Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
161 10.01.2007 Oku
3345 10.04.2008 Oku
13289 Rafilya Gimazova 27.03.2012 Oku
7637 Levent Kurgun 31.08.2010 Oku
3307 03.04.2008 Oku
3346 10.04.2008 Oku
853 04.01.2007 Oku
13252 23.03.2012 Oku
13177 21.03.2012 Oku
13181 21.03.2012 Oku
3312 Mehmet Vefa Nalbant 04.04.2008 Oku
1565 Erdal Aksoy 03.04.2007 Oku
13284 Cevdet S. Minullin 27.03.2012 Oku
13183 21.03.2012 Oku
1644 03.04.2007 Oku
13217 22.03.2012 Oku
13278 23.03.2012 Oku
13201 Tahir Kodal 22.03.2012 Oku
13222 Erkin Ekrem Baz Kagan Meselesi 22.03.2012 Oku
13244 23.03.2012 Oku
13178 21.03.2012 Oku
889 04.01.2007 Oku
13173 Tilla Deniz Baykuzu 21.03.2012 Oku
13196 21.03.2012 Oku
13213 22.03.2012 Oku
13277 23.03.2012 Oku
13170 Hakan Uzun 21.03.2012 Oku
13239 Tanju Oral Seyhan 22.03.2012 Oku
160 Salican Cigitov 05.01.2007 Oku
13233 22.03.2012 Oku
819 04.01.2007 Oku
13225 22.03.2012 Oku
13276 Melek Erdem 23.03.2012 Oku
13174 Fayruza Garipova 21.03.2012 Oku
13190 21.03.2012 Oku
13189 21.03.2012 Oku
851 05.01.2007 Oku
793 04.01.2007 Oku
13197 21.03.2012 Oku
14238 Nuraniye Ekrem 30.04.2012 Oku
13268 23.03.2012 Oku
744 04.01.2007 Oku
13240 Mehmet Vefa Nalbant 22.03.2012 Oku
14237 30.04.2012 Oku
13209 22.03.2012 Oku
13191 21.03.2012 Oku
13271 23.03.2012 Oku
13226 22.03.2012 Oku
3317 Maria Stamova Tufar 04.04.2008 Oku
13274 23.03.2012 Oku
3311 Erkin Ekrem 04.04.2008 Oku
13214 22.03.2012 Oku
3309 03.04.2008 Oku
13230 22.03.2012 Oku
212 04.01.2007 Oku
213 23.02.2007 Oku
13185 21.03.2012 Oku
3314 04.04.2008 Oku
13237 22.03.2012 Oku
13210 Musa Rahimi 22.03.2012 Oku
13203 Celal Metin 22.03.2012 Oku
13216 Sinan Uygur 22.03.2012 Oku
13232 22.03.2012 Oku
13227 22.03.2012 Oku
13220 Tolga Uzun 22.03.2012 Oku
13285 Ravil Emirhanov 27.03.2012 Oku
13288 27.03.2012 Oku
13267 23.03.2012 Oku
13290 27.03.2012 Oku
13253 Jean Potocki ve Kafkasya Seyahatnamesi: Voyage au Caucase et en Chine 23.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]