Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6134 Hayrullah Kahya 01.03.2010 Oku
3290 01.04.2008 Oku
6628 01.04.2010 Oku
6627 01.04.2010 Oku
6626 01.04.2010 Oku
6625 01.04.2010 Oku
6624 Erdal Karaman 01.04.2010 Oku
6623 Yunus Kaplan 01.04.2010 Oku
6622 01.04.2010 Oku
6621 Mehmet Hazar 01.04.2010 Oku
6620 01.04.2010 Oku
17420 Kenan Yavuz 01.05.2013 Oku
17419 01.05.2013 Oku
17418 01.05.2013 Oku
17417 Mutlu Deveci 01.05.2013 Oku
17416 01.05.2013 Oku
17415 Yusuf Tepeli 01.05.2013 Oku
17414 01.05.2013 Oku
17413 01.05.2013 Oku
3743 01.08.2008 Oku
3742 Mehmet Emin Bars 01.08.2008 Oku
3741 Adem Balkaya 01.08.2008 Oku
3740 01.08.2008 Oku
3739 Abdulselam Arvas 01.08.2008 Oku
17839 01.10.2013 Oku
17838 01.10.2013 Oku
17837 Ahmet Alver 01.10.2013 Oku
17836 01.10.2013 Oku
17835 Melek Alpar 01.10.2013 Oku
17834 Ahmet Akkaya 01.10.2013 Oku
17833 01.10.2013 Oku
17832 Fatih Acer 01.10.2013 Oku
18961 01.10.2014 Oku
18960 01.10.2014 Oku
18959 01.10.2014 Oku
18958 Alparslan Oymak 01.10.2014 Oku
18957 01.10.2014 Oku
8157 Oktay Berber 01.12.2010 Oku
8156 01.12.2010 Oku
8155 01.12.2010 Oku
8154 01.12.2010 Oku
8153 Faysal Okan Atasoy 01.12.2010 Oku
8152 01.12.2010 Oku
19144 01.12.2014 Oku
19143 01.12.2014 Oku
19142 01.12.2014 Oku
19141 01.12.2014 Oku
19140 01.12.2014 Oku
19139 01.12.2014 Oku
5846 02.02.2010 Oku
5845 02.02.2010 Oku
5844 Zeki Kaymaz 02.02.2010 Oku
5843 Ramazan Korkmaz 02.02.2010 Oku
5842 02.02.2010 Oku
5841 02.02.2010 Oku
5840 Leyla Karahan 02.02.2010 Oku
5839 02.02.2010 Oku
5838 Ahmet Bican Ercilasun 02.02.2010 Oku
5836 02.02.2010 Oku
6645 02.04.2010 Oku
6643 02.04.2010 Oku
6642 02.04.2010 Oku
6641 Fikret Uslucan 02.04.2010 Oku
6639 Feridun Tekin 02.04.2010 Oku
6637 Fatma S. Kutlar 02.04.2010 Oku
6635 Fatih Usluer 02.04.2010 Oku
6634 Fatih Usluer 02.04.2010 Oku
6632 Fatih Erbay 02.04.2010 Oku
17436 02.05.2013 Oku
17435 02.05.2013 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son