Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2634 Bayram Kodaman 03.01.2008 Oku
2642 04.01.2008 Oku
18297 05.02.2014 Oku
18296 05.02.2014 Oku
18295 05.02.2014 Oku
18294 05.02.2014 Oku
2677 07.01.2008 Oku
18307 Hilal Oytun Altun 07.02.2014 Oku
18306 Turgut Baydar 07.02.2014 Oku
18305 07.02.2014 Oku
18304 07.02.2014 Oku
18303 07.02.2014 Oku
263 07.05.2007 Oku
260 07.05.2007 Oku
1247 08.05.2007 Oku
581 Feyzi Ersoy 08.05.2007 Oku
264 08.05.2007 Oku
3503 09.05.2008 Oku
5474 10.06.2009 Oku
5473 10.06.2009 Oku
5472 Bahattin Kahraman 10.06.2009 Oku
5471 10.06.2009 Oku
5470 10.06.2009 Oku
5469 10.06.2009 Oku
5468 10.06.2009 Oku
5467 10.06.2009 Oku
2719 Bilal Aktan 11.01.2008 Oku
2718 Mustafa Toker 11.01.2008 Oku
2717 Orhan Yavuz 11.01.2008 Oku
2716 Yakup Karasoy 11.01.2008 Oku
2715 11.01.2008 Oku
2714 Rehman Seferov 11.01.2008 Oku
2713 11.01.2008 Oku
2712 11.01.2008 Oku
2711 11.01.2008 Oku
2710 11.01.2008 Oku
2709 Mehmet Temel 11.01.2008 Oku
2708 H. Gamze Demirel 11.01.2008 Oku
2707 11.01.2008 Oku
5485 Ahmet Sevgi 11.06.2009 Oku
5484 Aziz Ayva 11.06.2009 Oku
5483 11.06.2009 Oku
5482 Mahmut Kaplan 11.06.2009 Oku
5481 Ahmet Sevgi 11.06.2009 Oku
4509 12.02.2009 Oku
4508 12.02.2009 Oku
4507 12.02.2009 Oku
4506 12.09.2009 Oku
4505 12.09.2009 Oku
4504 12.09.2009 Oku
4503 Yakup Karasoy 12.09.2009 Oku
5493 13.06.2009 Oku
5492 13.06.2009 Oku
5491 13.06.2009 Oku
5490 13.06.2009 Oku
5489 Ahmet Sevgi 13.06.2009 Oku
5488 13.06.2009 Oku
5487 13.06.2009 Oku
5486 Bahattin Kahraman 13.06.2009 Oku
14541 14.05.2012 Oku
14540 14.05.2012 Oku
14539 14.05.2012 Oku
14538 Yusuf Akbulut 14.05.2012 Oku
14537 Alper Akdeniz 14.05.2012 Oku
14536 14.05.2012 Oku
14535 Rengim Sine 14.05.2012 Oku
14534 14.05.2012 Oku
14533 Rengim Sine 14.05.2012 Oku
14532 14.05.2012 Oku
14531 14.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]