Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18428 Mehmet Emin Bars 20.03.2014 Oku
18426 20.03.2014 Oku
18427 20.03.2014 Oku
18429 20.03.2014 Oku
16038 Levent Alyap 26.09.2012 Oku
18120 17.12.2013 Oku
15304 20.06.2012 Oku
18766 11.07.2014 Oku
15312 21.06.2012 Oku
18425 Zehra Yazbahar 19.03.2014 Oku
17820 27.09.2013 Oku
18126 19.12.2013 Oku
19492 26.03.2015 Oku
17700 19.06.2013 Oku
19513 30.03.2015 Oku
18408 Nurdin Useev 18.03.2014 Oku
17828 27.09.2013 Oku
18411 18.03.2014 Oku
18410 18.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir 19.03.2014 Oku
18142 20.12.2013 Oku
16044 26.09.2012 Oku
19527 01.04.2015 Oku
19494 Yusuf Azmun 26.03.2015 Oku
16596 Vefa Guliyeva 19.12.2012 Oku
13143 Oruc Aliyev 20.03.2012 Oku
17822 27.09.2013 Oku
17697 18.06.2013 Oku
13125 19.03.2012 Oku
18431 22.03.2014 Oku
19566 Mehmet Emin Bars 07.04.2015 Oku
18131 19.12.2013 Oku
19565 07.04.2015 Oku
18769 11.07.2014 Oku
17821 27.09.2013 Oku
17815 Levent Alyap 27.09.2013 Oku
18121 17.12.2013 Oku
18438 22.03.2014 Oku
17218 27.03.2013 Oku
13142 20.03.2012 Oku
16588 19.12.2012 Oku
17818 27.09.2013 Oku
18417 Feyza Tokat 18.03.2014 Oku
18412 18.03.2014 Oku
18414 Mustafa Levent Yener 18.03.2014 Oku
18123 19.12.2013 Oku
17817 27.09.2013 Oku
16043 Sedat Balyemez 26.09.2012 Oku
17694 18.06.2013 Oku
19514 30.03.2015 Oku
19475 24.03.2015 Oku
18749 02.07.2014 Oku
16041 26.09.2012 Oku
17223 27.03.2013 Oku
15307 20.06.2012 Oku
15306 20.06.2012 Oku
18134 Caner Solak 19.12.2013 Oku
16600 19.12.2012 Oku
15323 21.06.2012 Oku
19515 Onur Er 30.03.2015 Oku
16047 28.09.2012 Oku
16046 28.09.2012 Oku
16585 Nurdin Useev 19.12.2012 Oku
18416 18.03.2014 Oku
15324 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
15322 21.06.2012 Oku
15320 Osman Mert 21.06.2012 Oku
15318 Erdal Bay 21.06.2012 Oku
13129 Zikri Turan 19.03.2012 Oku
16040 26.09.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]