Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12341 17.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravc? 19.02.2012 Oku
12443 "TUR-" Yard?mc? Fiilinin Kullan?m? Hakk?nda 19.02.2012 Oku
12449 19.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Y?ld?r?m 1724-1727 ?ran Seferleri S?ras?nda Askeri Haz?rl?klar ve Aksakl?klar 17.02.2012 Oku
12346 17.02.2012 Oku
12347 17.02.2012 Oku
12330 17.02.2012 Oku
12469 20.02.2012 Oku
12461 Suna Kili 20.02.2012 Oku
12476 A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United

States
20.02.2012 Oku
12420 Mehmet Kaygana 17.02.2012 Oku
12427 17.02.2012 Oku
12378 17.02.2012 Oku
12368 17.02.2012 Oku
12364 Saim Sakao?lu 17.02.2012 Oku
12388 Bar?? Metin 17.02.2012 Oku
12369 17.02.2012 Oku
12329 17.02.2012 Oku
12423 M. Ya?ar Erta? 17.02.2012 Oku
12340 Metin Ceylan 17.02.2012 Oku
12350 17.02.2012 Oku
12413 17.02.2012 Oku
12447 19.02.2012 Oku
12446 19.02.2012 Oku
12466 Fehmi Ak?n 20.02.2012 Oku
12462 Cezmi Eraslan 20.02.2012 Oku
12440 19.02.2012 Oku
12438 Latif Da?demir 19.02.2012 Oku
12444 19.02.2012 Oku
12362 Adnan ?i?man 17.02.2012 Oku
12403 17.02.2012 Oku
12432 17.02.2012 Oku
12353 17.02.2012 Oku
12352 17.02.2012 Oku
12414 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birle?mi? Milletler ve Bar???n Korunmas? 17.02.2012 Oku
12393 Metin Ceylan 17.02.2012 Oku
12471 ?aban Ortak 20.02.2012 Oku
12470 Ahmet Ali Gazel 20.02.2012 Oku
12467 Co?kun Topal 20.02.2012 Oku
12472 Selman Ya?ar 20.02.2012 Oku
12473 Selman Ya?ar 20.02.2012 Oku
12465 ?aban Ortak 20.02.2012 Oku
12463 Sad?k Sar?saman 20.02.2012 Oku
16062 28.09.2012 Oku
12392 17.02.2012 Oku
12452 19.02.2012 Oku
12333 Darende?nin Gizli Dili ?Hazeynce? 17.02.2012 Oku
12394 Talip Kabaday? 17.02.2012 Oku
12391 Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: 1960-1980 17.02.2012 Oku
12334 17.02.2012 Oku
12416 Ekrem Memi? Dinlerin Bulu?tu?u Nokta: Anadolu 17.02.2012 Oku
12339 Edebiyat Teorisi Temel Kitaplar?nda Te?bih Sanat? 17.02.2012 Oku
12382 17.02.2012 Oku
12365 Zeynep Kerman 17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravc? 17.02.2012 Oku
12361 17.02.2012 Oku
12357 Halk Dilinde U?ak?ta Bitki Adlar? ve Sa?l?k Deyi?leri 17.02.2012 Oku
12366 17.02.2012 Oku
16063 Hakan Y?lmaz 28.09.2012 Oku
12434 ?brahim Mazman How to Understand Modernity? A Debate Concerning the Constitution of Self and the Public

Sphere in Modern Era
17.02.2012 Oku
12331 Deniz Do?ru 17.02.2012 Oku
12480 20.02.2012 Oku
12404 Murat Ba?ar 17.02.2012 Oku
12435 Y?lmaz Y?ld?r?m 17.02.2012 Oku
12430 17.02.2012 Oku
12375 17.02.2012 Oku
12358 17.02.2012 Oku
12483 Mustafa Eravc? 20.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]