Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8362 Naz?m Elmas Cahit S?tk? Taranc?'n?n ?iir Esteti?inde Kar??tl?k ve Kar??la?t?rma Tekni?i 09.02.2011 Oku
8363 09.02.2011 Oku
10887 06.01.2012 Oku
10891 ?brahim ?ahin 06.01.2012 Oku
10497 16.12.2011 Oku
10506 Maksut Belen 16.12.2011 Oku
10507 P?nar Fedakar 16.12.2011 Oku
10508 16.12.2011 Oku
10509 16.12.2011 Oku
10498 16.12.2011 Oku
10499 Shoira Usmanova 16.12.2011 Oku
10500 16.12.2011 Oku
10501 T?va ve ?or Kahramanl?k Destanlar?nda Mitolojik Motifler 16.12.2011 Oku
10502 Erhan Akta? 16.12.2011 Oku
10503 Muvaffak Duranl? Vatslav Leopold Serosevski'nin "Yakuyskie Rasskaz?" Adl? Eseri 16.12.2011 Oku
10504 ?amirza Turdimov 16.12.2011 Oku
10505 Alimcan ?nayet 16.12.2011 Oku
10545 Namiq Abbasov Medeniyyet Siyaseti ve Menevi Deyerlerin Kulturoloji Mahiyyeti 20.12.2011 Oku
10513 Abdullah Duman 19.12.2011 Oku
10886 Abdullah Temizkan 06.01.2012 Oku
10523 Rabia Fayzullayeva 19.12.2011 Oku
10546 Anar A?alar-Zade 20.12.2011 Oku
10528 19.12.2011 Oku
10527 19.12.2011 Oku
10518 Almaz Hasank?z? 19.12.2011 Oku
10889 Alper Ba?er 06.01.2012 Oku
10562 Naile Asker 20.12.2011 Oku
10547 Emine Atmaca 20.12.2011 Oku
10561 20.12.2011 Oku
10890 06.01.2012 Oku
10534 Cabbar ??ankul 19.12.2011 Oku
10578 20.12.2011 Oku
10563 20.12.2011 Oku
10897 Cihat Aydo?mu?o?lu 06.01.2012 Oku
10888 06.01.2012 Oku
15468 Mehmet Seyfettin Erol 05.07.2012 Oku
15469 Nedim Macit 05.07.2012 Oku
15470 Yahya Kemal Ta?tan 05.07.2012 Oku
15471 05.07.2012 Oku
15472 Ali Kafkasyal? 05.07.2012 Oku
15473 05.07.2012 Oku
15474 05.07.2012 Oku
15476 Ra?id Tacibayev Tacikistan: Kurgusal Kurulu?tan Kurgusal Politikalara 05.07.2012 Oku
15475 Muhammet Sava? Kafkasyal? Tacikistan: Kurgusal Kurulu?tan Kurgusal Politikalara 05.07.2012 Oku
15477 05.07.2012 Oku
15478 Halil ?brahim ?ahin 05.07.2012 Oku
15479 Boray ?dem 05.07.2012 Oku
15480 Aynabat Babayeva 05.07.2012 Oku
15481 05.07.2012 Oku
15482 05.07.2012 Oku
15483 Hayati Y?lmaz 05.07.2012 Oku
15484 05.07.2012 Oku
15485 To?rul Halilov 05.07.2012 Oku
15486 05.07.2012 Oku
15487 06.07.2012 Oku
15488 06.07.2012 Oku
15489 06.07.2012 Oku
15490 Muhammet ?en 06.07.2012 Oku
17188 Alman Islah Heyetleri ve Bischoff?un Balkan Harbinde Osmanl? Ordusu?nun Ula?t?rmas? Hakk?nda De?erlendirmeleri 15.03.2013 Oku
17190 A. Haluk Dursun Osmanl? Ar?ivinde Tuna Nehri ve K?y?lar? 19.03.2013 Oku
17191 Mikail Ac?p?nar Tommaso Alberti?nin Balkanlar ve ?stanbul?a Seyahati (1609-1621) 19.03.2013 Oku
17189 Osman Karatay 19.03.2013 Oku
17187 Yahya Kemal Ta?tan 15.03.2013 Oku
10564 Dinara Duisebayeva 20.12.2011 Oku
10565 Muvaffak Duranl? 20.12.2011 Oku
10542 20.12.2011 Oku
10895 Erkan Salan 06.01.2012 Oku
10566 Ali Erol Abbas Sehhet'in Kaleminden "Yeni ?iir" 20.12.2011 Oku
10559 Nurlana Aliyeva Anar ve Mirza Celil 20.12.2011 Oku
10892 06.01.2012 Oku
[ 1 2 ]