Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17190 A. Haluk Dursun Osmanlı Arşivinde Tuna Nehri ve Kıyıları 19.03.2013 Oku
10513 Abdullah Duman Bîrûnî: İlmî Kişiliği Tarih Anlayışı ve Yöntemi 19.12.2011 Oku
10886 Abdullah Temizkan Evliya Çelebi'nin Kimlik Algısı 06.01.2012 Oku
10557 Abdullah Temizkan Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin Yayılma Stratejisi ve Feodal Beylerle İlişkileri 20.12.2011 Oku
10539 Abdullah Temizkan Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya'daki Faaliyetleri 19.12.2011 Oku
10527 Ahmet Dinç Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını 19.12.2011 Oku
10554 Ahmet Karaçavuş Richard L. Chambers'ın "The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization" Adlı Makalesinin

Değerlendirme ve Çevirisi
20.12.2011 Oku
10570 Ahmet Nahmedov Kul Mesud'un Kelile ve Dimne Tercümesinde Bazı Arkaik Kelime ve Yapılar Üzerine 20.12.2011 Oku
10566 Ali Erol Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni Şiir" 20.12.2011 Oku
15472 Ali Kafkasyalı Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakların İstiklâl Mücadelesi Tarihine Bir Bakış 05.07.2012 Oku
10551 Alimcan İnayet Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış 20.12.2011 Oku
10505 Alimcan İnayet Nimşehit ve Edebi Faaliyetleri Üzerine 16.12.2011 Oku
10518 Almaz Hasankızı Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası 19.12.2011 Oku
10889 Alper Başer Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Nogaylar 06.01.2012 Oku
10553 Alper Başer Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri 20.12.2011 Oku
10546 Anar Ağalar-Zade M.Ö. V- I. Binlerde Yakındoğu-Anadolu-Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari-Kültürel

İlişkiler ve Etkileşimler
20.12.2011 Oku
15480 Aynabat Babayeva Demirkazık Türkmenlerinin Çocuk Şapkaları 05.07.2012 Oku
15471 Bahadır Bumin Özarslan Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz'de Güvenlik Politikaları ve Türk-Rus İlişkileri 05.07.2012 Oku
10520 Barno Nurmuradova Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları 19.12.2011 Oku
10508 Betül Havva Yılmaz Misketle Kültürü Söylemek: Cille. Cordoba Animasyon Ekibi ile Söyleşi 16.12.2011 Oku
15479 Boray İdem Kemine Tipine Bağlı Fıkralar Üzerine Bir İnceleme 05.07.2012 Oku
10542 Boris Yakoyleviç Vladimirtsov Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine 20.12.2011 Oku
15487 Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev Türk Kültürünün Hindistan Uygarlığına Etkisi 06.07.2012 Oku
10549 Burak Gökbulut Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi 20.12.2011 Oku
10890 Bülent Akyay Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Benefşe (Menekşe) 06.01.2012 Oku
17188 Bülent Durgun Alman Islah Heyetleri ve Bischoff’un Balkan Harbinde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırması Hakkında Değerlendirmeleri 15.03.2013 Oku
10534 Cabbar İşankul Rüya ve Bilmece 19.12.2011 Oku
15477 Cemil Doğaç İpek Güney Azerbaycan Türklerinde Kimlik Sorunu 05.07.2012 Oku
10897 Cihat Aydoğmuşoğlu Şah Abbas (1587-1629) Devrinde İran'da Sosyal ve Kültürel Hayat 06.01.2012 Oku
10888 Davut Kılıç Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ermeniler ve Kutsal Mekanları 06.01.2012 Oku
10564 Dinara Duisebayeva Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" Adlı

Eserinde Örnek İnsan Tipi
20.12.2011 Oku
15488 Dinçer Koç Aşağı İdil Boyunda Hâkimiyet Mücadelesi Ve Astarhan (Hacı Tarhan) Hanlığı 06.07.2012 Oku
10547 Emine Atmaca Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri 20.12.2011 Oku
15484 Ergün Koca Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik Analizi 05.07.2012 Oku
10502 Erhan Aktaş Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 16.12.2011 Oku
10895 Erkan Salan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Çağdaş Türk Lehçelerine "dahi" Sözcüğü 06.01.2012 Oku
10578 Ersel Çağlıtütüncigil "Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri" (tanıtma) 20.12.2011 Oku
10892 Ersel Çağlıtütüncügil Evliya Çelebi'de Geçit Kale (İzmir) 06.01.2012 Oku
15481 Ferah Türker II. Dünya Savaşı’nın Modern Altay Edebiyatı’na Yansımaları 05.07.2012 Oku
10531 Feyruze H. Garipova XX. Yüzyılın 90'lı Yıllarında ve XXI. Yüzyılın Başında Başkurdistan'da Dil Siyaseti

ve Toplum Şuuru
19.12.2011 Oku
10576 Fikret Türkmen Bahtiyar Vahabzade (1925-2009) 20.12.2011 Oku
10558 Fikret Türkmen Türkmenistan'da Mizah Tipleri 20.12.2011 Oku
10498 Fikret Türkmen Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teskilatlarında Dikotomik Özellik 16.12.2011 Oku
10538 Funda Selçuk Şirin Ulus Devlet İnşasında Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay 19.12.2011 Oku
10577 G. F. Sattarov Tataristan Toponimisinde Moğolca Unsurlar 20.12.2011 Oku
10515 Giray Saynur Bozkurt Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar 19.12.2011 Oku
10526 Gülnaze Curayeva Özbek Çocuk Şiirlerinde Hicvî Timsaller Yaratmanın Kendine Özgü Özellikleri 19.12.2011 Oku
10525 Gülzura Cumakunova Türkçenin Kaynağı Türkçe Olmalı 19.12.2011 Oku
10537 Gürol Pehlivan Anadolu'da Tabu İle İlgili Bir Tâbir: Düşmez 19.12.2011 Oku
15478 Halil İbrahim Şahin Türkmenistan’da Kültürel Kimlik ve Folklor 05.07.2012 Oku
10552 Hasan Kara Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri 20.12.2011 Oku
15483 Hayati Yılmaz Mirza Ali Ekber Sâbir 05.07.2012 Oku
10891 İbrahim Şahin Evliya Çelebi'nin Nif-Bergana-İzmir Güzergahı 06.01.2012 Oku
15489 İlya Vladimiroviç Zaytsev Defterdar Seyfi Çelebi’nin Kozmografyasında Sibir Hanlığının Tasviri (XVI.

Yüzyılın İkinci Yarısı)
06.07.2012 Oku
15486 Kürşat Yıldırım Doğu Türkistan ve İlk Sâkinleri 05.07.2012 Oku
10521 Latifa Hudaykulova Surhanderya Bölgesi Özbek Sünnet Düğünlerinin Folkloru 19.12.2011 Oku
10899 Levent Kurgun Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine 06.01.2012 Oku
10506 Maksut Belen XVI. Yüzyıl Nasihatnamelerinden Seçkin Bir Örnek: Hızrî'nin Âb-ı Hayât Mesnevisi 16.12.2011 Oku
10519 Mamatqul Juraev Özbek Halkbiliminde Kurt Kültüne Ait Halk İnançları 19.12.2011 Oku
10898 Mehmet Çanlı Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934) 06.01.2012 Oku
15468 Mehmet Seyfettin Erol Türkiye'nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu Ve Bölge Ülkelerinden Genel

Bir Bakış
05.07.2012 Oku
10540 Mehmet Temizkan On Sekizinci Yüzyılın Şartları İçinde Mahtumkulu 19.12.2011 Oku
10893 Mertcan Akan Evliya Çelebi'nin İzmir'inden Dikkat Çekici Unsurlar 06.01.2012 Oku
17191 Mikail Acıpınar Tommaso Alberti’nin Balkanlar ve İstanbul’a Seyahati (1609-1621) 19.03.2013 Oku
15475 Muhammet Savaş Kafkasyalı Tacikistan: Kurgusal Kuruluştan Kurgusal Politikalara 05.07.2012 Oku
15490 Muhammet Şen Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi

(1689)
06.07.2012 Oku
10560 Mustafa Gültekin Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası 20.12.2011 Oku
10555 Mustafa Özbaş Rus Şarkiyat Çalışmalarının Temelleri: Rus Tarihinin Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar 20.12.2011 Oku
10550 Mustafa Yeniasır Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi 20.12.2011 Oku
10565 Muvaffak Duranlı Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık 20.12.2011 Oku
[ 1 2 ]