Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8362 Nazım Elmas Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği 09.02.2011 Oku
8363 Serpil Ersöz Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri 09.02.2011 Oku
10887 Özer Küpeli Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati Güzergahı ve Kalelere İlişkin Bilgiler 06.01.2012 Oku
10891 İbrahim Şahin Evliya Çelebi'nin Nif-Bergana-İzmir Güzergahı 06.01.2012 Oku
10497 Yusüpcan Yasin Moğol İmparatorluğu Dönemine Kadar Türklerde Tercüme 16.12.2011 Oku
10506 Maksut Belen XVI. Yüzyıl Nasihatnamelerinden Seçkin Bir Örnek: Hızrî'nin Âb-ı Hayât Mesnevisi 16.12.2011 Oku
10507 Pınar Fedakar Çizgiyi Asanlar: Cille. Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filme

Aktarılması
16.12.2011 Oku
10508 Betül Havva Yılmaz Misketle Kültürü Söylemek: Cille. Cordoba Animasyon Ekibi ile Söyleşi 16.12.2011 Oku
10509 Rüçhan Bubur Kazakistan'daki Türbe-Cami Örnekleri 16.12.2011 Oku
10498 Fikret Türkmen Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teskilatlarında Dikotomik Özellik 16.12.2011 Oku
10499 Shoira Usmanova Altay Dillerinde Üst Giysi Adları 16.12.2011 Oku
10500 Münis Cureyava "Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki Şekilleri 16.12.2011 Oku
10501 Rövşen Alizade Tıva ve Şor Kahramanlık Destanlarında Mitolojik Motifler 16.12.2011 Oku
10502 Erhan Aktaş Altay ve Tıva Türk Destanlarında "Haber Verme" Motifi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 16.12.2011 Oku
10503 Muvaffak Duranlı Vatslav Leopold Serosevski'nin "Yakuyskie Rasskazı" Adlı Eseri 16.12.2011 Oku
10504 Şamirza Turdimov Özbek Köroğlu Dairesindeki Sakibülbül Sembolü Üzerine Düşünceler 16.12.2011 Oku
10505 Alimcan İnayet Nimşehit ve Edebi Faaliyetleri Üzerine 16.12.2011 Oku
10545 Namiq Abbasov Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti 20.12.2011 Oku
10513 Abdullah Duman Bîrûnî: İlmî Kişiliği Tarih Anlayışı ve Yöntemi 19.12.2011 Oku
10886 Abdullah Temizkan Evliya Çelebi'nin Kimlik Algısı 06.01.2012 Oku
10523 Rabia Fayzullayeva Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk'ün Şiir Dünyası 19.12.2011 Oku
10546 Anar Ağalar-Zade M.Ö. V- I. Binlerde Yakındoğu-Anadolu-Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari-Kültürel

İlişkiler ve Etkileşimler
20.12.2011 Oku
10528 Ramazan Çakır Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını 19.12.2011 Oku
10527 Ahmet Dinç Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını 19.12.2011 Oku
10518 Almaz Hasankızı Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası 19.12.2011 Oku
10889 Alper Başer Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Nogaylar 06.01.2012 Oku
10562 Naile Asker Ünlü Azeri Aşık Kör Nasip 20.12.2011 Oku
10547 Emine Atmaca Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri 20.12.2011 Oku
10561 Yusuf Ayönü İzmir'de Türk Hâkimiyetinin Başlaması 20.12.2011 Oku
10890 Bülent Akyay Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Benefşe (Menekşe) 06.01.2012 Oku
10534 Cabbar İşankul Rüya ve Bilmece 19.12.2011 Oku
10578 Ersel Çağlıtütüncigil "Yüksel Sayan, Sivrihisar Evleri" (tanıtma) 20.12.2011 Oku
10563 Turhan Çetin Beypazarı'nda Turist-Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik

Etkileri
20.12.2011 Oku
10897 Cihat Aydoğmuşoğlu Şah Abbas (1587-1629) Devrinde İran'da Sosyal ve Kültürel Hayat 06.01.2012 Oku
10888 Davut Kılıç Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ermeniler ve Kutsal Mekanları 06.01.2012 Oku
15468 Mehmet Seyfettin Erol Türkiye'nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu Ve Bölge Ülkelerinden Genel

Bir Bakış
05.07.2012 Oku
15469 Nedim Macit Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Demokrasi Kuşağı Oluşturma Planının / Arap Baharının

Neresinde?
05.07.2012 Oku
15470 Yahya Kemal Taştan Ulusal Ülküden Emperyal Vizyona: Rusya’da Kimlik Arayışları 05.07.2012 Oku
15471 Bahadır Bumin Özarslan Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz'de Güvenlik Politikaları ve Türk-Rus İlişkileri 05.07.2012 Oku
15472 Ali Kafkasyalı Bağımsızlıklarının 20. Yılında Kazakların İstiklâl Mücadelesi Tarihine Bir Bakış 05.07.2012 Oku
15473 Pınar Akçalı Kırgızistan’da Parlamenter Sisteme Geçiş: Genel Bir Değerlendirme 05.07.2012 Oku
15474 Seçil Öraz Kırgız Siyasi Hayatında Aşiretçilik ve Klan Siyaseti 05.07.2012 Oku
15476 Raşid Tacibayev Tacikistan: Kurgusal Kuruluştan Kurgusal Politikalara 05.07.2012 Oku
15475 Muhammet Savaş Kafkasyalı Tacikistan: Kurgusal Kuruluştan Kurgusal Politikalara 05.07.2012 Oku
15477 Cemil Doğaç İpek Güney Azerbaycan Türklerinde Kimlik Sorunu 05.07.2012 Oku
15478 Halil İbrahim Şahin Türkmenistan’da Kültürel Kimlik ve Folklor 05.07.2012 Oku
15479 Boray İdem Kemine Tipine Bağlı Fıkralar Üzerine Bir İnceleme 05.07.2012 Oku
15480 Aynabat Babayeva Demirkazık Türkmenlerinin Çocuk Şapkaları 05.07.2012 Oku
15481 Ferah Türker II. Dünya Savaşı’nın Modern Altay Edebiyatı’na Yansımaları 05.07.2012 Oku
15482 Raile Abdülvahit Kaşgarlı Komünist Çin Dönemi Uygur Şiiri Üzerine 05.07.2012 Oku
15483 Hayati Yılmaz Mirza Ali Ekber Sâbir 05.07.2012 Oku
15484 Ergün Koca Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik Analizi 05.07.2012 Oku
15485 Toğrul Halilov Nahcivan Arkeolojik Yapılarında Ortadoğu Kültürünün İzleri 05.07.2012 Oku
15486 Kürşat Yıldırım Doğu Türkistan ve İlk Sâkinleri 05.07.2012 Oku
15487 Bota Bokuleva-Rauşangül Avakova-Jenisbek Abeldayev Türk Kültürünün Hindistan Uygarlığına Etkisi 06.07.2012 Oku
15488 Dinçer Koç Aşağı İdil Boyunda Hâkimiyet Mücadelesi Ve Astarhan (Hacı Tarhan) Hanlığı 06.07.2012 Oku
15489 İlya Vladimiroviç Zaytsev Defterdar Seyfi Çelebi’nin Kozmografyasında Sibir Hanlığının Tasviri (XVI.

Yüzyılın İkinci Yarısı)
06.07.2012 Oku
15490 Muhammet Şen Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi

(1689)
06.07.2012 Oku
17188 Bülent Durgun Alman Islah Heyetleri ve Bischoff’un Balkan Harbinde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırması Hakkında Değerlendirmeleri 15.03.2013 Oku
17190 A. Haluk Dursun Osmanlı Arşivinde Tuna Nehri ve Kıyıları 19.03.2013 Oku
17191 Mikail Acıpınar Tommaso Alberti’nin Balkanlar ve İstanbul’a Seyahati (1609-1621) 19.03.2013 Oku
17189 Osman Karatay Türklerde ve Macarlarda Ortak “Ede” İsmi Hakkında 19.03.2013 Oku
17187 Yahya Kemal Taştan Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu 15.03.2013 Oku
10564 Dinara Duisebayeva Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" Adlı

Eserinde Örnek İnsan Tipi
20.12.2011 Oku
10565 Muvaffak Duranlı Sibirya Türk Topluluklarının Beslenme Kültüründe Kandık 20.12.2011 Oku
10542 Boris Yakoyleviç Vladimirtsov Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine 20.12.2011 Oku
10895 Erkan Salan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Çağdaş Türk Lehçelerine "dahi" Sözcüğü 06.01.2012 Oku
10566 Ali Erol Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni Şiir" 20.12.2011 Oku
10559 Nurlana Aliyeva Anar ve Mirza Celil 20.12.2011 Oku
10892 Ersel Çağlıtütüncügil Evliya Çelebi'de Geçit Kale (İzmir) 06.01.2012 Oku
[ 1 2 ]