Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19528 01.04.2015 Oku
19527 01.04.2015 Oku
18749 02.07.2014 Oku
18748 Fatma Sibel Bayraktar 02.07.2014 Oku
18747 02.07.2014 Oku
18753 04.07.2014 Oku
18752 04.07.2014 Oku
18751 Ferit Yusupov 04.07.2014 Oku
18750 04.07.2014 Oku
19566 Mehmet Emin Bars 07.04.2015 Oku
19565 07.04.2015 Oku
19564 07.04.2015 Oku
19563 07.04.2015 Oku
18760 Servet Tiken 09.07.2014 Oku
18759 09.07.2014 Oku
18758 09.07.2014 Oku
18757 09.07.2014 Oku
18756 09.07.2014 Oku
18755 09.07.2014 Oku
18754 09.07.2014 Oku
18769 11.07.2014 Oku
18768 11.07.2014 Oku
18767 11.07.2014 Oku
18766 11.07.2014 Oku
18765 11.07.2014 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev 11.07.2014 Oku
18763 11.07.2014 Oku
18762 11.07.2014 Oku
18761 11.07.2014 Oku
17693 Fatma Albayrak 17.06.2013 Oku
17692 Osman Mert 17.06.2013 Oku
17691 17.06.2013 Oku
17690 Luo Xin 17.06.2013 Oku
17689 17.06.2013 Oku
18122 Nurdin Useev 17.12.2013 Oku
18121 17.12.2013 Oku
18120 17.12.2013 Oku
18417 Feyza Tokat 18.03.2014 Oku
18416 18.03.2014 Oku
18415 18.03.2014 Oku
18414 Mustafa Levent Yener 18.03.2014 Oku
18413 Mehmet Tezcan 18.03.2014 Oku
18412 18.03.2014 Oku
18411 18.03.2014 Oku
18410 18.03.2014 Oku
18409 18.03.2014 Oku
18408 Nurdin Useev 18.03.2014 Oku
18407 Levent Alyap 18.03.2014 Oku
17698 18.06.2013 Oku
17697 18.06.2013 Oku
17696 Gulmira Ospanova 18.06.2013 Oku
17695 Fatma Karabulut 18.06.2013 Oku
17694 18.06.2013 Oku
13136 Sedat Maden 19.03.2012 Oku
13135 Mehmet Ali Bahar 19.03.2012 Oku
13134 19.03.2012 Oku
13133 19.03.2012 Oku
13132 19.03.2012 Oku
13131 Hanife Gezer 19.03.2012 Oku
13130 19.03.2012 Oku
13129 Zikri Turan 19.03.2012 Oku
13128 Janilmirza Bapaeva 19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong 19.03.2012 Oku
13126 Nurdin Useev 19.03.2012 Oku
13125 19.03.2012 Oku
13124 Nurdin Useev 19.03.2012 Oku
13123 Dovdoyn Bayar 19.03.2012 Oku
18425 Zehra Yazbahar 19.03.2014 Oku
18424 19.03.2014 Oku
18423 Mustafa Aydemir 19.03.2014 Oku
[ 1 2 3 4 ]