Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12486 20.02.2012 Oku
8945 Yusuf Tepeli 31.05.2011 Oku
9089 10.06.2011 Oku
9233 Bilal Aktan 23.06.2011 Oku
9194 Yavuz Aslan 21.06.2011 Oku
9251 24.06.2011 Oku
9238 23.06.2011 Oku
8911 26.05.2011 Oku
9095 10.06.2011 Oku
9204 21.06.2011 Oku
9120 14.06.2011 Oku
12497 20.02.2012 Oku
9053 Lokman Turan 08.06.2011 Oku
8835 05.05.2011 Oku
9246 24.06.2011 Oku
8836 10.05.2011 Oku
8909 Turgut Karabey 26.05.2011 Oku
9245 24.06.2011 Oku
8996 03.06.2011 Oku
17970 04.11.2013 Oku
9042 Oruc Abdullayev 07.06.2011 Oku
9261 Osman Mert 27.06.2011 Oku
9260 27.06.2011 Oku
9170 20.06.2011 Oku
8906 26.05.2011 Oku
8848 10.05.2011 Oku
8847 10.05.2011 Oku
8968 Mehmet Kazar 02.06.2011 Oku
9071 Mehmet Kazar 08.06.2011 Oku
9068 08.06.2011 Oku
8845 Efrasiyap Gemalmaz 10.05.2011 Oku
16083 Damla Mimir 03.10.2012 Oku
17974 06.11.2013 Oku
9243 Abdulkadir Erkal 23.06.2011 Oku
9080 10.06.2011 Oku
6918 27.04.2010 Oku
8834 Ahmet Mithat Efendi ve "Hikmet-i Cedide" 05.05.2011 Oku
12485 20.02.2012 Oku
12484 Hanifi Vural 20.02.2012 Oku
8844 Turgut Karabey Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) 10.05.2011 Oku
9005 Ahmet Toksoy 03.06.2011 Oku
9081 10.06.2011 Oku
9006 Alaattin Uca Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri 03.06.2011 Oku
9044 07.06.2011 Oku
9117 Alaattin Uca 14.06.2011 Oku
9205 21.06.2011 Oku
9206 21.06.2011 Oku
9099 Lezzet Aliyeva 10.06.2011 Oku
9098 10.06.2011 Oku
9035 07.06.2011 Oku
8091 12.11.2010 Oku
8090 12.11.2010 Oku
9118 14.06.2011 Oku
9001 03.06.2011 Oku
8865 Hayrettin Rayman 12.05.2011 Oku
17081 Adem Balkaya 15.02.2013 Oku
12493 20.02.2012 Oku
12492 Ruhi Kara 20.02.2012 Oku
8842 10.05.2011 Oku
9015 06.06.2011 Oku
8980 02.06.2011 Oku
9077 Avnik Kalesi 10.06.2011 Oku
9244 23.06.2011 Oku
8985 02.06.2011 Oku
18199 10.01.2014 Oku
9188 Seyran Kurbanov 21.06.2011 Oku
9075 Emin Efendiyev 10.06.2011 Oku
8941 Alaattin Uca 31.05.2011 Oku
9159 20.06.2011 Oku
8832 Erdal Karaman 05.05.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]