Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
1656 03.04.2007 Oku
1644 03.04.2007 Oku
1565 Erdal Aksoy 03.04.2007 Oku
162 03.04.2007 Oku
3309 Kamil ??eri 03.04.2008 Oku
3307 Ahmet Muhip D?ranas'?n "A?r?" ?iiri ile ?ehriyar'?n "Haydar Baba'ya Selam" Adl?

Destan-?iirinin Kar??la?t?r?lmas?
03.04.2008 Oku
3306 Ahmet Demir 03.04.2008 Oku
1768 O?uz Cebeci 04.01.2007 Oku
1701 04.01.2007 Oku
889 04.01.2007 Oku
853 Talip Y?ld?r?m 04.01.2007 Oku
819 04.01.2007 Oku
793 04.01.2007 Oku
744 ?brahim Ar?kan 04.01.2007 Oku
212 04.01.2007 Oku
154 Aysel Baytok 04.01.2007 Oku
3319 04.04.2008 Oku
3318 Melek Erdem 04.04.2008 Oku
3317 Maria Stamova Tufar 04.04.2008 Oku
3316 Naciye Y?ld?z 04.04.2008 Oku
3315 04.04.2008 Oku
3314 04.04.2008 Oku
3313 Ufuk Tavkul The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the

Caucasus
04.04.2008 Oku
3312 Mehmet Vefa Nalbant 04.04.2008 Oku
3311 Erkin Ekrem 04.04.2008 Oku
247 Ufuk Tavkul 04.06.2007 Oku
1692 05.01.2007 Oku
1640 Sema Aslan 05.01.2007 Oku
852 05.01.2007 Oku
851 05.01.2007 Oku
774 05.01.2007 Oku
516 05.01.2007 Oku
222 05.01.2007 Oku
211 05.01.2007 Oku
160 Salican Cigitov 05.01.2007 Oku
2176 Nikolay Tufar 09.11.2007 Oku
2175 09.11.2007 Oku
2170 Melek Erdem 09.11.2007 Oku
161 10.01.2007 Oku
3347 Mustafa Arslan 10.04.2008 Oku
3346 10.04.2008 Oku
3345 'Ali ?ir Nevayi'nin Divanlar? (10.04.2008) 10.04.2008 Oku
5524 Levent Kurgun Yer Adlar?n?n S?n?fland?r?lmas?nda Aktarma Adlar, Tan?mlay?c? Adlar Meselesi 15.06.2009 Oku
21465 18.03.2020 Oku
1390 18.12.2006 Oku
13199 21.03.2012 Oku
13198 21.03.2012 Oku
13197 21.03.2012 Oku
13196 Semiha Alt?er 21.03.2012 Oku
13195 Seyfi Y?ld?r?m 21.03.2012 Oku
13194 Metin Ar?kan Mirjak?p Duvlatul?: Hayat? ve Eserleri 21.03.2012 Oku
13193 Naciye Y?ld?z 21.03.2012 Oku
13192 Nergis Biray 21.03.2012 Oku
13191 ?ahru Pilten 21.03.2012 Oku
13190 Berdi Sar?yev 21.03.2012 Oku
13189 Do?an Aksan 21.03.2012 Oku
13188 ?ahru Pilten 21.03.2012 Oku
13187 21.03.2012 Oku
13186 21.03.2012 Oku
13185 Hakaslarda Destanc?l?k Gelene?i I: Ara?t?rma Tarihi ve Kaynaklar 21.03.2012 Oku
13184 Naciye Y?ld?z 21.03.2012 Oku
13183 ?brahim Ar?kan 21.03.2012 Oku
13182 Selcan Sa?l?k ?ahin 21.03.2012 Oku
13181 Sabire Ar?k 21.03.2012 Oku
13180 A. Deniz Abik 21.03.2012 Oku
13179 21.03.2012 Oku
13178 Yasemin Altayl? 21.03.2012 Oku
13177 21.03.2012 Oku
13176 21.03.2012 Oku
13175 Ma?rifet Kemal Yunuso?lu Siyasetin ?Renkleri?: Semantik Yakla??m 21.03.2012 Oku
[ 1 2 3 ]