Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12161 13.02.2012 Oku
12122 13.02.2012 Oku
12184 Ahmet Kankal 13.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci 13.02.2012 Oku
12188 13.02.2012 Oku
15426 02.07.2012 Oku
15434 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
15410 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
15357 Alpaslan Demir 25.06.2012 Oku
15414 Alpay Bizbirlik 02.07.2012 Oku
15421 02.07.2012 Oku
15500 06.07.2012 Oku
15455 03.07.2012 Oku
15493 06.07.2012 Oku
15450 Reflections of Iatrochemistry In the Eighteenth Century Ottoman Medicine 03.07.2012 Oku
15499 06.07.2012 Oku
15356 25.06.2012 Oku
12128 Cahit Bilim 13.02.2012 Oku
15420 02.07.2012 Oku
15466 03.07.2012 Oku
12185 Cezmi Karasu 13.02.2012 Oku
15462 03.07.2012 Oku
15440 02.07.2012 Oku
15452 03.07.2012 Oku
12190 13.02.2012 Oku
15358 Erdem Karaca 25.06.2012 Oku
15448 03.07.2012 Oku
15359 25.06.2012 Oku
15456 Erkan Tural 03.07.2012 Oku
15497 06.07.2012 Oku
15446 03.07.2012 Oku
15449 03.07.2012 Oku
15432 02.07.2012 Oku
12168 13.02.2012 Oku
12145 13.02.2012 Oku
12118 13.02.2012 Oku
12183 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12163 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12162 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12140 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
15361 25.06.2012 Oku
15459 03.07.2012 Oku
15438 02.07.2012 Oku
12137 Ferit Duka 13.02.2012 Oku
12130 13.02.2012 Oku
12155 Review of The Ottoman Legal System 13.02.2012 Oku
12127 13.02.2012 Oku
6407 16.03.2010 Oku
6083 25.02.2010 Oku
5753 08.10.2009 Oku
12134 Halil Cin 13.02.2012 Oku
15429 02.07.2012 Oku
12202 Hamiyet Sezer 14.02.2012 Oku
12204 14.02.2012 Oku
15428 Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
12192 13.02.2012 Oku
15496 06.07.2012 Oku
15351 25.06.2012 Oku
12121 13.02.2012 Oku
15498 06.07.2012 Oku
15447 03.07.2012 Oku
12117 Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12180 13.02.2012 Oku
12159 13.02.2012 Oku
15418 02.07.2012 Oku
15439 02.07.2012 Oku
12209 14.02.2012 Oku
12165 13.02.2012 Oku
12143 13.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]