Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
18241 Mehmet Temel 22.01.2014 Oku
18295 05.02.2014 Oku
18244 22.01.2014 Oku
18290 30.01.2014 Oku
18297 05.02.2014 Oku
18291 30.01.2014 Oku
18238 22.01.2014 Oku
18243 22.01.2014 Oku
18274 Ahmet Benzer 28.01.2014 Oku
2559 28.12.2007 Oku
3386 Salim Koca 16.04.2008 Oku
10105 Mustafa Toker 17.11.2011 Oku
18306 Turgut Baydar 07.02.2014 Oku
8885 16.05.2011 Oku
5483 11.06.2009 Oku
2708 H. Gamze Demirel 11.01.2008 Oku
2574 Yavuz Bayram 31.12.2007 Oku
2737 17.01.2008 Oku
2570 Orhan Yavuz 31.12.2007 Oku
2569 Yakup Karasoy 31.12.2007 Oku
2564 28.12.2007 Oku
8881 Yunus Kaplan 16.05.2011 Oku
2738 Galip Eken 17.01.2008 Oku
3394 Galip Eken 17.04.2008 Oku
4508 12.02.2009 Oku
18242 22.01.2014 Oku
14521 14.05.2012 Oku
4509 12.02.2009 Oku
2733 Aziz Merhan 17.01.2008 Oku
14512 14.05.2012 Oku
10110 Zehra Yazbahar 17.11.2011 Oku
18270 28.01.2014 Oku
2560 Yakup Karasoy 28.12.2007 Oku
5352 Bouboura Aknoldoeva 21.05.2009 Oku
5351 21.05.2009 Oku
5349 21.05.2009 Oku
3414 22.04.2008 Oku
5354 Emine Yeniterzi 21.05.2009 Oku
18237 22.01.2014 Oku
5353 21.05.2009 Oku
8889 17.05.2011 Oku
5371 22.05.2009 Oku
175 28.05.2007 Oku
18253 24.01.2014 Oku
2540 27.12.2007 Oku
18327 17.02.2014 Oku
14519 Abdurrazak Peler 14.05.2012 Oku
14518 14.05.2012 Oku
4507 12.02.2009 Oku
2575 31.12.2007 Oku
10116 17.11.2011 Oku
3418 22.04.2008 Oku
2563 Aziz Ayva 28.12.2007 Oku
2481 Kemal Yavuz 24.12.2007 Oku
8882 16.05.2011 Oku
2709 Mehmet Temel 11.01.2008 Oku
5374 22.05.2009 Oku
18240 22.01.2014 Oku
5401 Osman Akandere 26.05.2009 Oku
2714 Rehman Seferov 11.01.2008 Oku
2484 24.12.2007 Oku
5481 Ahmet Sevgi 11.06.2009 Oku
2539 27.12.2007 Oku
5421 Ali Berat Alptekin 29.05.2009 Oku
10104 17.11.2011 Oku
14525 Hasan Ali Polat 14.05.2012 Oku
5361 21.05.2009 Oku
2542 27.12.2007 Oku
18329 17.02.2014 Oku
3385 16.04.2008 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]