Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2575 31.12.2007 Oku
2483 24.12.2007 Oku
3414 22.04.2008 Oku
14519 Abdurrazak Peler 14.05.2012 Oku
18289 30.01.2014 Oku
2547 27.12.2007 Oku
3417 22.04.2008 Oku
2677 07.01.2008 Oku
2587 Ahmet Ali Gazel 31.12.2007 Oku
5344 Ahmet Avanas 20.05.2009 Oku
18274 Ahmet Benzer 28.01.2014 Oku
18326 Ahmet Evis 17.02.2014 Oku
14530 14.05.2012 Oku
2485 Ahmet Mermer 24.12.2007 Oku
5489 Ahmet Sevgi 13.06.2009 Oku
5485 Ahmet Sevgi 11.06.2009 Oku
5481 Ahmet Sevgi 11.06.2009 Oku
5358 Ahmet Sevgi 21.05.2009 Oku
5340 Ahmet Sevgi 20.05.2009 Oku
10117 17.11.2011 Oku
5473 10.06.2009 Oku
5426 29.05.2009 Oku
18295 05.02.2014 Oku
5428 Ali Berat Alptekin 29.05.2009 Oku
5421 Ali Berat Alptekin 29.05.2009 Oku
2555 Ali Donbay 28.12.2007 Oku
2545 Ali Donbay 27.12.2007 Oku
18296 05.02.2014 Oku
18254 24.01.2014 Oku
10115 17.11.2011 Oku
8892 17.05.2011 Oku
18294 05.02.2014 Oku
2496 25.12.2007 Oku
18234 22.01.2014 Oku
5469 10.06.2009 Oku
5378 22.05.2009 Oku
5372 22.05.2009 Oku
5342 20.05.2009 Oku
14537 Alper Akdeniz 14.05.2012 Oku
18316 Arzu Sema Ertane Baydar 17.02.2014 Oku
5423 Avni Erdemir 29.05.2009 Oku
14539 14.05.2012 Oku
8889 17.05.2011 Oku
5996 17.02.2010 Oku
18263 27.01.2014 Oku
18323 17.02.2014 Oku
5484 Aziz Ayva 11.06.2009 Oku
2752 Aziz Ayva 21.01.2008 Oku
2563 Aziz Ayva 28.12.2007 Oku
2501 Aziz Ayva 25.12.2007 Oku
3178 Aziz Merhan 18.03.2008 Oku
2733 Aziz Merhan 17.01.2008 Oku
2231 Azmi Bilgin 21.11.2007 Oku
14541 14.05.2012 Oku
5486 Bahattin Kahraman 13.06.2009 Oku
5472 Bahattin Kahraman 10.06.2009 Oku
18328 17.02.2014 Oku
2634 Bayram Kodaman 03.01.2008 Oku
18317 17.02.2014 Oku
8886 16.05.2011 Oku
18319 Bekir Direkci 17.02.2014 Oku
18273 Bekir Direkci 28.01.2014 Oku
2739 Bekir Direkci 17.01.2008 Oku
10116 17.11.2011 Oku
18321 17.02.2014 Oku
18269 Bilal Aktan 28.01.2014 Oku
2719 Bilal Aktan 11.01.2008 Oku
5493 13.06.2009 Oku
3387 16.04.2008 Oku
5352 Bouboura Aknoldoeva 21.05.2009 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 ]