Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2068 01.10.2007 Oku
13451 02.04.2012 Oku
13450 02.04.2012 Oku
13449 02.04.2012 Oku
13448 02.04.2012 Oku
13447 02.04.2012 Oku
13446 02.04.2012 Oku
13445 02.04.2012 Oku
13444 02.04.2012 Oku
13443 02.04.2012 Oku
13442 02.04.2012 Oku
13441 Ahmet Turan 02.04.2012 Oku
13440 02.04.2012 Oku
13439 02.04.2012 Oku
13438 02.04.2012 Oku
13437 02.04.2012 Oku
13436 02.04.2012 Oku
13435 Richard M. Dorson 02.04.2012 Oku
13434 02.04.2012 Oku
13433 02.04.2012 Oku
13432 02.04.2012 Oku
13431 Vasfi Adikti 02.04.2012 Oku
13430 02.04.2012 Oku
13429 Yusuf Olgun 02.04.2012 Oku
13428 02.04.2012 Oku
13427 02.04.2012 Oku
13426 02.04.2012 Oku
13425 02.04.2012 Oku
13424 02.04.2012 Oku
13423 02.04.2012 Oku
13422 Archer Taylor 02.04.2012 Oku
13421 Felix J. Oinas 02.04.2012 Oku
13420 02.04.2012 Oku
13419 Nuray Demirel 02.04.2012 Oku
13418 Mustafa Uslu 02.04.2012 Oku
13417 02.04.2012 Oku
13416 02.04.2012 Oku
13415 02.04.2012 Oku
13414 02.04.2012 Oku
13413 02.04.2012 Oku
13412 02.04.2012 Oku
13411 Ali Berat Alptekin 02.04.2012 Oku
13410 02.04.2012 Oku
13409 02.04.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun 02.04.2012 Oku
13407 Folklor ve Mitoloji 02.04.2012 Oku
17254 Mahir Kalfa 02.04.2013 Oku
17253 02.04.2013 Oku
17252 02.04.2013 Oku
17251 02.04.2013 Oku
17250 02.04.2013 Oku
17249 02.04.2013 Oku
17248 02.04.2013 Oku
17247 02.04.2013 Oku
17246 02.04.2013 Oku
17245 02.04.2013 Oku
17244 02.04.2013 Oku
17243 Medine Sivri 02.04.2013 Oku
17242 02.04.2013 Oku
17241 Kubilay Aktulum 02.04.2013 Oku
17240 Minara Aliyeva 02.04.2013 Oku
2077 02.10.2007 Oku
2076 02.10.2007 Oku
2075 02.10.2007 Oku
2149 David J. Hufford 02.11.2007 Oku
2148 02.11.2007 Oku
2147 02.11.2007 Oku
17255 03.04.2012 Oku
13452 Hayrettin Rayman 03.04.2012 Oku
17260 Gail Arlene De Vos 03.04.2013 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son