425 Zehra Yazbahar Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar 19.03.2014 Oku
17820 Nihal Çalışkan Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler: Flaman Ağız Atlasları Örneği 27.09.2013 Oku
18126 Serpil Ersöz Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı 19.12.2013 Oku
19492 Gülnar Bozımbaykızı Saigy Ahmet Baytursınoğlu ve Kazak Ceditçiliği 26.03.2015 Oku
17700 Elmas Şahin Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı 19.06.2013 Oku
19513 Bedri Sarıca Akçik / Ahçik Sözcüğü Üzerine 30.03.2015 Oku
18408 Nurdin Useev Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı 18.03.2014 Oku
17828 Kenan Azılı Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin Yayını) 27.09.2013 Oku
18411 Semra Alyılmaz Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş 18.03.2014 Oku
18410 Cengiz Alyılmaz Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş 18.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri 19.03.2014 Oku
18142 Osman Kabadayı “Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi 20.12.2013 Oku
16044 Cengiz Gökşen Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi 26.09.2012 Oku
19527 Semra Alyılmaz-Nurşat Biçer-İsmail Çoban Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri 01.04.2015 Oku
19494 Yusuf Azmun Atoglanmy ya-da Çapyksuwar Türkmen At Medenıyetı Bılen Baglanyşykly Söz 26.03.2015 Oku
16596 Vefa Guliyeva Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu 19.12.2012 Oku
13143 Oruc Aliyev Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) (tanıtma) 20.03.2012 Oku
17822 Lokman Taşkesenlioğlu Azerbaycan Türk Edebiyatı Millî Şairi Mirze Elekber Sâbir ve Hophopname 27.09.2013 Oku
17697 İrfan Murat Yıldırım Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı 18.06.2013 Oku
13125 Rinçinkhorol Munkhtulga Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları 19.03.2012 Oku
18431 Pelin Seçkin-Nazmi Arslan-Selma Ergenç Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri 22.03.2014 Oku
19566 Mehmet Emin Bars Battal Gazi Destanı’nda Göndergeler ve Anıştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme 07.04.2015 Oku
18131 Muhittin Eliaçık Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi 19.12.2013 Oku
19565 Hatice Çelik Bendi Mustafa Baba Divanı’nda Edebî Tür ve Tarzlar 07.04.2015 Oku
18769 Ulaş Bingöl Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine 11.07.2014 Oku
17821 Ahmet Gökçimen Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Toplumuna Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme 27.09.2013 Oku
17815 Levent Alyap Bilimsel Eserlerde Yer Alan Bazı (Kök)Türk Tipografi Modellerinin Tasarım Özellikleri ve Kemçik-Çırgak (E-41) Yazıtı Üzerine Font Denemesi 27.09.2013 Oku
18121 Tuba Yalınkılıç Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması 17.12.2013 Oku
18438 Sıddık Bakır Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri 22.03.2014 Oku
17218 Saadet Karaköse Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif 27.03.2013 Oku
13142 Fahri Valehoğlu Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası 20.03.2012 Oku
16588 Engin Çetin Cicianne Sözü Üzerine 19.12.2012 Oku
17818 Muharrem Daşdemir Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk Dil Devrimi’nin Karşılaştırılması 27.09.2013 Oku
18417 Feyza Tokat Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar 18.03.2014 Oku
18412 Tuba Yalınkılıç Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları 18.03.2014 Oku
18414 Mustafa Levent Yener Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine 18.03.2014 Oku
18123 Sadettin Özçelik Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! 19.12.2013 Oku
17817 Sadettin Özçelik Dede Korkut Eydür: ‘Oğul, Ol Nesne, Tarıglık Degül Tar Kıllık’dur; Ol Fi‘l Boşalmak Degül Yoşulmak’dur 27.09.2013 Oku
16043 Sedat Balyemez Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin

Denemesi
26.09.2012 Oku
17694 Sadettin Özçelik Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir 18.06.2013 Oku
19514 Adile Yılmaz-Mazhar Bal Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol 30.03.2015 Oku
19475 Galip Güner Dîvânu lugâti’t-türk’te geçen ajlaŋ kelimesinin dahhâk ile ne ilgisi var? 24.03.2015 Oku
18749 Galip Güner Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Mandār ve Mandārlan- Kelimelerinin Kökeni Üzerine Düşünceler 02.07.2014 Oku
16041 Muzaffer Gürsoy Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı 26.09.2012 Oku
17223 İsmail Çoban Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine 27.03.2013 Oku
15307 Behice Varışoğlu Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının

Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
20.06.2012 Oku
15306 Oğuzhan Sevim Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının

Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
20.06.2012 Oku
18134 Caner Solak Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı 19.12.2013 Oku
16600 Kürşad Çağrı Bozkırlı Eğitimci, Yazar Muhammet Ekrem Beyazal ve Mevsimlere Şiir Damladı Adlı Eseri Üzerine 19.12.2012 Oku
15323 Nurşat Biçer Eğitimci, Yazar Ramazan Avcı’nın Türk Şiirinin Beyaz Kartalı “Bahaettin Karakoç” ve Başarı İçin

Kılavuz Öyküler" Adlı Eserleri Üzerine
21.06.2012 Oku
19515 Onur Er El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye’de Yer Alan Kültürel Ögelerin Değerlendirilmesi 30.03.2015 Oku
16047 Remzi Çalışır Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme 28.09.2012 Oku
16046 Süleyman Kaan Yalçın Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme 28.09.2012 Oku
16585 Nurdin Useev Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri 19.12.2012 Oku
18416 Savaş Şahin Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri 18.03.2014 Oku
15324 Fatma Albayrak Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15322 Semra Alyılmaz Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15320 Osman Mert Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
15318 Erdal Bay Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 21.06.2012 Oku
13129 Zikri Turan Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu 19.03.2012 Oku
16040 Çiğdem Topçu Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki 26.09.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]