Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13180 A. Deniz Abik 21.03.2012 Oku
13282 27.03.2012 Oku
13266 23.03.2012 Oku
889 04.01.2007 Oku
3306 Ahmet Demir 03.04.2008 Oku
13244 23.03.2012 Oku
13278 23.03.2012 Oku
13275 23.03.2012 Oku
222 05.01.2007 Oku
13252 23.03.2012 Oku
13233 22.03.2012 Oku
154 Aysel Baytok 04.01.2007 Oku
13219 Aysu Ata 22.03.2012 Oku
13213 22.03.2012 Oku
13202 22.03.2012 Oku
13232 22.03.2012 Oku
13227 22.03.2012 Oku
13190 21.03.2012 Oku
3346 10.04.2008 Oku
13249 23.03.2012 Oku
13207 22.03.2012 Oku
13283 Celal Metin 27.03.2012 Oku
13203 Celal Metin 22.03.2012 Oku
13284 Cevdet S. Minullin 27.03.2012 Oku
1390 18.12.2006 Oku
13189 21.03.2012 Oku
13231 Elvina Abduvaliyeva Er 22.03.2012 Oku
13169 21.03.2012 Oku
1565 Erdal Aksoy 03.04.2007 Oku
14237 30.04.2012 Oku
13260 23.03.2012 Oku
13253 Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
13250 Molla Nasreddin Dergisinde Felyetonlar 23.03.2012 Oku
13226 22.03.2012 Oku
13234 Erkin Ekrem 22.03.2012 Oku
13222 Erkin Ekrem Baz Kagan Meselesi 22.03.2012 Oku
3311 Erkin Ekrem 04.04.2008 Oku
13245 Eva Csaki Middle Mongolian loan verbs as they appear in Karachay-Balkar 23.03.2012 Oku
161 10.01.2007 Oku
13187 21.03.2012 Oku
516 05.01.2007 Oku
13242 Fahri Atasoy 22.03.2012 Oku
13204 22.03.2012 Oku
13223 Farhad Mazlum Zavarag Performatives, Phonetic Repertoire, Phonological Processes, Socio-emotional and

Communicative Development of a Monolingual Azerbaijani Turkish Child
22.03.2012 Oku
13215 22.03.2012 Oku
13174 Fayruza Garipova 21.03.2012 Oku
13235 22.03.2012 Oku
13286 27.03.2012 Oku
211 05.01.2007 Oku
13256 23.03.2012 Oku
13230 22.03.2012 Oku
13197 21.03.2012 Oku
13185 21.03.2012 Oku
213 23.02.2007 Oku
212 04.01.2007 Oku
3314 04.04.2008 Oku
13229 22.03.2012 Oku
13186 21.03.2012 Oku
13271 23.03.2012 Oku
13264 23.03.2012 Oku
13261 23.03.2012 Oku
13236 22.03.2012 Oku
13176 21.03.2012 Oku
162 03.04.2007 Oku
13170 Hakan Uzun 21.03.2012 Oku
13247 23.03.2012 Oku
13258 23.03.2012 Oku
13277 23.03.2012 Oku
13183 21.03.2012 Oku
744 04.01.2007 Oku
[ 1 2 3 ]