Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13123 Dovdoyn Bayar 19.03.2012 Oku
13124 Nurdin Useev 19.03.2012 Oku
13125 19.03.2012 Oku
13126 Nurdin Useev 19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong 19.03.2012 Oku
13128 Janilmirza Bapaeva 19.03.2012 Oku
13129 Zikri Turan 19.03.2012 Oku
13130 19.03.2012 Oku
13131 Hanife Gezer 19.03.2012 Oku
13132 19.03.2012 Oku
13133 19.03.2012 Oku
13134 19.03.2012 Oku
13135 Mehmet Ali Bahar 19.03.2012 Oku
13136 Sedat Maden 19.03.2012 Oku
13137 20.03.2012 Oku
13138 20.03.2012 Oku
13139 20.03.2012 Oku
13140 20.03.2012 Oku
13141 20.03.2012 Oku
13142 20.03.2012 Oku
13143 Oruc Aliyev 20.03.2012 Oku
13144 20.03.2012 Oku
13145 Murat Aka 20.03.2012 Oku
15304 20.06.2012 Oku
15305 Oktay Ahmed 20.06.2012 Oku
15306 20.06.2012 Oku
15307 20.06.2012 Oku
15308 20.06.2012 Oku
15309 Erhan Durukan 20.06.2012 Oku
15310 Onur Er 21.06.2012 Oku
15311 General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
15312 21.06.2012 Oku
15313 Levent Alyap 21.06.2012 Oku
15314 21.06.2012 Oku
15315 21.06.2012 Oku
15316 21.06.2012 Oku
15317 21.06.2012 Oku
15318 Erdal Bay 21.06.2012 Oku
15319 21.06.2012 Oku
15320 Osman Mert 21.06.2012 Oku
15321 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
15322 21.06.2012 Oku
15323 21.06.2012 Oku
15324 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
16038 Levent Alyap 26.09.2012 Oku
16039 26.09.2012 Oku
16040 26.09.2012 Oku
16041 26.09.2012 Oku
16042 26.09.2012 Oku
16043 Sedat Balyemez 26.09.2012 Oku
16044 26.09.2012 Oku
16046 28.09.2012 Oku
16047 28.09.2012 Oku
16048 28.09.2012 Oku
16049 28.09.2012 Oku
16050 28.09.2012 Oku
16051 28.09.2012 Oku
16052 Akif Arslan 28.09.2012 Oku
16584 Osman Fikri Sertkaya 19.12.2012 Oku
16585 Nurdin Useev 19.12.2012 Oku
16586 19.12.2012 Oku
16587 19.12.2012 Oku
16588 19.12.2012 Oku
16589 19.12.2012 Oku
16590 19.12.2012 Oku
16591 19.12.2012 Oku
16592 Erhan Durukan 19.12.2012 Oku
16593 19.12.2012 Oku
16594 19.12.2012 Oku
16595 Cem Erdem 19.12.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]