Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
14678 Alplara Mahsus Evlilik 18.05.2012 Oku
13379 30.03.2012 Oku
14027 Abdullah Murat Tilav 25.04.2012 Oku
14684 18.05.2012 Oku
19359 Abdulselam Arvas 11.02.2015 Oku
7216 Abdulselam Arvas 14.05.2010 Oku
16245 05.11.2012 Oku
15109 08.06.2012 Oku
13993 25.04.2012 Oku
13954 24.04.2012 Oku
19398 Adem Balkaya 20.02.2015 Oku
14904 29.05.2012 Oku
13893 21.04.2012 Oku
19654 15.05.2015 Oku
14005 Adrienne L. Kaeppler Dans 25.04.2012 Oku
2008 21.09.2007 Oku
14841 Ahmet Arif Turan 25.05.2012 Oku
15172 11.06.2012 Oku
14740 23.05.2012 Oku
15801 Ahmet Bican Ercilasun 07.09.2012 Oku
15148 Ahmet Bican Ercilasun 11.06.2012 Oku
15103 Ahmet Bican Ercilasun Salur Kazan Kimdir? 08.06.2012 Oku
14667 Ahmet Bican Ercilasun 18.05.2012 Oku
13408 Ahmet Bican Ercilasun 02.04.2012 Oku
15561 15.07.2012 Oku
15701 11.08.2012 Oku
17117 Ahmet keskin 25.02.2013 Oku
15107 Ahmet Mermer 08.06.2012 Oku
14968 Ahmet Mermer 30.05.2012 Oku
15642 30.07.2012 Oku
15137 08.06.2012 Oku
15125 08.06.2012 Oku
14958 30.05.2012 Oku
13923 22.04.2012 Oku
19396 20.02.2015 Oku
13487 Ahmet Tacemen 05.04.2012 Oku
13441 Ahmet Turan 02.04.2012 Oku
13887 21.04.2012 Oku
16263 Alaattin Canbay 05.11.2012 Oku
15124 Alaattin Uca 08.06.2012 Oku
14716 Alan Dundes Doku, Metin ve Konteks 22.05.2012 Oku
14686 Alan Dundes Halk Kimdir 18.05.2012 Oku
3933 Alan Dundes 14.10.2008 Oku
2154 Alan Dundes 05.11.2007 Oku
2152 Alan Dundes 05.11.2007 Oku
2150 Alan Dundes 03.11.2007 Oku
2004 Alan Dundes 21.09.2007 Oku
19365 11.02.2015 Oku
15605 Albert B. Lord 18.07.2012 Oku
1986 Albert Bates Lord 20.09.2007 Oku
1995 Alessandro Porteli 21.09.2007 Oku
15683 09.08.2012 Oku
15147 11.06.2012 Oku
15114 08.06.2012 Oku
14931 29.05.2012 Oku
14707 22.05.2012 Oku
13496 Azerbaycan'da Folklor Faaliyetleri 05.04.2012 Oku
13476 04.04.2012 Oku
13439 02.04.2012 Oku
15152 Ali Akar 11.06.2012 Oku
13411 Ali Berat Alptekin 02.04.2012 Oku
13394 Ali Berat Alptekin 31.03.2012 Oku
10061 Ali Berat Alptekin 16.11.2011 Oku
8297 Ali Berat Alptekin 06.01.2011 Oku
4986 Ali Berat Alptekin 27.03.2009 Oku
13477 04.04.2012 Oku
13466 04.04.2012 Oku
13381 Trabzon Manilerinde Sosyal Hayat -2 30.03.2012 Oku
14834 Ali Duymaz 25.05.2012 Oku
14683 Ali Duymaz 18.05.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son