Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
5752 08.10.2009 Oku
5754 08.10.2009 Oku
5755 Zeynep Korkmaz 08.10.2009 Oku
5756 08.10.2009 Oku
5757 Halit Biltekin 08.10.2009 Oku
5758 Funda Toprak 08.10.2009 Oku
6080 24.02.2010 Oku
6081 ?ki Meddah Hikayesi 24.02.2010 Oku
6085 Aysu Ata 25.02.2010 Oku
6086 Aysu Ata 25.02.2010 Oku
6087 Mustafa Canpolat 25.02.2010 Oku
6173 04.03.2010 Oku
6175 Zeynep Korkmaz 04.03.2010 Oku
6176 04.03.2010 Oku
6177 Hasan Eren 04.03.2010 Oku
6178 Hasan Eren Su?la 04.03.2010 Oku
6180 04.03.2010 Oku
6181 Fatma S. Kutlar 04.03.2010 Oku
6182 Dede Korkut'un Ki?ili?i ?le ?lgili Efsaneler 04.03.2010 Oku
6183 Jale Demirci 04.03.2010 Oku
6184 Mitat Durmu? 04.03.2010 Oku
6185 Mutlu Deveci 04.03.2010 Oku
6186 Nan A Lee 04.03.2010 Oku
6187 Nihayet Arslan Nazl? Eray'?n Ankara's? 04.03.2010 Oku
6188 Pa?a Yavuzarslan 04.03.2010 Oku
6198 Mine Mengi 05.03.2010 Oku
6199 05.03.2010 Oku
6200 ?smail Parlat?r 05.03.2010 Oku
6201 05.03.2010 Oku
6202 05.03.2010 Oku
6204 Koca Rag?p Pa?a'n?n Bilinmeyen Gazelleri 05.03.2010 Oku
6205 Do?an Aksan 05.03.2010 Oku
6206 Hasibe Maz?o?lu 05.03.2010 Oku
6208 Rene Wellek-Austin Warren 05.03.2010 Oku
6227 05.03.2010 Oku
6228 05.03.2010 Oku
6229 Kamile ?mer 05.03.2010 Oku
6230 Hasan Eren 05.03.2010 Oku
6231 Hasan Eren 05.03.2010 Oku
6232 Zeynep Korkmaz 05.03.2010 Oku
6233 Hasibe Maz?o?lu 05.03.2010 Oku
6234 05.03.2010 Oku
6235 Nevi 08.03.2010 Oku
6236 Mine Mengi Bir ?iir Mecmuas? Hakk?nda 08.03.2010 Oku
6237 Mine Mengi 08.03.2010 Oku
6238 Kemal Ate? 08.03.2010 Oku
6239 08.03.2010 Oku
6240 08.03.2010 Oku
6241 Koca Rag?p Pa?a'n?n Sanat?nda ve Ya?ant?s?nda Ha?metin ve Fitnat'?n Yerleri 08.03.2010 Oku
6242 Eski Edebiyat?m?zda Ramazan 08.03.2010 Oku
6243 08.03.2010 Oku
6244 Tunca Kortantamer 08.03.2010 Oku
6245 Tunca Kortantamer 08.03.2010 Oku
6246 08.03.2010 Oku
6249 08.03.2010 Oku
6250 ?smail Parlat?r 08.03.2010 Oku
6251 Nuran Tezcan 08.03.2010 Oku
6252 Hasan Eren 08.03.2010 Oku
6253 Vecihe Hatibo?lu 08.03.2010 Oku
6254 Zeynep Korkmaz Eski Osmanl? Kaynaklar?n?n Yay?n?nda Transkripsiyonla ?lgili De?erlendirmeler 08.03.2010 Oku
6255 08.03.2010 Oku
6256 Alaattin Karaca 08.03.2010 Oku
6257 08.03.2010 Oku
6258 08.03.2010 Oku
6259 Memduh ?evket Esendal'?n ?lk Roman? Miras 08.03.2010 Oku
6260 08.03.2010 Oku
6261 08.03.2010 Oku
6262 Alaattin Karaca 08.03.2010 Oku
6263 Aysu Ata 08.03.2010 Oku
6264 Hakan Sazyek 08.03.2010 Oku
[ 1 2 ]