Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18431 22.03.2014 Oku
17826 Veysel Dinler 27.09.2013 Oku
13140 20.03.2012 Oku
13139 20.03.2012 Oku
18128 19.12.2013 Oku
17213 26.03.2013 Oku
15304 20.06.2012 Oku
16041 26.09.2012 Oku
15319 21.06.2012 Oku
19564 07.04.2015 Oku
18767 11.07.2014 Oku
15311 General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
15316 21.06.2012 Oku
15315 21.06.2012 Oku
15310 Onur Er 21.06.2012 Oku
17703 Onur Er 19.06.2013 Oku
17702 19.06.2013 Oku
17827 27.09.2013 Oku
16597 Enkhbat Avirmed 19.12.2012 Oku
17816 27.09.2013 Oku
13124 Nurdin Useev 19.03.2012 Oku
13123 Dovdoyn Bayar 19.03.2012 Oku
19495 26.03.2015 Oku
17223 27.03.2013 Oku
18141 Metin Orbay 20.12.2013 Oku
19515 Onur Er 30.03.2015 Oku
19488 Kaliya Kulaliyeva 25.03.2015 Oku
13136 Sedat Maden 19.03.2012 Oku
13142 20.03.2012 Oku
19473 Aydar Mirkamal 24.03.2015 Oku
17221 Funda Bulut 27.03.2013 Oku
18422 19.03.2014 Oku
16596 Vefa Guliyeva 19.12.2012 Oku
13144 20.03.2012 Oku
18762 11.07.2014 Oku
18761 11.07.2014 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 25.03.2015 Oku
18752 04.07.2014 Oku
16600 19.12.2012 Oku
17219 Mehmet Emin Bars 27.03.2013 Oku
19491 26.03.2015 Oku
18424 19.03.2014 Oku
13125 19.03.2012 Oku
13127 Hu Hong 19.03.2012 Oku
16585 Nurdin Useev 19.12.2012 Oku
16044 26.09.2012 Oku
18412 18.03.2014 Oku
18768 11.07.2014 Oku
18426 20.03.2014 Oku
18749 02.07.2014 Oku
18122 Nurdin Useev 17.12.2013 Oku
19472 24.03.2015 Oku
17698 18.06.2013 Oku
19475 24.03.2015 Oku
18413 Mehmet Tezcan 18.03.2014 Oku
15309 Erhan Durukan 20.06.2012 Oku
15308 20.06.2012 Oku
16590 19.12.2012 Oku
16598 19.12.2012 Oku
16042 26.09.2012 Oku
17217 27.03.2013 Oku
18134 Caner Solak 19.12.2013 Oku
18760 Servet Tiken 09.07.2014 Oku
18434 Bora Bayram 22.03.2014 Oku
18433 22.03.2014 Oku
18121 17.12.2013 Oku
17214 26.03.2013 Oku
15313 Levent Alyap 21.06.2012 Oku
18765 11.07.2014 Oku
19518 30.03.2015 Oku
[ 1 2 3 4 ]