Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
8537 Ali Akar 24.03.2011 Oku
8374 10.02.2011 Oku
10631 Murat Atar 26.12.2011 Oku
10724 28.12.2011 Oku
8587 30.03.2011 Oku
8441 14.03.2011 Oku
8582 30.03.2011 Oku
8483 18.03.2011 Oku
10632 26.12.2011 Oku
10640 27.12.2011 Oku
8521 "Musavver Erganun" Dergisi 23.03.2011 Oku
10716 28.12.2011 Oku
10665 27.12.2011 Oku
8532 24.03.2011 Oku
10633 Ali Yol 26.12.2011 Oku
8572 28.03.2011 Oku
10723 28.12.2011 Oku
8445 14.03.2011 Oku
10671 27.12.2011 Oku
10627 26.12.2011 Oku
10688 27.12.2011 Oku
8454 H. Dilek Batislam 14.03.2011 Oku
8416 08.03.2011 Oku
8488 Yavuz Bayram 18.03.2011 Oku
8452 14.03.2011 Oku
8428 08.03.2011 Oku
10702 28.12.2011 Oku
10701 28.12.2011 Oku
10676 27.12.2011 Oku
10675 27.12.2011 Oku
10629 Nevzat Topal 26.12.2011 Oku
10628 26.12.2011 Oku
8499 Ramis Karabulut 18.03.2011 Oku
8434 10.03.2011 Oku
8498 Abdullah Ecehan 18.03.2011 Oku
8541 24.03.2011 Oku
8522 23.03.2011 Oku
8571 28.03.2011 Oku
8538 24.03.2011 Oku
10645 27.12.2011 Oku
8577 30.03.2011 Oku
10684 27.12.2011 Oku
10686 27.12.2011 Oku
10685 27.12.2011 Oku
10669 27.12.2011 Oku
10639 27.12.2011 Oku
8528 23.03.2011 Oku
8427 Sedat Maden 08.03.2011 Oku
8430 10.03.2011 Oku
8470 17.03.2011 Oku
10692 Kemalettin Deniz 27.12.2011 Oku
10693 27.12.2011 Oku
8429 10.03.2011 Oku
8371 10.02.2011 Oku
8425 Abdurrahman Kolcu 08.03.2011 Oku
10709 Bilginer Onan 28.12.2011 Oku
8584 30.03.2011 Oku
8477 17.03.2011 Oku
8579 30.03.2011 Oku
10681 27.12.2011 Oku
8455 14.03.2011 Oku
8519 23.03.2011 Oku
8446 14.03.2011 Oku
8566 28.03.2011 Oku
8469 17.03.2011 Oku
8502 18.03.2011 Oku
10664 M. Zyromski 27.12.2011 Oku
10663 J. Hatlas 27.12.2011 Oku
8460 15.03.2011 Oku
8494 Abdurrahman Kolcu 18.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]