Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18752 04.07.2014 Oku
18759 09.07.2014 Oku
19514 30.03.2015 Oku
16593 19.12.2012 Oku
17825 27.09.2013 Oku
17225 27.03.2013 Oku
17821 27.09.2013 Oku
17217 27.03.2013 Oku
18437 Toplumsal Dinamizm ve Spor 22.03.2014 Oku
17699 19.06.2013 Oku
18747 02.07.2014 Oku
17704 Akif Arslan 19.06.2013 Oku
16052 Akif Arslan 28.09.2012 Oku
13140 20.03.2012 Oku
18767 11.07.2014 Oku
19473 Aydar Mirkamal 24.03.2015 Oku
18136 20.12.2013 Oku
13137 20.03.2012 Oku
15311 General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis 21.06.2012 Oku
18127 19.12.2013 Oku
16586 19.12.2012 Oku
15317 21.06.2012 Oku
17224 27.03.2013 Oku
19513 30.03.2015 Oku
16048 28.09.2012 Oku
15307 20.06.2012 Oku
17214 26.03.2013 Oku
13132 19.03.2012 Oku
18434 Bora Bayram 22.03.2014 Oku
18140 20.12.2013 Oku
15304 20.06.2012 Oku
18134 Caner Solak 19.12.2013 Oku
16595 Cem Erdem 19.12.2012 Oku
19484 25.03.2015 Oku
18410 18.03.2014 Oku
18120 17.12.2013 Oku
17816 27.09.2013 Oku
17689 17.06.2013 Oku
15314 21.06.2012 Oku
16044 26.09.2012 Oku
18436 22.03.2014 Oku
16040 26.09.2012 Oku
17705 19.06.2013 Oku
18764 Dinmukhamed Kelesbayev 11.07.2014 Oku
13123 Dovdoyn Bayar 19.03.2012 Oku
18758 09.07.2014 Oku
17700 19.06.2013 Oku
18420 19.03.2014 Oku
18129 Emine Atmaca 19.12.2013 Oku
17830 Emine Atmaca 27.09.2013 Oku
17211 Emine Atmaca 26.03.2013 Oku
19493 26.03.2015 Oku
19563 07.04.2015 Oku
16588 19.12.2012 Oku
16597 Enkhbat Avirmed 19.12.2012 Oku
15318 Erdal Bay 21.06.2012 Oku
19486 Erdal Bay-Servet Demir-Osman Mert 25.03.2015 Oku
18125 Ergin Jable 19.12.2013 Oku
16592 Erhan Durukan 19.12.2012 Oku
15309 Erhan Durukan 20.06.2012 Oku
18765 11.07.2014 Oku
15308 20.06.2012 Oku
18763 11.07.2014 Oku
13142 20.03.2012 Oku
17702 19.06.2013 Oku
13139 20.03.2012 Oku
17693 Fatma Albayrak 17.06.2013 Oku
15324 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
15321 Fatma Albayrak 21.06.2012 Oku
17695 Fatma Karabulut 18.06.2013 Oku
[ 1 2 3 4 ]