Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
15410 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
6088 25.02.2010 Oku
15454 Kayhan Orbay 03.07.2012 Oku
12211 14.02.2012 Oku
12164 Ahmet Kankal 13.02.2012 Oku
15463 03.07.2012 Oku
12196 14.02.2012 Oku
12159 13.02.2012 Oku
12208 14.02.2012 Oku
12207 14.02.2012 Oku
12191 13.02.2012 Oku
15417 02.07.2012 Oku
15433 02.07.2012 Oku
15350 Taner Aslan 25.06.2012 Oku
15460 A Few Remarks on the History of Bosnia 03.07.2012 Oku
12157 13.02.2012 Oku
15428 Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century 02.07.2012 Oku
15493 06.07.2012 Oku
15461 03.07.2012 Oku
12180 13.02.2012 Oku
12123 13.02.2012 Oku
12178 Ali Birinci 13.02.2012 Oku
15498 06.07.2012 Oku
12149 13.02.2012 Oku
12201 14.02.2012 Oku
15446 03.07.2012 Oku
15497 06.07.2012 Oku
12162 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
12125 13.02.2012 Oku
12118 13.02.2012 Oku
15495 06.07.2012 Oku
15466 03.07.2012 Oku
12166 13.02.2012 Oku
12165 13.02.2012 Oku
15443 03.07.2012 Oku
12189 13.02.2012 Oku
15500 06.07.2012 Oku
12179 13.02.2012 Oku
12168 13.02.2012 Oku
12152 13.02.2012 Oku
15411 Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman

Times
02.07.2012 Oku
15429 02.07.2012 Oku
12156 13.02.2012 Oku
12161 13.02.2012 Oku
12216 14.02.2012 Oku
12160 13.02.2012 Oku
15451 03.07.2012 Oku
15452 03.07.2012 Oku
15423 Dr. Abdullah Cevdet Hak Gazetesinde 02.07.2012 Oku
15441 Saadet Tekin 02.07.2012 Oku
15464 03.07.2012 Oku
12188 13.02.2012 Oku
12206 Erzincan Cami ve Mescidleri, 1690-1730 14.02.2012 Oku
15362 Nalan Turna 25.06.2012 Oku
15434 Alparslan Demir 02.07.2012 Oku
12163 Esin Kahya 13.02.2012 Oku
15449 03.07.2012 Oku
12136 13.02.2012 Oku
12151 13.02.2012 Oku
12150 13.02.2012 Oku
12139 Hutteroth, Wolf Dieter 13.02.2012 Oku
15431 02.07.2012 Oku
12193 13.02.2012 Oku
15421 02.07.2012 Oku
12171 13.02.2012 Oku
12121 13.02.2012 Oku
15424 Taner Aslan 02.07.2012 Oku
6407 16.03.2010 Oku
6083 25.02.2010 Oku
15456 Erkan Tural 03.07.2012 Oku
[ 1 2 3 ]