Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12332 17.02.2012 Oku
12333 Darende?nin Gizli Dili ?Hazeynce? 17.02.2012 Oku
12334 17.02.2012 Oku
12335 H. ?brahim Haksever 17.02.2012 Oku
12336 17.02.2012 Oku
12337 17.02.2012 Oku
12338 Musa ?enol 17.02.2012 Oku
12339 Edebiyat Teorisi Temel Kitaplar?nda Te?bih Sanat? 17.02.2012 Oku
12328 Erdo?an Solak 17.02.2012 Oku
12327 17.02.2012 Oku
12340 Metin Ceylan 17.02.2012 Oku
12341 17.02.2012 Oku
12329 17.02.2012 Oku
12330 17.02.2012 Oku
12331 Deniz Do?ru 17.02.2012 Oku
12342 17.02.2012 Oku
12350 17.02.2012 Oku
12351 Modern Birey ve Kat?l?m 17.02.2012 Oku
12353 17.02.2012 Oku
12352 17.02.2012 Oku
12355 Bar?? Baraz 17.02.2012 Oku
12354 Cemil Ulukan 17.02.2012 Oku
12343 H. Mustafa Eravc? 17.02.2012 Oku
12344 17.02.2012 Oku
12345 Cihat Cihan 17.02.2012 Oku
12346 17.02.2012 Oku
12347 17.02.2012 Oku
12348 17.02.2012 Oku
12349 Mehmet Karaka? 17.02.2012 Oku
12358 17.02.2012 Oku
12359 Nesnenin Etki Alan? 17.02.2012 Oku
12363 Turkish Minority in Bulgaria (tan?tma) 17.02.2012 Oku
12357 Halk Dilinde U?ak?ta Bitki Adlar? ve Sa?l?k Deyi?leri 17.02.2012 Oku
12356 17.02.2012 Oku
12360 Neccar Zade R?za Divan??nda Be?ikta? Semti 17.02.2012 Oku
12362 Adnan ?i?man 17.02.2012 Oku
12361 17.02.2012 Oku
12369 17.02.2012 Oku
12370 Hasan Duran Birle?mi? Milletler ve Bar???n Korunmas? 17.02.2012 Oku
12371 Mehmet Zahir Y?ld?r?m 1724-1727 ?ran Seferleri S?ras?nda Askeri Haz?rl?klar ve Aksakl?klar 17.02.2012 Oku
12372 17.02.2012 Oku
12364 Saim Sakao?lu 17.02.2012 Oku
12365 Zeynep Kerman 17.02.2012 Oku
12366 17.02.2012 Oku
12367 17.02.2012 Oku
12368 17.02.2012 Oku
12373 17.02.2012 Oku
12374 M. Kemal Karaman 17.02.2012 Oku
12375 17.02.2012 Oku
12454 ?brahim Mazman Max Weber And Emile Durkheim: A Comparative Analysis on The Theory of Social Order and the

Methodological Approach to Understanding Society
20.02.2012 Oku
12441 H. Mustafa Eravc? 19.02.2012 Oku
12445 19.02.2012 Oku
12447 19.02.2012 Oku
12446 19.02.2012 Oku
12442 Selahattin Do?u? Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu Gazileri 19.02.2012 Oku
12443 "TUR-" Yard?mc? Fiilinin Kullan?m? Hakk?nda 19.02.2012 Oku
12444 19.02.2012 Oku
12451 19.02.2012 Oku
12452 19.02.2012 Oku
12448 19.02.2012 Oku
12449 19.02.2012 Oku
12450 19.02.2012 Oku
12453 Deniz ?engel 20.02.2012 Oku
12460 Mehmet Arslantepe 20.02.2012 Oku
12456 20.02.2012 Oku
12455 Hasan H. Taylan 20.02.2012 Oku
12457 20.02.2012 Oku
12459 Murat Tuncer 20.02.2012 Oku
12458 Mehmet Ta?p?nar 20.02.2012 Oku
12377 17.02.2012 Oku
[ 1 2 3 ]