Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10654 27.12.2011 Oku
8553 25.03.2011 Oku
8407 23.02.2011 Oku
8498 Abdullah Ecehan 18.03.2011 Oku
10670 Abdullah Temizkan 27.12.2011 Oku
8484 18.03.2011 Oku
10698 28.12.2011 Oku
8545 25.03.2011 Oku
8544 Abdurrahman Kolcu 25.03.2011 Oku
8494 Abdurrahman Kolcu 18.03.2011 Oku
8425 Abdurrahman Kolcu 08.03.2011 Oku
10723 28.12.2011 Oku
10653 Adem Sezer 27.12.2011 Oku
8434 10.03.2011 Oku
8440 14.03.2011 Oku
10725 28.12.2011 Oku
8585 30.03.2011 Oku
10688 27.12.2011 Oku
8566 28.03.2011 Oku
10637 Ahmet Benzer 27.12.2011 Oku
8538 24.03.2011 Oku
8416 08.03.2011 Oku
10611 Ahmet Demir 26.12.2011 Oku
8526 23.03.2011 Oku
8511 Dede Korkut'u Yeniden Okumak-2 23.03.2011 Oku
8581 Ahmet Kartal 30.03.2011 Oku
10706 28.12.2011 Oku
8552 25.03.2011 Oku
8444 14.03.2011 Oku
8375 10.02.2011 Oku
10662 27.12.2011 Oku
10608 26.12.2011 Oku
8537 Ali Akar 24.03.2011 Oku
8381 Ali Akar 17.02.2011 Oku
10635 Ali Berat Alptekin 26.12.2011 Oku
8370 10.02.2011 Oku
8516 23.03.2011 Oku
10633 Ali Yol 26.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur 28.12.2011 Oku
10669 27.12.2011 Oku
8556 Asiye Duman 25.03.2011 Oku
8397 Asiye Duman 21.02.2011 Oku
8528 23.03.2011 Oku
8458 15.03.2011 Oku
8575 Ayhan Vergili 30.03.2011 Oku
8574 30.03.2011 Oku
8431 10.03.2011 Oku
8497 18.03.2011 Oku
10651 27.12.2011 Oku
10693 27.12.2011 Oku
10636 26.12.2011 Oku
8392 21.02.2011 Oku
10638 27.12.2011 Oku
8578 30.03.2011 Oku
8455 14.03.2011 Oku
8372 10.02.2011 Oku
8473 17.03.2011 Oku
10679 Beyhan Kanter 27.12.2011 Oku
10618 Beyhan Kanter 26.12.2011 Oku
8424 Beyhan Kanter 08.03.2011 Oku
10677 27.12.2011 Oku
8477 17.03.2011 Oku
8408 Bilge Ercilasun 23.02.2011 Oku
10709 Bilginer Onan 28.12.2011 Oku
8570 Bilginer Onan 28.03.2011 Oku
8459 Bilginer Onan 15.03.2011 Oku
8467 Birol Emil 16.03.2011 Oku
10627 26.12.2011 Oku
8536 24.03.2011 Oku
8531 24.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]