Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2205 Zeki Kaymaz 15.11.2007 Oku
2206 15.11.2007 Oku
7653 Alaattin Karaca 13.09.2010 Oku
9575 Ali Cin 20.09.2011 Oku
9591 20.09.2011 Oku
9587 20.09.2011 Oku
9569 Ahmet Altay 20.09.2011 Oku
9573 Adem Can 20.09.2011 Oku
10006 15.11.2011 Oku
10028 15.11.2011 Oku
9567 19.09.2011 Oku
9940 Zekerya Batur 12.11.2011 Oku
9570 Arzu Atik 20.09.2011 Oku
9617 Zehra Yazbahar 21.09.2011 Oku
9593 20.09.2011 Oku
9578 20.09.2011 Oku
9595 20.09.2011 Oku
9608 21.09.2011 Oku
10004 15.11.2011 Oku
9588 Alaattin Karaca 20.09.2011 Oku
9574 A. Mecit Canatak 20.09.2011 Oku
9586 20.09.2011 Oku
9997 15.11.2011 Oku
9580 Hatice P. Erdemir 20.09.2011 Oku
9579 Halil Erdemir 20.09.2011 Oku
9618 21.09.2011 Oku
9974 Nesrin Mengi 15.11.2011 Oku
9939 12.11.2011 Oku
9943 12.11.2011 Oku
9568 Bilal Aktan 19.09.2011 Oku
9594 20.09.2011 Oku
9566 19.09.2011 Oku
9585 20.09.2011 Oku
9614 21.09.2011 Oku
9613 21.09.2011 Oku
9610 21.09.2011 Oku
10036 16.11.2011 Oku
9596 20.09.2011 Oku
9592 Kenan Mermer 20.09.2011 Oku
9584 20.09.2011 Oku
10010 15.11.2011 Oku
9572 20.09.2011 Oku
9571 Zekerya Batur 20.09.2011 Oku
9565 19.09.2011 Oku
9619 21.09.2011 Oku
9993 15.11.2011 Oku
10018 15.11.2011 Oku
9908 10.11.2011 Oku
9960 14.11.2011 Oku
10034 16.11.2011 Oku
9609 Mehmet Solmaz 21.09.2011 Oku
10029 Ahmet Altay 15.11.2011 Oku
9948 Ahmet Demir 14.11.2011 Oku
9597 Hatice Palaz Erdemir 20.09.2011 Oku
9949 14.11.2011 Oku
10014 15.11.2011 Oku
9910 10.11.2011 Oku
9909 10.11.2011 Oku
9612 21.09.2011 Oku
9611 21.09.2011 Oku
9905 Bilal Aktan 10.11.2011 Oku
9938 Taner Aslan Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi 12.11.2011 Oku
9973 15.11.2011 Oku
9616 21.09.2011 Oku
10030 Fethi Demir 15.11.2011 Oku
10012 15.11.2011 Oku
9982 15.11.2011 Oku
9941 Parvana Bayram 12.11.2011 Oku
10009 15.11.2011 Oku
9983 Mehmet Solmaz 15.11.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son