Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14658 18.05.2012 Oku
3929 14.10.2008 Oku
2007 Roy Porter 21.09.2007 Oku
2006 Peter Burke 21.09.2007 Oku
17130 25.02.2013 Oku
15798 07.09.2012 Oku
8286 Ezgi Ulusoy Aranyosi 05.01.2011 Oku
15701 11.08.2012 Oku
15577 18.07.2012 Oku
4250 19.12.2008 Oku
6405 Nurseli Gamze Korkmaz 15.03.2010 Oku
19359 Abdulselam Arvas 11.02.2015 Oku
15643 30.07.2012 Oku
17133 26.02.2013 Oku
15696 10.08.2012 Oku
15574 Erkan Erginci 18.07.2012 Oku
3922 13.10.2008 Oku
15689 Yasemin Tufan 09.08.2012 Oku
15573 Neslihan Demirkol 18.07.2012 Oku
19603 28.04.2015 Oku
7207 14.05.2010 Oku
19608 Metin Ekici 30.04.2015 Oku
14024 25.04.2012 Oku
15342 21.06.2012 Oku
15804 07.09.2012 Oku
15678 09.08.2012 Oku
14817 25.05.2012 Oku
4985 27.03.2009 Oku
14899 29.05.2012 Oku
11373 24.01.2012 Oku
15702 A Dichotic Listening Test on Voiceless "th" 11.08.2012 Oku
13880 21.04.2012 Oku
13413 02.04.2012 Oku
15115 Abdullah Yusupov 08.06.2012 Oku
19385 18.02.2015 Oku
13923 22.04.2012 Oku
15137 08.06.2012 Oku
13399 31.03.2012 Oku
6406 15.03.2010 Oku
14932 Fatma S. Kutlar 29.05.2012 Oku
13879 21.04.2012 Oku
15164 Kadir Alper 11.06.2012 Oku
13992 25.04.2012 Oku
17245 02.04.2013 Oku
14709 22.05.2012 Oku
14962 30.05.2012 Oku
14007 Pertev Naili Boratav 25.04.2012 Oku
4249 19.12.2008 Oku
13942 24.04.2012 Oku
13422 Archer Taylor 02.04.2012 Oku
15676 09.08.2012 Oku
14644 Max Luthi 18.05.2012 Oku
15560 15.07.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun 02.04.2012 Oku
17118 25.02.2013 Oku
17119 25.02.2013 Oku
14678 Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
14677 Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
13445 02.04.2012 Oku
15639 30.07.2012 Oku
14028 25.04.2012 Oku
14649 18.05.2012 Oku
15613 23.07.2012 Oku
15651 30.07.2012 Oku
19642 14.05.2015 Oku
14820 Metin Ekici 25.05.2012 Oku
14710 22.05.2012 Oku
15698 10.08.2012 Oku
15697 Zekeriya Karadavut 10.08.2012 Oku
2077 02.10.2007 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son