Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14072 A. Derya Eskimen 26.04.2012 Oku
14060 A. Derya Eskimen 26.04.2012 Oku
8700 22.04.2011 Oku
14093 A. Mecit Canatak 26.04.2012 Oku
9574 A. Mecit Canatak 20.09.2011 Oku
6716 08.04.2010 Oku
3717 28.07.2008 Oku
20012 A. S. Amanjolov 29.07.2015 Oku
14173 28.04.2012 Oku
15888 20.09.2012 Oku
9908 10.11.2011 Oku
5888 08.02.2010 Oku
6036 Abdulhekim Mehmet 23.02.2010 Oku
19932 Abdulkadir Emeksiz 24.07.2015 Oku
15931 Abdulkadir Erkal 22.09.2012 Oku
6477 19.03.2010 Oku
10861 06.01.2012 Oku
8642 Abdullah Acehan 08.04.2011 Oku
18518 09.04.2014 Oku
16808 11.01.2013 Oku
6017 19.02.2010 Oku
5964 16.02.2010 Oku
18618 29.04.2014 Oku
15914 21.09.2012 Oku
18104 13.12.2013 Oku
17894 08.10.2013 Oku
15950 24.09.2012 Oku
9959 14.11.2011 Oku
8704 22.04.2011 Oku
6751 09.04.2010 Oku
5911 09.02.2010 Oku
15864 20.09.2012 Oku
16893 17.01.2013 Oku
15977 25.09.2012 Oku
9611 21.09.2011 Oku
3765 Cumhuriyet Tiyatrosunda Dede Korkut 06.08.2008 Oku
15954 24.09.2012 Oku
10809 Abdulselam Arvas 03.01.2012 Oku
9937 Abdulselam Arvas 12.11.2011 Oku
5662 Abdulselam Arvas 07.07.2009 Oku
3739 Abdulselam Arvas 01.08.2008 Oku
18492 Abdurrahman Deveci 04.04.2014 Oku
17458 Abdurrahman Kolcu 07.05.2013 Oku
14154 Abdurrahman Kolcu 28.04.2012 Oku
10865 Abdurrahman Kolcu 06.01.2012 Oku
8636 08.04.2011 Oku
16941 Abdurrazak Peler 21.01.2013 Oku
2517 26.12.2007 Oku
2516 26.12.2007 Oku
2515 26.12.2007 Oku
3861 18.09.2008 Oku
15956 24.09.2012 Oku
15235 14.06.2012 Oku
17472 08.05.2013 Oku
19647 15.05.2015 Oku
18626 Abolfazl Moradi 05.05.2014 Oku
20052 Abuzer Kalyon 04.08.2015 Oku
17548 Abuzer Kalyon 23.05.2013 Oku
18512 Adem Arslan 09.04.2014 Oku
16807 Adem Aydemir 11.01.2013 Oku
15886 Adem Aydemir 20.09.2012 Oku
19890 Adem Balaban 21.07.2015 Oku
17518 Adem Balkaya 17.05.2013 Oku
16813 Adem Balkaya 11.01.2013 Oku
3741 Adem Balkaya 01.08.2008 Oku
2142 Adem Balkaya 31.10.2007 Oku
9904 10.11.2011 Oku
7671 20.09.2010 Oku
9573 Adem Can 20.09.2011 Oku
8657 Adem Can 08.04.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son