Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10575 Sedat Tamay 20.12.2011 Oku
10544 Muvaffak Duranl? "Janna Mongeyevna Yu?a, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika"

(tan?tma)
20.12.2011 Oku
10500 16.12.2011 Oku
10579 20.12.2011 Oku
10571 "Orta Esr ?emkir ?eherinin I?iqlandirma Vastelerine Dair" 20.12.2011 Oku
10578 20.12.2011 Oku
10566 Ali Erol Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni ?iir" 20.12.2011 Oku
10572 Vas?f Novruzov Akademik Kamal Talibzade Yaradicili?inda Medeniyyet Meseleleri 20.12.2011 Oku
10539 Abdullah Temizkan Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya'daki Faaliyetleri 19.12.2011 Oku
17188 Alman Islah Heyetleri ve Bischoff?un Balkan Harbinde Osmanl? Ordusu?nun Ula?t?rmas? Hakk?nda De?erlendirmeleri 15.03.2013 Oku
10499 Shoira Usmanova 16.12.2011 Oku
10502 Erhan Akta? 16.12.2011 Oku
10537 19.12.2011 Oku
10559 Nurlana Aliyeva Anar ve Mirza Celil 20.12.2011 Oku
10530 19.12.2011 Oku
8363 09.02.2011 Oku
15488 06.07.2012 Oku
15472 Ali Kafkasyal? 05.07.2012 Oku
10576 Bahtiyar Vahabzade (1925-2009) 20.12.2011 Oku
10896 Verena Han 06.01.2012 Oku
10550 Mustafa Yenias?r 20.12.2011 Oku
10549 20.12.2011 Oku
10563 20.12.2011 Oku
10569 Sulayman Kay?pov 20.12.2011 Oku
10513 Abdullah Duman 19.12.2011 Oku
10898 Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934) 06.01.2012 Oku
10529 Naz?m Elmas Cahit S?tk? Taranc?'n?n ?iir Esteti?inde Kar??tl?k ve Kar??la?t?rma Tekni?i 19.12.2011 Oku
8362 Naz?m Elmas Cahit S?tk? Taranc?'n?n ?iir Esteti?inde Kar??tl?k ve Kar??la?t?rma Tekni?i 09.02.2011 Oku
10551 Alimcan ?nayet 20.12.2011 Oku
10507 P?nar Fedakar 16.12.2011 Oku
15484 05.07.2012 Oku
10573 20.12.2011 Oku
10556 20.12.2011 Oku
15489 06.07.2012 Oku
15480 Aynabat Babayeva 05.07.2012 Oku
15486 05.07.2012 Oku
10542 20.12.2011 Oku
10900 06.01.2012 Oku
10888 06.01.2012 Oku
10889 Alper Ba?er 06.01.2012 Oku
10895 Erkan Salan 06.01.2012 Oku
10890 06.01.2012 Oku
10892 06.01.2012 Oku
10887 06.01.2012 Oku
10893 Mertcan Akan 06.01.2012 Oku
10894 S?tk? Bahad?r Tutu 06.01.2012 Oku
10886 Abdullah Temizkan 06.01.2012 Oku
10891 ?brahim ?ahin 06.01.2012 Oku
14496 Yahya Kemal Ta?tan 10.05.2012 Oku
10518 Almaz Hasank?z? 19.12.2011 Oku
10553 Alper Ba?er 20.12.2011 Oku
10552 Hasan Kara 20.12.2011 Oku
10522 19.12.2011 Oku
10541 19.12.2011 Oku
15477 05.07.2012 Oku
15481 05.07.2012 Oku
10561 20.12.2011 Oku
17187 Yahya Kemal Ta?tan 15.03.2013 Oku
10547 Emine Atmaca 20.12.2011 Oku
10509 16.12.2011 Oku
15479 Boray ?dem 05.07.2012 Oku
15474 05.07.2012 Oku
10524 Taalaybek Abdiev K?rg?z Tilindegi Passivdin Ayr?m Maseleleri 19.12.2011 Oku
15473 05.07.2012 Oku
15482 05.07.2012 Oku
10570 Ahmet Nahmedov 20.12.2011 Oku
10557 Abdullah Temizkan 20.12.2011 Oku
10536 ?ahide Keramova Lirik Kahraman Tahlilinde Zaman Duygusu 19.12.2011 Oku
10546 Anar A?alar-Zade 20.12.2011 Oku
10545 Namiq Abbasov Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti 20.12.2011 Oku
[ 1 2 ]