Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10700 Mehmet Kara 28.12.2011 Oku
10708 Sedat Maden 28.12.2011 Oku
10715 28.12.2011 Oku
10725 28.12.2011 Oku
10711 28.12.2011 Oku
10695 28.12.2011 Oku
10697 28.12.2011 Oku
10696 28.12.2011 Oku
10698 28.12.2011 Oku
10699 28.12.2011 Oku
10702 28.12.2011 Oku
10701 28.12.2011 Oku
10704 28.12.2011 Oku
10703 28.12.2011 Oku
10705 Halit Karatay 28.12.2011 Oku
10706 28.12.2011 Oku
10707 Sedat Maden 28.12.2011 Oku
10709 Bilginer Onan 28.12.2011 Oku
10710 Sabri Sidekli 28.12.2011 Oku
10712 28.12.2011 Oku
10713 28.12.2011 Oku
10714 28.12.2011 Oku
10716 28.12.2011 Oku
10719 Leyla Albayrak 28.12.2011 Oku
10718 28.12.2011 Oku
10717 Serap Uzuner 28.12.2011 Oku
10720 Havva Yaman 28.12.2011 Oku
10722 Alpaslan Okur 28.12.2011 Oku
10721 28.12.2011 Oku
10723 28.12.2011 Oku
10724 28.12.2011 Oku
10609 Rysbek Alimov 26.12.2011 Oku
10637 Ahmet Benzer 27.12.2011 Oku
10617 Togrul Halilov 26.12.2011 Oku
10610 26.12.2011 Oku
10644 27.12.2011 Oku
10621 26.12.2011 Oku
8587 30.03.2011 Oku
8364 10.02.2011 Oku
8365 10.02.2011 Oku
8368 10.02.2011 Oku
8372 10.02.2011 Oku
8374 10.02.2011 Oku
8576 30.03.2011 Oku
8577 30.03.2011 Oku
8578 30.03.2011 Oku
8580 30.03.2011 Oku
8581 Ahmet Kartal 30.03.2011 Oku
8558 Turan Temur 28.03.2011 Oku
8560 28.03.2011 Oku
8569 Celal Demir 28.03.2011 Oku
8571 28.03.2011 Oku
8572 28.03.2011 Oku
8547 Sedat Sever 25.03.2011 Oku
8548 Hayati Akyol Metinlerden Anlam Kurma 25.03.2011 Oku
8550 25.03.2011 Oku
8551 25.03.2011 Oku
8553 25.03.2011 Oku
8552 25.03.2011 Oku
8544 Abdurrahman Kolcu 25.03.2011 Oku
8534 24.03.2011 Oku
8535 24.03.2011 Oku
8541 24.03.2011 Oku
8527 23.03.2011 Oku
8531 24.03.2011 Oku
8532 24.03.2011 Oku
8520 23.03.2011 Oku
8521 "Musavver Erganun" Dergisi 23.03.2011 Oku
8522 23.03.2011 Oku
8508 Metin Ekici 23.03.2011 Oku
[ 1 2 3 4 5 ]