Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
5753 08.10.2009 Oku
6083 25.02.2010 Oku
6088 25.02.2010 Oku
6407 16.03.2010 Oku
12114 13.02.2012 Oku
12115 Pauliuo Toledo 13.02.2012 Oku
12116 13.02.2012 Oku
12117 Ottoman Family Law And The StateiIn The Nineteenth' Century 13.02.2012 Oku
12118 13.02.2012 Oku
12119 13.02.2012 Oku
12120 13.02.2012 Oku
12121 13.02.2012 Oku
12122 13.02.2012 Oku
12123 13.02.2012 Oku
12124 Yavuz Ercan 13.02.2012 Oku
12125 13.02.2012 Oku
12126 Nur Bilge Criss 13.02.2012 Oku
12127 13.02.2012 Oku
12128 Cahit Bilim 13.02.2012 Oku
12129 13.02.2012 Oku
12130 13.02.2012 Oku
12131 The Emergence of Tanzimat in The Ottoman Empire 13.02.2012 Oku
12132 13.02.2012 Oku
12133 Pauliuo Toledo 13.02.2012 Oku
12134 Halil Cin 13.02.2012 Oku
12135 13.02.2012 Oku
12136 13.02.2012 Oku
12137 Ferit Duka 13.02.2012 Oku
12138 Yavuz Ercan 13.02.2012 Oku
12139 Hutteroth, Wolf Dieter 13.02.2012 Oku
12140 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12141 Tuna Vilayet Gazetesi 13.02.2012 Oku
12142 13.02.2012 Oku
12143 13.02.2012 Oku
12144 Victor Morales Lezcano 13.02.2012 Oku
12145 13.02.2012 Oku
12146 13.02.2012 Oku
12147 13.02.2012 Oku
12148 13.02.2012 Oku
12149 13.02.2012 Oku
12150 13.02.2012 Oku
12151 13.02.2012 Oku
12152 13.02.2012 Oku
12153 13.02.2012 Oku
12154 Pauliuo Toledo 13.02.2012 Oku
12155 Review of The Ottoman Legal System 13.02.2012 Oku
12156 13.02.2012 Oku
12157 13.02.2012 Oku
12158 13.02.2012 Oku
12159 13.02.2012 Oku
12160 13.02.2012 Oku
12161 13.02.2012 Oku
12162 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12163 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 13.02.2012 Oku
12165 13.02.2012 Oku
12166 13.02.2012 Oku
12167 Yuzo Nagata 13.02.2012 Oku
12168 13.02.2012 Oku
12169 13.02.2012 Oku
12170 13.02.2012 Oku
12171 13.02.2012 Oku
12172 13.02.2012 Oku
12173 Selma Yel 13.02.2012 Oku
12174 13.02.2012 Oku
12175 Paulino Toledo 13.02.2012 Oku
12176 13.02.2012 Oku
12177 13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci 13.02.2012 Oku
12179 13.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]