Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
175 28.05.2007 Oku
214 27.04.2007 Oku
260 07.05.2007 Oku
263 07.05.2007 Oku
264 08.05.2007 Oku
580 Gramer-Dil Bilgisi 27.04.2007 Oku
581 Feyzi Ersoy 08.05.2007 Oku
666 26.04.2007 Oku
947 26.04.2007 Oku
1109 26.04.2007 Oku
1247 08.05.2007 Oku
1623 Mustafa Talas 26.04.2007 Oku
1674 Yakup Karasoy 20.04.2007 Oku
1730 28.05.2007 Oku
1762 Yavuz Bayram 20.04.2007 Oku
1818 20.04.2007 Oku
1819 26.04.2007 Oku
1840 H. Sena Yaman 26.04.2007 Oku
2051 Mikail Bayram 27.09.2007 Oku
2052 Ramazan Tosun 27.09.2007 Oku
2231 Azmi Bilgin 21.11.2007 Oku
2232 21.11.2007 Oku
2237 Feyzi Ersoy 21.11.2007 Oku
2445 18.12.2007 Oku
2446 18.12.2007 Oku
2448 18.12.2007 Oku
2459 18.12.2007 Oku
2460 Hilmi Bayraktar 18.12.2007 Oku
2461 18.12.2007 Oku
2462 18.12.2007 Oku
2479 Osman Fikri Sertkaya 24.12.2007 Oku
2480 24.12.2007 Oku
2481 Kemal Yavuz 24.12.2007 Oku
2482 Leyla Karahan 24.12.2007 Oku
2483 24.12.2007 Oku
2484 24.12.2007 Oku
2485 Ahmet Mermer 24.12.2007 Oku
2486 24.12.2007 Oku
2487 Ceyhun Vedat Uygur 24.12.2007 Oku
2489 25.12.2007 Oku
2490 Ferhat Tamir 25.12.2007 Oku
2491 Seyitnazar Arnazarov 25.12.2007 Oku
2492 25.12.2007 Oku
2493 25.12.2007 Oku
2494 Feyzi Ersoy 25.12.2007 Oku
2495 25.12.2007 Oku
2496 25.12.2007 Oku
2498 25.12.2007 Oku
2499 Dilek Ceran 25.12.2007 Oku
2500 25.12.2007 Oku
2501 Aziz Ayva 25.12.2007 Oku
2538 Mikail Bayram 27.12.2007 Oku
2539 27.12.2007 Oku
2540 27.12.2007 Oku
2541 27.12.2007 Oku
2542 27.12.2007 Oku
2543 Emine Yeniterzi 27.12.2007 Oku
2545 Ali Donbay 27.12.2007 Oku
2546 Mustafa Toker 27.12.2007 Oku
2547 27.12.2007 Oku
2548 28.12.2007 Oku
2550 Fatih Erbay 28.12.2007 Oku
2551 Halim Serarslan Safiye Sultan 28.12.2007 Oku
2555 Ali Donbay 28.12.2007 Oku
2556 28.12.2007 Oku
2557 28.12.2007 Oku
2558 Osman Akandere 28.12.2007 Oku
2559 28.12.2007 Oku
2560 Yakup Karasoy 28.12.2007 Oku
2561 Mustafa Toker 28.12.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]