Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15450 Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15451 03.07.2012 Oku
15452 03.07.2012 Oku
15453 03.07.2012 Oku
15454 Kayhan Orbay 03.07.2012 Oku
15455 03.07.2012 Oku
15456 Erkan Tural 03.07.2012 Oku
12130 13.02.2012 Oku
12129 13.02.2012 Oku
12128 Cahit Bilim 13.02.2012 Oku
12127 13.02.2012 Oku
12126 Nur Bilge Criss 13.02.2012 Oku
12125 13.02.2012 Oku
12124 Yavuz Ercan 13.02.2012 Oku
12123 13.02.2012 Oku
12122 13.02.2012 Oku
12121 13.02.2012 Oku
12120 13.02.2012 Oku
12119 13.02.2012 Oku
12118 13.02.2012 Oku
12117 Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12116 13.02.2012 Oku
12115 Pauliuo Toledo 13.02.2012 Oku
12114 13.02.2012 Oku
12195 14.02.2012 Oku
12196 14.02.2012 Oku
12197 Necdet Hayta 14.02.2012 Oku
12198 14.02.2012 Oku
12199 Miguel Angel De Bunes Ibarra 14.02.2012 Oku
12210 The Revolt of Cavallan Mehmet Ali Pasha 14.02.2012 Oku
12209 14.02.2012 Oku
12208 14.02.2012 Oku
12207 14.02.2012 Oku
12206 Erzincan Cami ve Mescidleri, 1690-1730 14.02.2012 Oku
12205 14.02.2012 Oku
12204 14.02.2012 Oku
12203 14.02.2012 Oku
12202 Hamiyet Sezer 14.02.2012 Oku
12201 14.02.2012 Oku
12211 14.02.2012 Oku
12212 14.02.2012 Oku
12213 14.02.2012 Oku
12214 14.02.2012 Oku
12215 14.02.2012 Oku
12216 14.02.2012 Oku
12217 14.02.2012 Oku
15443 03.07.2012 Oku
15444 03.07.2012 Oku
15445 03.07.2012 Oku
15446 03.07.2012 Oku
15447 03.07.2012 Oku
15448 03.07.2012 Oku
15449 03.07.2012 Oku
15457 03.07.2012 Oku
15458 03.07.2012 Oku
15459 03.07.2012 Oku
15460 A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
15461 03.07.2012 Oku
15462 03.07.2012 Oku
15463 03.07.2012 Oku
15464 03.07.2012 Oku
15465 The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities 03.07.2012 Oku
15466 03.07.2012 Oku
15467 03.07.2012 Oku
15491 Yavuz Ercan 06.07.2012 Oku
15492 06.07.2012 Oku
15493 06.07.2012 Oku
15494 06.07.2012 Oku
15495 06.07.2012 Oku
15496 06.07.2012 Oku
[ 1 2 3 ]