Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8362 09.02.2011 Oku
8363 09.02.2011 Oku
10497 16.12.2011 Oku
10498 16.12.2011 Oku
10499 Shoira Usmanova 16.12.2011 Oku
10500 16.12.2011 Oku
10501 16.12.2011 Oku
10502 16.12.2011 Oku
10503 16.12.2011 Oku
10504 16.12.2011 Oku
10505 16.12.2011 Oku
10506 Maksut Belen 16.12.2011 Oku
10507 16.12.2011 Oku
10508 16.12.2011 Oku
10509 16.12.2011 Oku
10512 Osman Karatay 19.12.2011 Oku
10513 Abdullah Duman 19.12.2011 Oku
10514 Serkan Acar 19.12.2011 Oku
10515 Giray Saynur Bozkurt 19.12.2011 Oku
10516 Nadim Macit 19.12.2011 Oku
10517 Preffered Mate Characteristics in Kyrgyzstan 19.12.2011 Oku
10518 19.12.2011 Oku
10519 Mamatqul Juraev 19.12.2011 Oku
10520 Barno Nurmuradova 19.12.2011 Oku
10521 Latifa Hudaykulova 19.12.2011 Oku
10522 19.12.2011 Oku
10523 Rabia Fayzullayeva 19.12.2011 Oku
10524 Taalaybek Abdiev 19.12.2011 Oku
10525 19.12.2011 Oku
10526 19.12.2011 Oku
10527 19.12.2011 Oku
10528 19.12.2011 Oku
10529 19.12.2011 Oku
10530 19.12.2011 Oku
10531 Feyruze H. Garipova 19.12.2011 Oku
10532 19.12.2011 Oku
10533 19.12.2011 Oku
10534 19.12.2011 Oku
10535 Osman Karatay 19.12.2011 Oku
10536 Lirik Kahraman Tahlilinde Zaman Duygusu 19.12.2011 Oku
10537 19.12.2011 Oku
10538 19.12.2011 Oku
10539 Abdullah Temizkan Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya'daki Faaliyetleri 19.12.2011 Oku
10540 Mehmet Temizkan 19.12.2011 Oku
10541 19.12.2011 Oku
10542 20.12.2011 Oku
10543 N. Seyidov 20.12.2011 Oku
10544 20.12.2011 Oku
10545 Namiq Abbasov Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti 20.12.2011 Oku
10546 20.12.2011 Oku
10547 Emine Atmaca 20.12.2011 Oku
10548 20.12.2011 Oku
10549 20.12.2011 Oku
10550 20.12.2011 Oku
10551 20.12.2011 Oku
10552 Hasan Kara 20.12.2011 Oku
10553 20.12.2011 Oku
10554 20.12.2011 Oku
10555 20.12.2011 Oku
10556 20.12.2011 Oku
10557 Abdullah Temizkan 20.12.2011 Oku
10558 20.12.2011 Oku
10559 Nurlana Aliyeva Anar ve Mirza Celil 20.12.2011 Oku
10560 20.12.2011 Oku
10561 20.12.2011 Oku
10562 Naile Asker 20.12.2011 Oku
10563 20.12.2011 Oku
10564 Dinara Duisebayeva 20.12.2011 Oku
10565 20.12.2011 Oku
10566 Ali Erol 20.12.2011 Oku
[ 1 2 ]