Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17488 12.05.2013 Oku
17487 Onur Er 12.05.2013 Oku
16863 14.01.2013 Oku
18390 13.03.2014 Oku
2362 Sinan Uygur 10.12.2007 Oku
6705 08.04.2010 Oku
18101 12.12.2013 Oku
5813 25.12.2009 Oku
9906 Ercan Alkaya 10.11.2011 Oku
6031 Fevzi Karademir 22.02.2010 Oku
10834 Talat Akaslan -mAktA (ve -Iyor) 05.01.2012 Oku
9575 Ali Cin 20.09.2011 Oku
8230 27.12.2010 Oku
5869 Fatma Sibel Bayraktar 05.02.2010 Oku
9592 Kenan Mermer 20.09.2011 Oku
6017 19.02.2010 Oku
9937 Abdulselam Arvas 12.11.2011 Oku
8716 Funda Kara 22.04.2011 Oku
6712 08.04.2010 Oku
10020 15.11.2011 Oku
7657 15.09.2010 Oku
6019 19.02.2010 Oku
9932 12.11.2011 Oku
18108 13.12.2013 Oku
7660 15.09.2010 Oku
5276 15.05.2009 Oku
10001 15.11.2011 Oku
15906 Funda Bulut 20.09.2012 Oku
5922 10.02.2010 Oku
8648 08.04.2011 Oku
10885 06.01.2012 Oku
15972 Ahmet Mocan 25.09.2012 Oku
19197 24.12.2014 Oku
7656 "Yeni Turan"da Milli Kimlik Sorunu 13.09.2010 Oku
14144 28.04.2012 Oku
5851 04.02.2010 Oku
10877 06.01.2012 Oku
15294 20.06.2012 Oku
17451 06.05.2013 Oku
17877 Ceyhun Vedat Uygur 07.10.2013 Oku
17876 Talat Dinar 07.10.2013 Oku
2450 18.12.2007 Oku
16802 Ahmet Alver 11.01.2013 Oku
15964 24.09.2012 Oku
16000 25.09.2012 Oku
17473 Nadirhan Hasan 08.05.2013 Oku
9559 19.09.2011 Oku
9942 12.11.2011 Oku
15229 Ramazan Ekinci 14.06.2012 Oku
18500 07.04.2014 Oku
17892 08.10.2013 Oku
2464 19.12.2007 Oku
19949 24.07.2015 Oku
16868 14.01.2013 Oku
11935 16.02.2010 Oku
5984 16.02.2010 Oku
3731 30.07.2008 Oku
16843 11.01.2013 Oku
6060 24.02.2010 Oku
17901 10.10.2013 Oku
3863 18.09.2008 Oku
19673 28.05.2015 Oku
16872 Hayrullah Kahya 14.01.2013 Oku
8702 22.04.2011 Oku
9587 20.09.2011 Oku
15874 20.09.2012 Oku
17837 Ahmet Alver 01.10.2013 Oku
19663 25.05.2015 Oku
5873 05.02.2010 Oku
16019 26.09.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son