Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6914 27.04.2010 Oku
6917 27.04.2010 Oku
6918 27.04.2010 Oku
8000 04.11.2010 Oku
8001 Mehmet Turgut Berbercan 04.11.2010 Oku
8002 04.11.2010 Oku
8003 04.11.2010 Oku
8004 04.11.2010 Oku
8005 04.11.2010 Oku
8006 04.11.2010 Oku
8007 Abdulaziz M. Avdallah 04.11.2010 Oku
8008 04.11.2010 Oku
8009 04.11.2010 Oku
8010 Mahmut Enes Soysal 04.11.2010 Oku
8011 Alaattin Uca 04.11.2010 Oku
8014 Bahattin Dartman 04.11.2010 Oku
8015 04.11.2010 Oku
8016 Abdulkadir Erkal 04.11.2010 Oku
8018 Ali Tilbe 04.11.2010 Oku
8021 Arzu S. Ertane Baydar 04.11.2010 Oku
8022 04.11.2010 Oku
8023 04.11.2010 Oku
8025 05.11.2010 Oku
8026 05.11.2010 Oku
8027 05.11.2010 Oku
8028 05.11.2010 Oku
8029 05.11.2010 Oku
8031 08.11.2010 Oku
8032 08.11.2010 Oku
8034 08.11.2010 Oku
8069 11.11.2010 Oku
8070 11.11.2010 Oku
8071 Ahmet Sevgi 11.11.2010 Oku
8072 Hasan Kavruk 11.11.2010 Oku
8073 11.11.2010 Oku
8074 11.11.2010 Oku
8082 12.11.2010 Oku
8083 Ali Osman Solmaz 12.11.2010 Oku
8084 12.11.2010 Oku
8090 12.11.2010 Oku
8091 12.11.2010 Oku
8092 Mahmut Kaplan 12.11.2010 Oku
8094 12.11.2010 Oku
8095 Abdullah Eren 12.11.2010 Oku
8096 12.11.2010 Oku
8099 Servet Tiken 12.11.2010 Oku
8100 12.11.2010 Oku
8101 12.11.2010 Oku
8102 12.11.2010 Oku
8103 12.11.2010 Oku
8105 12.11.2010 Oku
8159 06.12.2010 Oku
8831 05.05.2011 Oku
8832 Erdal Karaman 05.05.2011 Oku
8833 Recep Demir 05.05.2011 Oku
8834 Ahmet Mithat Efendi ve "Hikmet-i Cedide" 05.05.2011 Oku
8835 05.05.2011 Oku
8836 10.05.2011 Oku
8837 10.05.2011 Oku
8838 Yunus Kaplan 10.05.2011 Oku
8839 10.05.2011 Oku
8840 10.05.2011 Oku
8841 10.05.2011 Oku
8842 10.05.2011 Oku
8843 Nebahat Oran Arslan 10.05.2011 Oku
8844 Turgut Karabey Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) 10.05.2011 Oku
8845 Efrasiyap Gemalmaz 10.05.2011 Oku
8846 10.05.2011 Oku
8847 10.05.2011 Oku
8848 10.05.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]