Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
29 09.05.2007 Oku
486 Ali Akar 19.02.2007 Oku
761 Faik Utkan Denizer 19.02.2007 Oku
1068 09.05.2007 Oku
1648 19.02.2007 Oku
1649 Mehmet Dursun Erdem 19.02.2007 Oku
1929 10.09.2007 Oku
1930 Ekrem Ayan 10.09.2007 Oku
1931 Mine Mengi 10.09.2007 Oku
1932 10.09.2007 Oku
1933 Mustafa Levent Yener 11.09.2007 Oku
1934 11.09.2007 Oku
1935 11.09.2007 Oku
1936 11.09.2007 Oku
1937 11.09.2007 Oku
1944 13.09.2007 Oku
1945 13.09.2007 Oku
1948 Ertan Engin 13.09.2007 Oku
1949 Nurcan Toksoy 13.09.2007 Oku
2131 22.10.2007 Oku
2142 Adem Balkaya 31.10.2007 Oku
2168 Osman Nedim Tuna 09.11.2007 Oku
2169 09.11.2007 Oku
2171 Ercan Alkaya 09.11.2007 Oku
2172 09.11.2007 Oku
2173 09.11.2007 Oku
2174 09.11.2007 Oku
2185 13.11.2007 Oku
2186 13.11.2007 Oku
2187 Annemarie Von Gabain 13.11.2007 Oku
2189 Ahmet Buran 13.11.2007 Oku
2190 Mehmet Hazar 13.11.2007 Oku
2191 13.11.2007 Oku
2193 13.11.2007 Oku
2195 14.11.2007 Oku
2196 Mehmet Kara 14.11.2007 Oku
2197 Zeynep Korkmaz 14.11.2007 Oku
2198 14.11.2007 Oku
2199 Ana Dil mi, Ana Dili mi? 14.11.2007 Oku
2200 14.11.2007 Oku
2203 14.11.2007 Oku
2205 Zeki Kaymaz 15.11.2007 Oku
2206 15.11.2007 Oku
2207 16.11.2007 Oku
2208 Fikret Uslucan 16.11.2007 Oku
2209 16.11.2007 Oku
2210 Nesrin Sis 16.11.2007 Oku
2211 16.11.2007 Oku
2212 Fikret Uslucan 16.11.2007 Oku
2213 Mehmet Dursun Erdem 16.11.2007 Oku
2214 Mehmet Dursun Erdem 16.11.2007 Oku
2215 16.11.2007 Oku
2216 Mehmet Temizkan 16.11.2007 Oku
2217 16.11.2007 Oku
2218 16.11.2007 Oku
2227 20.11.2007 Oku
2228 20.11.2007 Oku
2229 Zeki Karakaya 20.11.2007 Oku
2230 20.11.2007 Oku
2239 21.11.2007 Oku
2240 21.11.2007 Oku
2355 Ersin Teres 10.12.2007 Oku
2362 Sinan Uygur 10.12.2007 Oku
2449 18.12.2007 Oku
2450 18.12.2007 Oku
2451 18.12.2007 Oku
2452 Ersin Teres 18.12.2007 Oku
2453 18.12.2007 Oku
2454 Celal Demir 18.12.2007 Oku
2455 18.12.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son